Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Dell/Alienware - Aurora R15 (AMD)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  128 GB

 • 8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 3.5-inch

  USB 2.0/3.x Type-C

  PCIe 4.0

  SSD M.2 NVME 2230 (double-sided)

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

 • 4 Socket(s)

 • AMD Ryzen 5 7600X AMD B650

  AMD Ryzen 7 7700X AMD B650

  AMD Ryzen 9 7900X/7950X AMD B650

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Memory will clock down to run at optimal speed depending number of modules and types installed per channel. Refer to manual for supported memory configurations and speeds.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn