Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

DDR5 5600MT/s* ECC Registered DIMM

Dòng sản phẩm RAM Server Premier của Kingston
DDR5 5600MT/s* ECC Registered DIMM
Mã Sản Phẩm Dung lượng Cấu tạo Chip Xếp hạng Mật độ DRAM DRAM MFR Phiên bản Đế bán dẫn Kiểm soát linh kiện Thông số PCN
KSM56R46BS8PMI-16HAI 16GB X8 1R 16Gbit Hynix A Full Lock PDF PCN Mua
KSM56R46BS8PMI-16MDI 16GB X8 1R 16Gbit Micron D Full Lock PDF Mua
KSM56R46BS8PMI-24HMI 24GB X8 1R 24Gbit Hynix M Full Lock PDF Mua
KSM56R46BS8PMI-24MBI 24GB X8 1R 24Gbit Micron B Full Lock PDF Mua
KSM56R46BD8-32HA 32GB X8 2R 16Gbit Hynix A DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM56R46BD8-32MD 32GB X8 2R 16Gbit Micron D DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM56R46BD8PMI-32HAI 32GB X8 2R 16Gbit Hynix A Full Lock PDF PCN Mua
KSM56R46BD8PMI-32MDI 32GB X8 2R 16Gbit Micron D Full Lock PDF Mua
KSM56R46BS4PMI-32HAI 32GB X4 1R 16Gbit Hynix A Full Lock PDF PCN Mua
KSM56R46BS4PMI-32MDI 32GB X4 1R 16Gbit Micron D Full Lock PDF Mua
KSM56R46BD8PMI-48HMI 48GB X8 2R 24Gbit Hynix M Full Lock PDF Mua
KSM56R46BD8PMI-48MBI 48GB X8 2R 24Gbit Micron B Full Lock PDF Mua
KSM56R46BS4PMI-48HMI 48GB X4 1R 24Gbit Hynix M Full Lock PDF Mua
KSM56R46BS4PMI-48MBI 48GB X4 1R 24Gbit Micron B Full Lock PDF Mua
KSM56R46BD4-64HA 64GB X4 2R 16Gbit Hynix A DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM56R46BD4-64MD 64GB X4 2R 16Gbit Micron D DRAM Lock PDF PCN Mua
KSM56R46BD4PMI-64HAI 64GB X4 2R 16Gbit Hynix A Full Lock PDF PCN Mua
KSM56R46BD4PMI-64MDI 64GB X4 2R 16Gbit Micron D Full Lock PDF Mua
KSM56R46BD4PMI-96HMI 96GB X4 2R 24Gbit Hynix M Full Lock PDF PCN Mua
KSM56R46BD4PMI-96MBI 96GB X4 2R 24Gbit Micron B Full Lock PDF PCN Mua
  Dung lượng
  Cấu tạo Chip
  Xếp hạng
  Mật độ DRAM
  DRAM MFR
  Phiên bản Đế bán dẫn
  Kiểm soát linh kiện