support category usb
IKD300SM (IKD300SM)

IronKey D300 Serialized Managed - Hỗ trợ

Video

832342139 3:08

Sử dụng ổ USB trên máy Mac

832341773 2:52

Sử dụng ổ USB trên máy Ubuntu Linux

832341957 3:16

Sử dụng ổ USB trên máy tính Windows

Các câu hỏi thường gặp

To resolve, you will need to update your Ironkey D300SM (Serialized Managed) secure USB drive for MacOS Catalina. To update, click on the link below to download the IKD300SM_Mac_Updater.app and IKD300SM Mac Updater Instructions.
Note: Please read the updater instructions in its entirety prior to running the update.

Updater: https://media.kingston.com/support/downloads/IKD300SM_Mac_Updater.zip


For more information about the "App” not optimized or “App” needs update error message,
feel free to reference Apple’s support article. https://support.apple.com/en-us/HT208436

MacOS: IKD300SM_Mac_Updater.app supported on MacOS 10.15 Catalina.

FAQ: KIK-D300SM-CATA

Thông tin này có hữu ích không?

Select the link below to download the latest update for the D300SM (Serialized Managed) encrypted USB drive.
This update provides compatibility for macOS Big Sur, as well as various SafeConsole Management service updates.
Note: Please read the included updater instructions in its entirety prior to running the update.

Native Windows Update (Windows user): https://media.kingston.com/support/downloads/Updater_D300SM_6.5.0_b7.zip

FAQ: KIK-D300SM-SUR

Thông tin này có hữu ích không?

Đây là điều bình thường với bộ lưu trữ flash, cho dù là ổ SSD trong hay bộ lưu trữ USB ngoài. Điều này một phần là do sự khác biệt trong cách nhà sản xuất bộ nhớ flash và ổ cứng đĩa quay tính toán megabyte. Nhà sản xuất ổ cứng tính toán một megabyte (hay 1.000x1.000 byte) bằng 1.000 KB, trong khi đó tính toán nhị phân cho bộ lưu trữ flash là 1.024 KB.

Ví dụ: Đối với thiết bị lưu trữ dựa trên flash có dung lượng 1 TB, Windows sẽ tính toán dung lượng là 931,32 GB. (1.000.000.000.000÷1.024÷1.024÷1.024=931,32 GB).

goài ra, Kingston dành một phần dung lượng cho việc định dạng và các chức năng khác như vi chương trình và/hoặc thông tin cụ thể cho bộ điều khiển. Do đó, một phần dung lượng không dành cho việc lưu trữ dữ liệu.

FAQ: KDT-010611-GEN-06

Thông tin này có hữu ích không?

Ổ này được thiết kế để luôn được mã hóa 100%. Tính năng bảo mật được tích hợp sẵn vào ổ và không thể bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.

FAQ: KDT-012914-PRV-04

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Trò chuyện ngay