Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

support category ssd
DC1500M U.2 NVMe SSD (SEDC1500M)

DC1500M Enterprise U.2 NVMe Solid-State Drive - Hỗ trợ

Các câu hỏi thường gặp

Đây là điều bình thường với bộ lưu trữ flash, cho dù là ổ SSD trong hay bộ lưu trữ USB ngoài. Điều này một phần là do sự khác biệt trong cách nhà sản xuất bộ nhớ flash và ổ cứng đĩa quay tính toán megabyte. Nhà sản xuất ổ cứng tính toán một megabyte (hay 1.000x1.000 byte) bằng 1.000 KB, trong khi đó tính toán nhị phân cho bộ lưu trữ flash là 1.024 KB.

Ví dụ: Đối với thiết bị lưu trữ dựa trên flash có dung lượng 1 TB, Windows sẽ tính toán dung lượng là 931,32 GB. (1.000.000.000.000÷1.024÷1.024÷1.024=931,32 GB).

goài ra, Kingston dành một phần dung lượng cho việc định dạng và các chức năng khác như vi chương trình và/hoặc thông tin cụ thể cho bộ điều khiển. Do đó, một phần dung lượng không dành cho việc lưu trữ dữ liệu.

FAQ: KDT-010611-GEN-06

Thông tin này có hữu ích không?

Hệ thống của bạn có thể đang tải trình điều khiển RST của Intel thay vì NVMe của Microsoft. Vấn đề về tính tương thích với trình điều khiển RST của Intel đã được xác định là có thể làm gián đoạn các lệnh cập nhật phần mềm điều khiển của NVMe. Ngoài ra, KSM chỉ được hỗ trợ trong các hệ thống chạy Windows. Do đó, nếu bạn cố gắng chạy KSM trên hệ thống chạy macOS hoặc Linux, không may là các hệ điều hành này không tương thích với KSM.

FAQ: KSM-001125-002-01

Thông tin này có hữu ích không?

Để xác định trình điều khiển NVMe đang sử dụng, bạn có thể chạy công cụ AS SSD Benchmark và lựa chọn ổ SSD NVMe Kingston từ trình đơn thả xuống. Lúc này, thông tin trình điều khiển đang được sử dụng cho ổ đó sẽ được hiển thị. Nếu là "iaStorAC", thì bạn đang sử dụng trình điều khiển của Intel. Nếu là "stornvme", thì bạn đang sử dụng trình điều khiển của Microsoft. Xin lưu ý: Ổ SSD NVMe Kingston là ổ cắm là chạy và do đó chúng tôi không cung cấp ổ bổ sung.

FAQ: KSD-001525-001-00

Thông tin này có hữu ích không?

Xin hãy thận trọng! Các giải pháp đường vòng sau đây sẽ phá vỡ các mảng RAID của RST và có thể làm mất dữ liệu. Nếu hệ thống của bạn có các mảng RAID RST, bạn cần cân nhắc sử dụng giải pháp thay thế.

Cách 1: Vô hiệu hoá Điều khiển bằng RST trong BIOS

Giải pháp này yêu cầu các tuỳ chọn BIOS phải kích hoạt hoặc vô hiệu tính năng Điều khiển bằng RST và không khả dụng ở mọi hệ thống.

Lưu ý: Vui lòng sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện!

 1. Khởi động lại và vào BIOS hệ thốn
 2.  Xác định vị trí thiết lập Cấu hình RST trong BIO
 3.  Đổi "RST Controlled" (Điều khiển bằng RST) thành "Not RST Controlled" (Không điều khiển bằng RST.
 4. Lưu và thoát khỏi BIOS
 5. Mở KSM và cập nhật phần mềm điều khiển của ổ

Sau khi hoàn thành những bước trên, bạn có thể chuyển lại về "RST Controlled" trong BIOS nếu muốn.

Cách 2: Chuyển từ RAID sang AHCI trong BIOS

Với giải pháp này, chế độ lưu trữ hệ thống của bạn được chuyển đổi từ RAID sang AHCI và có thể hoạt động trên mọi hệ thống.

Lưu ý: Vui lòng sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện!

 1. Mở msconfig
 2. Chọn tab Boot (Khởi động)
 3. Chọn Safe boot (minimal) (Khởi động an toàn (tối thiểu))
 4. Bấm OK và khởi động lại
 5. Khi hệ thống khởi động lại, vào BIOS của hệ thống
 6. Chuyển chế độ lưu trữ từ RAID sang AHCI
 7. Lưu và thoát khỏi BIOS
 8. Chờ Windows khởi động ở chế độ an toàn
 9. Mở msconfig
 10. Chọn tab Boot (Khởi động)
 11. Bỏ chọn "Safe boot" (Khởi động an toàn)
 12. Bấm OK và khởi động lại
 13. Chờ Windows khởi động ở chế độ thường
 14. Mở KSM và cập nhật phần mềm điều khiển của ổ

Sau khi hoàn thành những bước trên, bạn có thể chuyển chế độ lưu trữ lại về RAID trong BIOS nếu muốn.

FAQ: KSD-001525-001-01

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Chat With Support

Trò chuyện ngay