ถึงเวลาของพื้นที่เก็บข้อมูลที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์แล้วหรือยัง

นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุด

หน่วยความจำแฟลชประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ ๆ ที่มีราคาย่อมเยา CPU ประสิทธิภาพสูงและระบบเครือข่ายความเร็วสูง รวมไปถึงชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์สำเร็จรูปทำให้เรามีความพร้อมสำหรับ SDS อย่างเต็มที่

พื้นที่เก็บข้อมูลที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDS) คือกระบวนการแยกส่วนซอฟต์แวร์ส่วนจัดเก็บข้อมูลออกจากส่วนการจัดเก็บข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูลที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDS) คือกระบวนการแยกส่วนซอฟต์แวร์ส่วนจัดเก็บข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ส่วนการจัดเก็บข้อมูล SDS ในเชิงทฤษฎีถือเป็นระบบการทำงานที่น่าสนใจอย่างยิ่ง พื้นที่เก็บข้อมูลประเภทดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและทำให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถแยกส่วนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ด้านการจัดเก็บข้อมูลออกจากการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ SDS ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานเซิร์ฟเวอร์ทั่ว ๆ ไปและสื่อบันทึกข้อมูลราคาปกติเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีราคาถูกกว่ามาก

ผู้ชายกำลังกดปุ่มบนเซิร์ฟเวอร์พร้อมสายเชื่อมต่อเครือข่ายเชิงสัญลักษณ์โดยรอบ
  • เมื่อตอนที่ศูนย์ข้อมูลต้องอาศัยฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) เป็นส่วนใหญ่ ซอฟต์แวร์ SDS จะต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังจากคุณสมบัติในการทำงานที่นำเสนอเพราะ HDD มีข้อจำกัดเกี่ยวกับค่าหน่วงเวลา
  • SATA SSD มีส่วนช่วยลดปัญหาคอขวดของ HDD แต่ก็ยังต้องอาศัยชุดควบคุมโฮสต์ SATA ที่ต้องใช้ทรัพยากรระบบร่วมด้วยเช่นกัน
  • ในปัจจุบัน NVMe SSDs เป็นไดร์ฟที่มีประสิทธิภาพสูงและมีค่าหน่วงเวลาต่ำมาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องอาศัยชุดควบคุมโฮสต์ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับ CPU ผู้ให้บริการ SDS สามารถปรับใช้คุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ เช่น การแยกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน การกำหนดรหัสการลบข้อมูล (erasure coding) และการบีบอัดข้อมูลโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ใช้ในลักษณะที่สังเกตได้
ผู้ชายถือโน้ตบุ๊กในห้องเซิร์ฟเวอร์พร้อมลิงก์เรืองแสงที่หมายถึงการเชื่อมต่อทางเครือข่าย

เอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้จะแสดงให้คุณเห็นข้อดีและประโยชน์ของการเลือกใช้ SDS และความคุ้มค่าจาก SSD บันทึกข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและสม่ำเสมอ

  • ความพร้อมของ SDS
  • ผู้ให้บริการมีการใช้งาน SDS อย่างไร
  • ความคุ้มค่าของ SDS
  • ต้องพิจารณาอะไรบ้างจากระบบ SDS
  • ฮาร์ดแวร์ยังถือเป็นสิ่งสำคัญ
  • สรุป
ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค r
hero solutions servers data centers sds video
วิดีโอ Lightboard: ทำไมนี่จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับ SDS

รับชมวิดีโอ Lightboard ชุดนี้ไปพร้อม ๆ กับ George Crump จาก Storage Switzerland และ Cameron Crandall จาก Kingston เพื่อนำเสนอสถานะปัจจุบันของ SDS และสาเหตุที่นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มใช้เทคโนโลยีนี้ ไม่เพียงเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ยังรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

#KingstonIsWithYou

บทความที่เกี่ยวข้อง