Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Dell/Alienware - PowerEdge C6220

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  128 GB ECC UDIMMs

  512 GB ECC RDIMMs

  512 GB ECC LRDIMMs

 • CPU 1:

 • CPU 2:

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI-X

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 16 Socket(s)

 • Intel Xeon E5-2600 Intel C600 Series

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • Kingston offers "K4" kit part numbers for Quad Channel mode.
 • 4GB Reg ECC modules come in two versions: 313/4G using x4 and 3138/4G using x8 DRAM. The two parts may be installed in the same system but not within the same memory bank. Use like modules within a memory bank.
 • This system supports either Unbuffered ECC, Registered ECC or Load Reduced memory. Mixing Unbuffered, Registered, or Load Reduced modules is not supported within this system.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed and voltage depending on processor model and number of modules installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn