Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

QNAP - NAS servers TS-451/TS-451U (Celeron CPU)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

 • Tối đa

  4 GB with Kingston products

  8 GB with compatible 4GB module

 • System Memory:

  2GB Standard:

  2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron Jxxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed and voltage depending on processor model and number of modules installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn