Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Dell/Alienware - Latitude E6230

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 2GB Standard:

  2 GB
 • 4GB Standard:

  2 GB
  2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 2350M Intel QM77

  Intel Core i5 3360M, 3320M Intel QM77

  Intel Core i7 3520M Intel QM77

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn