QNAP - NAS Servers TVS-682T

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • System Memory:

  8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • or

  16GB Standard:

  8 GB
  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

  SSD - M.2 SATA

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i3 6th Gen

  Intel Core i5 6th Gen

  Intel Core i7 6th Gen

TVS-682T-i3-8G

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn