Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Dell/Alienware - PowerEdge M820

configurator results memory

 • Tối đa

  256 GB ECC UDIMMs

  768 GB 48 x 16GB DR RDIMMs

  1 TB 32 x 32GB QR RDIMMs

  1,5 TB 48 x 32GB LRDIMMs

 • CPU 1:

 • CPU 2:

 • CPU 3:

 • CPU 4:

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 48 Socket(s) total with 4 processors

  12 Socket(s) per processor

 • Intel Xeon E5-4600 Intel C600 Series

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • Faster memory will clock down to run at optimal speed and voltage depending on processor model and number of modules installed.
 • Kingston offers "K4" kit part numbers for Quad Channel mode.
 • Due to chipset limitations, Unbuffered ECC DIMMs and Quad Rank RDIMMs are limited to TWO Quad Channel banks per processor (32 sockets only). Populating all 48 sockets requies Single or Dual Rank RDIMMs only.
 • 4GB Reg ECC modules come in two versions: 313S/4G using x4 and 3138/4G using x8 DRAM. The two parts may be installed in the same system but not within the same memory bank. Use like modules within a memory bank.
 • This system supports either Unbuffered ECC, Registered ECC or Load Reduced memory. Mixing Unbuffered, Registered, or Load Reduced modules is not supported within this system.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn