QNAP - NAS Servers TS-EC1280U

configurator results memory

  • Thông số Bus

    SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn