support category usb
IKS1000E (IKS1000E)

IronKey S1000 Enterprise - Hỗ trợ

Các câu hỏi thường gặp

Select the link below to download the latest update for IronKey S1000E (Enterprise) encrypted USB drive.
Note: Please read the included updater instructions in its entirety prior to running the update.

Native Windows Update (Windows user): https://media.kingston.com/support/downloads/IKUpdater_S1000_ENTERPRISE_6.6.0.zip

FAQ: KIK-S1000E-UPDATE

Thông tin này có hữu ích không?

KHÔNG nên xóa người dùng và/hoặc thiết bị nếu bạn muốn gán ổ cho một người dùng khác. Quản trị viên nên ủy quyền lại ổ. Nếu bạn xóa thiết bị hoặc người dùng, điều sau đây sẽ xảy ra.

Xóa thiết bị.

Khi bạn xóa một thiết bị khỏi Console Hệ thống bạn sẽ nhận được thông báo này:

Bạn đã chọn 1 thiết bị để xóa. Bạn không thể đảo ngược thao tác này. Bạn có muốn tiếp tục không? Khi bạn chọn OK bạn sẽ thấy thiết bị được xóa thành công.

Hệ quả: Khi bạn cắm thiết bị vào thì sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu. Nhưng không có mật khẩu để nhập vào vì ổ đã bị xóa. Bạn sẽ thấy thông báo này.

Xóa người dùng

Khi xóa người dùng bạn sẽ thấy thông báo này:

Bạn đã chọn xóa người dùng này. Thao tác này cũng sẽ xóa thiết bị. Bạn có muốn tiếp tục không?

Hệ quả: Khi bạn cắm thiết bị vào thì sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu. Nhưng không có mật khẩu để nhập vào vì ổ đã bị xóa. Bạn sẽ thấy thông báo này.

Bạn chỉ có thể sử dụng ổ khi không có kết nối internet.

FAQ: KDT-062816-S1000-05

Thông tin này có hữu ích không?

Không, ổ Doanh nghiệp không thể chuyển thành ổ Cơ bản được vì điều này có thể tạo ra lỗ hổng an ninh. Ngoài ra khi ổ Cơ bản đã được nâng cấp lên ổ Doanh nghiệp, bạn không thể chuyển ngược trở lại thành Cơ bản ngay cả khi đã đặt lại hoặc gán lại ổ thông qua Dịch vụ Quản lý Đám mây Doanh nghiệp IronKey hoặc Máy chủ tại chỗ.

FAQ: KDT-062816-S1000-04

Thông tin này có hữu ích không?

Nếu công ty của bạn đã kích hoạt tính năng gọi về nhà và tài khoản bị đình chỉ, ổ sẽ trở nên vô dụng. Bạn sẽ không còn có thể đăng nhập hoặc sử dụng ổ. Cách duy nhất bạn có thể sử dụng làm ổ độc lập là tài khoản không được thiết lập tính năng Silver Bullet và gọi về nhà.

FAQ: KDT-062816-S1000-07

Thông tin này có hữu ích không?

Rất tiếc có vẻ như bạn đã mua sai loại ổ. Lưu ý rằng các thiết bị IronKey Doanh nghiệp được thiết kế để triển khai trên quy mô lớn và cần sử dụng Dịch vụ Quản lý Doanh nghiệp IronKey được quản lý tập trung (giấy phép hàng năm cho mỗi thiết bị và mua riêng). Chính Dịch vụ Quản lý này sẽ cấp phát mã kích hoạt và do quản trị viên quản lý. Cần có ít nhất hai thiết bị để chạy tài khoản Doanh nghiệp. Thiết bị của bạn chắc là S1000 Cơ bản. Ổ này không yêu cầu phần mềm quản lý và giấy phép.

FAQ: KDT-062816-S1000-08

Thông tin này có hữu ích không?

Yes. The IronKey EMS Cloud management system hosted by our partner, DataLocker Inc, has begun with the
End of Life (EOL) process set for January 1, 2023. For details about the Ironkey EMS Cloud Service EOL Click Here.

FAQ: KIK-EMS_EOL

Thông tin này có hữu ích không?

For a non-managed model, here is where to find the serial number:

1. Plug In Ironkey drive
2. Run IronKey.exe
3.Enter password and login to IronKey
4. In the windows System tray (bottom right corner of windows), right click on IronKey icon and select "About IronKey D300"

 

5. Serial number will be visible here (Highlighted in red box):

 


For a managed or enterprise model that is not yet activated, here is where to find the serial number:

1. Plug in your IronKey drive
2. Run IronKey.exe
3. When you see the control panel asking for activation code, Hold the" CTRL" key and "Left Click" on the IronKey logo on the top left control panel (Picture below)

 

4. The Configuration window will pop up with the serial number (highlighted in the red box)


FAQ: KDT-0050918-IK-01

Thông tin này có hữu ích không?

Ổ này được thiết kế để luôn được mã hóa 100%. Tính năng bảo mật được tích hợp sẵn vào ổ và không thể bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.

FAQ: KDT-012914-PRV-04

Thông tin này có hữu ích không?

Do tính năng bảo mật của thiết bị nên không có mật khẩu hoặc phương thức "cửa sau" nào để IronKey khôi phục thiết bị cho bạn.

IronKey S1000 Cơ bản:

Nếu bạn không thể nhớ lại mật khẩu, chúng tôi chỉ có thể cung cấp những gợi ý hữu ích về cách nhớ hoặc khôi phục mật khẩu. Sau 10 lần nhập mật khẩu sai liên tiếp, thiết bị sẽ đặt lại hoặc tự hủy vĩnh viễn tùy theo cài đặt. Tính năng này được cấu hình lúc bắt đầu cài đặt thiết bị và có thể được cập nhật trong trình đơn Preferences của Bảng điều khiển IronKey. Tính năng đặt lại sẽ xóa tất cả mọi dữ liệu của bạn và khóa mã hóa AES trên thiết bị nên dữ liệu của bạn sẽ không khôi phục lại được nhưng sẽ cho phép bạn khởi tạo và sử dụng lại thiết bị.

Xin lưu ý: tùy chọn này đã được thiết lập trong Bảng điều khiển IronKey. Nếu không mở khóa thiết bị thì không có cách nào để thay đổi từ tự hủy sang đặt lại.

IronKey S1000 Doanh nghiệp:

Người dùng IronKey S1000 Doanh nghiệp có thể liên lạc với Quản trị viên Doanh nghiệp IronKey để được hỗ trợ về mật khẩu.

FAQ: KDT-062816-S1000-02

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Trò chuyện ngay