Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.

Thị phần

Thị phần của Kingston – Mới nhất

DRAMeXchange cho biết Kingston sở hữu 68,53% thị phần DRAM trong năm 2017:

Xếp hạng doanh thu toàn cầu các nhà sản xuất mô-đun DRAM năm 2017
Xếp hạngTên công tyThị phần
1 Kingston Technology 68.53%
2 ADATA Technology 4.88%
3 Ramaxel 4.79%
4 SMART Modular Technologies 4.09%
5 Tigo 2.77%
6 POWEV 2.17%
7 Transcend Information 1.87%
8 Apacer Technology 1.43%
9 Team Group 1.01%
10 MA Labs 0.98%
Các công ty khác 7.46%
Tổng 100.00%

Nguồn: DRAMeXchange, Tháng 7/2018

 

DRAMeXchange cho biết Kingston sở hữu 23% thị phần SSD trong năm 2017:

Xếp hạng toàn cầu các nhà sản xuất mô-đun SSD có nhãn hiệu năm 2017 theo thị phần trong thị trường kênh
Xếp hạngTên công tyThị phần
1 Kingston Technology 23%
2 ADATA Technology 8%
3 Tigo 7%
4 Teclast 6%
5 GALAX 6%
6 Transcend Information 4%
7 Colorful 4%
8 LITE-ON Technology 3%
9 SunSpeed 3%
10 Apacer Technology 2%
Các công ty khác 34%
Tổng 100.00%

Nguồn: DRAMeXchange, Tháng 10/2018

        Back To Top