นักธุรกิจชี้ไปที่ภาพกราฟการเติบโตของตลาดในช่วงเวลาหลายปีจนถึงปี 2021

ข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคจากอินฟลูเอนเซอร์ปี 2021

ขณะที่เราเตรียมเข้าสู่ปี 2021 เราสามารถพิจารณาย้อนกลับไปที่ปีก่อนหน้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและความปั่นป่วนที่เกิดขึ้น เพื่อให้เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีต่อธุรกิจต่าง ๆ โลกดิจิตอลที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในชีวิตของเราทุก ๆ ด้าน ทั้งจากการทำงานระยะไกลหรือการทำงานผ่าน Zoom เราจึงได้สอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีและสิ่งที่พวกเขาคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้

โลกของการทำงานทางไกล

หญิงสาวที่ทำงานจากที่บ้าน พร้อมโน้ตบุ๊ก และแมวที่นั่งอยู่บนโต๊ะของเธอ

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งในด้านธุรกิจและชีวิตประจำวันทั่วไปในปี 2020 คือกระแสการทำงานจากที่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และข้อห้ามอื่น ๆ ที่สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม กระแสการทำงานจากที่บ้านยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับธุรกิจ แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับพนักงานในการทำงาน และเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจโดยอาศัยนโยบายผสมผสานการทำงานจากที่บ้านและที่ทำงานภายใต้สัดส่วนที่เหมาะสม Frank Jennings (@thecloudlawyer) กล่าวว่า “หลายคนเริ่มคุ้นชินกับการทำงานจากที่บ้านโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการเดินทาง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับ ผมคิดว่า การทำงานจากที่บ้านจะเริ่มเป็นวิถีใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับคนทำงานยุคใหม่เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น”

ทีมงานจะต้องพัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการ การทำงานเป็นทีมและการจัดการตัวเอง Giuliano Liguori (@ingliguori) แนะนำว่าธุรกิจต่าง ๆ ที่มีทีมงานทำงานจากทางไกล “ควรลงทุนด้านแผนการฝึกสอนเพื่อพัฒนาทีมงานที่มีความยืดหยุ่นและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ” เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดผลิตภาพและความร่วมมืออย่างราบรื่นแม้จะทำงานจากคนละที่ก็ตาม Ellie Hurst (@IM_Advent_Comms) มีความเห็นว่าแผนการฝึกอบรมและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ

บุคลากรด้าน IT และผู้บังคับบัญชามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับงานผ่านแท็บเล็ตในห้องของสำนักงาน

บทบาทของผู้บริหารงานด้าน IT ที่เปลี่ยนไป

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลจะยังเป็นความท้าทายหลักสำหรับธุรกิจ และอาจมีความรุนแรงขึ้นได้หากพนักงานและธุรกิจมีการทำงานจากทางไกลมากขึ้นเรื่อย ๆ Shadow IT ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่พนักงานใช้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือผ่านการอนุมัติจากฝ่าย IT จะกลายเป็นความท้าทายใหม่ต่อการรักษาความปลอดภัยและต้องอาศัยการฝึกอบรมและการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนจากส่วนธุรกิจต่าง ๆ

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งขอบเขตและการใช้งานเทคโนโลยี จะเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริหารงานด้าน IT ด้วยในเวลาเดียวกัน Rafael Bloom (@rafibloom73) กล่าวว่า “ผู้บริหารงานบริการระบบดิจิตอล” จะมีความแม่นยำในการทำงานมากขึ้น เนื่องจากระบบคลาวด์และ SaaS เข้ามาช่วยลดทอนกระบวนการด้าน IT หลาย ๆ อย่าง” สิ่งที่เน้นย้ำจะเปลี่ยนไปเป็นการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกลและการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งหมายความว่าผู้บริหารงานด้าน IT จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนองค์กรระยะไกล

ระบบที่เปลี่ยนจากส่วนการติดตั้งในพื้นที่ (เดสก์ทอปหรือธินไคลเอนท์) เป็นระบบการทำงานนอกพื้นที่ (โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ต) ทำให้ฝ่าย IT จำต้องลงทุนในระบบการทำงานใหม่ ๆ พร้อมโครงร่างการรักษาความปลอดภัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม และนโยบายการตรวจรับรองที่เคร่งครัดมากขึ้น การตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการเสริมความสามารถในการตรวจสอบและฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการทำงานจากบ้านที่มีความยืดหยุ่นยังทำให้ระบบเหล่านี้ต้องปรับตัวระหว่างการใช้อุปกรณ์การทำงานจากที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อให้เกิดความลงตัวทั้งในด้านผลิตภาพและในด้านต้นทุน การทำงานจากที่บ้านทำให้ลักษณะของความเชื่อใจเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการปรับสมดุลระหว่างการตรวจสอบผลิตภาพที่ไม่เป็นการรุกล้ำมาเกินไปกับการดูแลให้พนักงานยังรู้สึกถึงความเชื่อใจแม้จะไม่ได้มาประจำที่สำนักงานก็ตาม

ปัญญาประดิษฐ์กับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ภาพล็อคดิจิตอลในไซเบอร์สเปซพร้อมแผนที่โลกด้านหลัง และสัญลักษณ์รูปมีเดีย

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะกลายเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในปี 2021 เนื่องจากทีมงานไม่ได้อยู่ในที่ที่เดียวกันอีกต่อไป และธุรกิจต่างจะต้องพึ่งพาให้ระบบอัตโนมัติและการเรียนรู้ของเครื่องใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และมาตรการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเข้าถึงเครือข่ายของบริษัท อย่างไรก็ตาม Nigel Tozer (@NigelTozer) ผู้บริหารฝ่ายการตลาดโซลูชั่น กล่าวว่า AI ยังสามารถนำมาใช้ต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์ของธุรกิจได้เช่นกัน “ปัจจุบันอาชญากรไซเบอร์มีความก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อน และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ก็มีแต่จะพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่จำนวนธุรกิจที่ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย AI มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เหล่าผู้โจมตีเองก็ไม่พลาดที่จะใช้ประโยชน์จาก AI เช่นกัน”

มีเครื่องมือและกระบวนการอื่น ๆ อีกมากมายที่จะถูกนำมาใช้พร้อม ๆ กับ AI เพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Elena Carstoiu ผู้ร่วมก่อตั้ง Hubgets แนะนำให้มีการใช้โซลูชั่น Secure Access Service Edge (SASE) เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ “ไม่ถูกจำกัดอยู่กับพื้นที่” และเพื่อรับรองการเข้าถึงอย่างปลอดภัยจากทุกที่ ทุกแอพพลิเคชั่นใด ทุกอุปกรณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การทำงานระยะไกลเป็นสิ่งที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัญญาประดิษฐ์จะยังคงมีบทบาทสำคัญในปี 2021 ร่วมกับ Internet of Things (IoT), Big Data และคลาวด์ Nigel Tozer คาดการณ์ว่า “คุณจะได้เห็นการเรียกร้องเรื่องความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจังอีกครั้งเนื่องจากการมีอยู่ของปัญญาประดิษฐ์” โดยเฉพาะจากเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ในทางกลับกัน ISP Connect (@ispconnect) กล่าวว่า AI ยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ “แต่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ปี 2021 จะเป็นปีที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด”

a hand working on a laptop with a report illustration projected outside the monitor

อนาคตของเทคโนโลยี

นอกเหนือจากนโยบายในการทำงานจากบ้านที่เพิ่มมากขึ้นและพัฒนาการด้านเทคโนโลยี งบประมาณด้าน IT ก็คาดว่าจะต้องเพิ่มสูงขึ้นในปีที่จะถึง Rob May กรรมการผู้จัดการของ Ramsac (@robmay70) คาดว่างบประมาณด้าน IT จะเพิ่มขึ้นสำหรับ “การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเพื่อรองรับการทำงานจากระยะไกล” กิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมายผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละวันทำให้ต้องมีการปรับงบประมาณด้าน IT ให้รองรับทุก ๆ ด้านของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล

นอกเหนือจากบทบาทด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ และงบประมาณด้าน IT ที่คาดว่า (และเป็นสิ่งที่พึงประสงค์) จะต้องปรับเพิ่ม ปี 2021 จะเป็นปีที่มีเทรนด์ใหม่ ๆ และเทรนด์ที่กำลังเติบโตด้านเทคโนโลยีมากมายอีกด้วย Roland Broch (@rolandbroch) คาด่าจะได้เห็น “ระบบอัตโนมัติระดับไฮเปอร์” ซึ่งเป็นการผสานการทำงานระหว่าง AI และการเรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายถึงระบบอัตโนมัติเองก็จะมีฟังก์ชั่นจัดการระบบอัตโนมัติซ้อนทับอีกต่อหนึ่ง Rafael Bloom (@rafibloom73) คาดการณ์ว่าความเชื่อใจจะเป็น “สินค้าที่มีคุณค่าและสามารถพิสูจน์ได้เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์เฟคนิวส์ ภัยคุกคามออนไลน์ ปัญหาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ตรวจสอบไม่ได้และอีกมากมาย” ในขณะที่ Rob May (@robmay70) คาดว่าจะเห็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น จนอาจก้าวเข้าสู่ยุค “Cyber Resilience” ในที่สุด

แม้ว่าข้อมูลคาดการณ์เหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่เราก็อาจได้เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาและผู้มีบทบาทในวงการที่ได้รับความเชื่อถือที่สนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลของธุรกิจเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น AI, ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือพัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ Kingston พร้อมก้าวไปกับคุณในทุก ๆ เรื่องเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจที่คุณมี

#KingstonIsWithYou

ภาพโน้ตบุ๊กด้านบนบนโต๊ะสีดำพร้อมลายเส้นบนแผงวงจร

ถามผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนโซลูชั่นที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่งานและระบบของคุณต้องการ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston คอยแนะนำคุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

Kingston Product Finder

เลือกหน่วยความจำสำหรับใช้งานได้ง่าย ๆ กับ Kingston
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 35 ปีของ Kingston ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเลือกหน่วยความจำที่คุณเชื่อมั่นได้

ค้นหาจากเครื่อง/อุปกรณ์

เพียงแค่กรอกยี่ห้อหรือเลขรุ่นหรือเลขชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์จาก Kingston ที่คุณต้องการ

ค้นหาจากหมายเลขชิ้นส่วน

ค้นหาจากเลขชิ้นส่วนของ Kingston เลขชิ้นส่วนของตัวแทนจำหน่ายหรือเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต

บทความที่เกี่ยวข้อง