support category memory cards
Canvas Go! Plus microSD (SDCG3)

Canvas Go! Plus microSD - การสนับสนุน

คำถามที่พบบ่อย

นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช ทั้งในกรณีของ SSD แบบภายในและไดรฟ์ USB แบบต่อพ่วง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ผลิตหน่วยความจำแฟลชและผู้ผลิตฮาร์ดไดรฟ์แบบจานหมุนมีวิธีคำนวณเมกะไบต์ที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตฮาร์ดไดรฟ์คำนวณเมกะไบต์ (หรือ 1,000x1,000 ไบต์) เป็น 1,000KB ส่วนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชคำนวณแบบไบนารีหรือก็คือ 1,024KB

ตัวอย่าง: สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช 1TB Windows จะคำนวณความจุเท่ากับ 931.32GB (1,000,000,000,000÷1,024÷1,024÷1,024=931.32GB)

นอกจากนี้ Kingston ยังกันพื้นที่หน่วยความจำบางส่วนไว้ใช้ในการฟอร์แมตและวัตถุประสงค์อย่างอื่น เช่น เฟิร์มแวร์และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม ดังนั้นพื้นที่ส่วนนี้จึงไม่สามารถใช้จัดเก็บข้อมูลได้

FAQ: KDT-010611-GEN-06

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คำเตือน: การฟอร์แมตแฟลชการ์ดจะเป็นการลบไฟล์ข้อมูลทั้งหมด!

ฟอร์แมตจากตัวอุปกรณ์ (เช่น กล้องดิจิตอล)
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่รองรับแฟลชการ์ด (เช่น กล้อง) จะมีฟังก์ชั่นฟอร์แมตให้เลือกใช้ ก่อนใช้ฟังก์ชั่นนี้ ต้องพิจารณาว่าความจุและประเภทของแฟลชการ์ดรองรับสำหรับอุปกรณ์หรือไม่ ตัวเลือกในการฟอร์แมต (เช่น FAT32) จากอุปกรณ์จะต้องใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่นที่คุณมีแผนจะใช้งานร่วมกับแฟลชการ์ดดังกล่าว หากต้องการฟอร์แมตการ์ด ให้ทำตามคำแนะนำในการฟอร์แมตจากคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์

ฟอร์แมตกับ PC/โน้ตบุ๊กระบบ Windows
พิมพ์ “This PC” ในหน้าต่างค้นหาของ Windows แล้วกด Enter ค้นหาแล้วเลือกไดรฟ์ที่ตรงกับการ์ดรีดเดอร์ที่เสียบแฟลชการ์ด ใช้ปุ่มเมาส์ขวาคลิกขวาที่ไดรฟ์แล้วเลือก “Format” จากเมนูป๊อปอัพเพื่อเข้าไปยังฟังก์ชั่นการฟอร์แมต

เลือกระบบไฟล์ที่เหมาะสมกับขนาดการ์ดและอุปกรณ์ที่จะใช้งานกับแฟลชการ์ด แฟลชการ์ดความจุ 2GB หรือต่ำกว่านี้ (ความจุมาตรฐาน) ควรใช้ฟอร์แมต FAT ส่วนความจุ 4GB ถึง 32GB (ความจุสูง) ปกติจะใช้ FAT 32 ความจุ 64GB ขึ้นไป (ความจุสูงพิเศษ) ควรใช้ exFAT หลังจากเลือกรายการแล้ว ให้คลิกที่ Format เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการฟอร์แมต

ฟอร์แมตกับ PC/โน้ตบุ๊กระบบ macOS
หากคุณใช้การ์ดรีดเดอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ macOS ให้ไปที่เมนู "Go" จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Utilities (หากไม่พบ Utilities ให้ดับเบิลคลิกที่ Applications จากนั้นดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Utilities) ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Disk Utility จากกล่องโต้ตอบ Disk Utility เลือกพาร์ติชั่นใช้งานของแฟลชการ์ด หมายเหตุ: จะมีรายการสองชุดสำหรับการ์ด ชุดแรกเป็นพาร์ติชั่นใช้งานและชุดที่สองเป็นชื่อไดรฟ์ คลิกแท็บลบด้านขวาของหน้าจอ ใช้ดรอปดาวน์ Volume Format เลือก "MS-DOS File System" จากรายการดังกล่าว คลิก Erase

FAQ: KFC-012611-GEN-07

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Still Need Assistance?

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640