เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

support category gaming memory
หน่วยความจำเกมมิ่ง

หน่วยความจำเกมมิ่ง - การสนับสนุน

วิดีโอ

797780059 2:04

การติดตั้งหน่วยความจำใน PC โน้ตบุ๊ก

797779976 2:25

การติดตั้งหน่วยความจำใน PC เดสก์ทอป

โมดูลหน่วยความจำ Kingston FURY RGB สี่ชุดส่องแสงเป็นสีเขียว 7:50

ข้อมูลสาธิตซอฟต์แวร์ Kingston FURY CTRL

Trisha กำลังถือโมดูลหน่วยความจำ Kingston FURY 5:04

พื้นฐานการโอเวอร์คล็อก

คำถามที่พบบ่อย

“Non-binary” memory refers to memory modules built with 24Gbit density DRAM (12GB, 24GB, 48GB, 96GB). The density of DRAM chips increases periodically in order to keep up with memory capacity demand for computer systems. Historically the density doubles (eg. 4Gbit to 8Gbit, 8Gbit to 16Gbit), however with DDR5 there is an intermediary density called 24Gbit that provides a capacity increase while the industry works towards creating 32Gbit DRAM. The term “non-binary” comes from the divergence of doubling the density.

To increase the density, DRAM semiconductor manufacturers must continually improve the design and shrink the silicon wafer process (measured in nanometers or nm) to increase the number of memory cells, generally within the same package (chip) footprint as the previous generation. By doing this, the same JEDEC PCB (Printed Circuit Board) designs for memory modules can be utilized.

FAQ: KTF-001002-001

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

All DDR5 platforms from Intel and AMD have been enabled to support 24Gbit memory, however, it will be up to the system/motherboard manufacturer to provide a BIOS update for first-gen DDR5 platforms. Check with the Kingston Configurator to see which systems are confirmed compatible.

FAQ: KTF-001002-002

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

For JEDEC spec (industry standard) memory modules (ValueRAM, Server Premier, non-overclock), mixing across banks is okay, but Kingston does not recommend mixing memory within the same bank group. Doing so on PCs/laptops disables channel architecture optimization, forcing the memory to perform at half the potential bandwidth. On some systems, mixing within a bank may even be disallowed by the manufacturer.

On servers, mixing within a multi-channel bank group is not permitted. If adding memory to the second bank group, it is always recommended to put the higher capacity memory in the first bank.

Mixing memory modules or kits in a PC/laptop using overclockable memory (Kingston FURY) is never supported.

FAQ: KTF-001002-003

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

This is not recommended. Kingston’s website Configurator details which systems support “K4” kits. These kits feature four identical modules, whereas two K2 kits may feature different builds with different components. Mixing two different sets, even if they are the same specification and part number, may result in degraded performance, instability, or incompatibility. The K4 kits shown on Kingston’s Configurator for specific motherboards and systems are tested and guaranteed compatible.

FAQ: KTF-001002-004

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

While this is not recommended, the system BIOS may allow them to work in dual channel mode. Since parts may be built with different combinations of components at the factory under a single part number, it’s always recommended to buy them as a kit of 2 or kit of 4, which are built and packaged with the same identical components. Mixing modules, even if they are the same specification and part number, may result in degraded performance, instability, or incompatibility.

FAQ: KTF-001002-005

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Yes, Kingston’s FURY Beast DDR5 with EXPO profiles are certified with AMD on their 600 series AM5 motherboards, much the same as we do with Intel XMP. Our EXPO parts can also be found on the QVLs of AM5 motherboard vendors.

FAQ: KTM-10100-EXPO-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

With Kingston FURY DDR5 memory kits already on the market based on Intel XMP 3.0, most motherboard vendors enabled support to make these compatible with their AMD AM5 systems. To further prevent compatibility issues, Kingston’s engineers included two Intel XMP 3.0 profiles on each Kingston FURY Beast w/EXPO module and kit, just in case they are plugged into an Intel DDR5 system. Note that Kingston FURY Beast w/EXPO modules and kits are not Intel XMP Certified, due to the presence of EXPO profiles

FAQ: KTM-10100-EXPO-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

หน่วยความจำรุ่นนี้มีความเร็วสูงกว่าหน่วยความจำรุ่นอื่นที่เราผลิตมาก หน่วยความจำ Kingston HyperX ออกแบบมาทางวิศวกรรมเพื่อรองรับผู้ใช้ PC ระดับสูง HyperX มีความเร็วเหนือกว่า เวลาหน่วงในการค้นข้อมูลต่ำกว่า แบนด์วิธข้อมูลที่สูงกว่า อีกทั้งยังกินไฟน้อยกว่า ในการใช้หน่วยความจำ HyperX อาจต้องมีการปรับ BIOS เพื่อกำหนดค่าเวลาเรียกค้นข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อให้ BIOS ตรวจพบหน่วยความจำได้ถูกต้อง ทั้งนี้ไม่รับประกันการทำงานเนื่องจากขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดที่ใช้ด้วย เนื่องจากหน่วยความจำนี้ผ่านการทดสอบว่าสามารถรองรับการทำงานกับเครื่องที่กำหนด บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับเครื่องของคุณ

ก่อนกำหนดเวลาการทำงานของหน่วยความจำ แนะนำให้ตั้งค่า BIOS เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางระบบที่อาจเกิดขึ้น แนะนำให้อัพเดตเป็น BIOS เวอร์ชั่นล่าสุดหากหน่วยความจำไม่สามารถใช้งานได้หลังจากปรับค่าเวลาเหล่านี้ เนื่องจาก BIOS อาจไม่สามารถตรวจหาหน่วยความจำได้ สามารถดาวน์โหลด BIOS ได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเมนบอร์ด ตรวจสอบเอกสารกำกับโปรเซสเซอร์ เพื่อให้แน่ใจว่ารองรับความเร็วหน่วยความจำที่คุณกำลังติดตั้ง

หากคุณไม่สามารถโอเวอร์คล็อกหน่วยความจำได้ตามต้องการ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม เราสามารถช่วยคุณในการค้นหาหน่วยความจำที่เหมาะกับเครื่องของคุณมากที่สุด เข้าไปยังระบบตรวจสอบหน่วยความจำของเราได้ที่:

/www.kingston.com/th/memory

FAQ: KTM-021011-HYX-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เมนบอร์ดหลายตัวกำหนด "Command Rate" ไว้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดค่าได้เอง

FAQ: KTM-021011-HYX-05

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

หากมีค่าเวลาใน BIOS ที่ไม่อยู่ในค่าเวลาเรียกค้นข้อมูลสำหรับหน่วยความจำ HayperX ให้ปล่อยค่าเหล่านี้ไว้ตามเดิม

FAQ: KTM-021011-HYX-06

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

กำหนดเวลา ความหมาย ตัวย่อ การทำงาน
10 ค่าหน่วงเวลา CAS CL ระยะหน่วงระหว่างการเปิดใช้งานแถวและการอ่านแถวข้อมูล
11 RAS to CAS (หรือ Row to Column Delay) trcd เปิดใช้งานแถวข้อมูล
12 Row Precharge Delay (หรือ RAS Precharge Delay) trp หรือ tRCP ปิดใช้งานแถวข้อมูล

CAS latency:
เป็นเวลาการเรียกค้นแถวหน่วยความจำหารด้วยสัญญาณนาฬิกาปัจจุบันของเครื่อง เวลาในการเรียกค้นหน่วยความจำแต่ละแถวจะเป็นค่าคงที่ ดังนั้นหากเพิ่มสัญญาณนาฬิกาของเครื่อง ค่า CAS Latency ที่ต่ำก็จะเป็นไปได้ยากขึ้น (เช่น ส่วนเพิ่มขึ้นแต่เศษเท่าเดิม)

RAS-to-CAS:
RAS-to-CAS:เป็นค่าหน่วงเวลาระหว่าง Row Address Strobe และ Column Address Strobe หมายถึงระยะหน่วงระหว่างที่อยู่แถวและคอลัมน์ของหน่วยความจำ

Row Precharge Delay:
จำนวนรอบสัญญาณนาฬิการะหว่างการออกคำสั่ง Precharge และคำสั่งดำเนินการ ในช่วงเวลานี้ sense amp และ bank จะถูกเปิดใช้งาน

*จะเห็นว่าเลขที่ต่ำกว่าหมายถึงการเรียกค้นข้อมูลที่เร็วกว่า

FAQ: KTM-021011-HYX-09

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

หน่วยความจำ Kingston FURY/HyperX รองรับค่าปรับตั้งประสิทธิภาพสูง เครื่องบางรุ่นเท่านั้นที่สามารถใช้งานโดยปรับตั้งค่าประสิทธิภาพสูงได้

กรุณาตรวจสอบว่าหน่วยความจำของคุณรองรับชิปเซ็ต Intel หรือ AMD ที่ใช้กับเมนบอร์ดของคุณ หากหน่วยความจำของคุณใช้โพรไฟล์ XMP/EXPO สำหรับโอเวอร์คล็อก ให้ปรับค่าหน่วยความจำใน BIOS เป็น “auto” และ/หรือล้าง CMOS เพื่อคืนค่าเริ่มต้น หากหน่วยความจำไม่สามารถทำงานได้ที่ค่าเริ่มต้น กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: Kingston FURY Renegade และ HyperX Predator มีโพรไฟล์โอเวอร์คล็อกสองชุดด้วยกัน (XMP/EXPO) โพรไฟล์ 1 จะมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเร็วของส่วนประกอบตามที่โฆษณา โพรไฟล์ 2 จะมีประสิทธิภาพน้อยลงมา เผื่อในกรณีที่โพรไฟล์แรกหนักเกินไปสำหรับเครื่องของคุณ ชิ้นส่วน DDR5 XMP บางรุ่นมีโพรไฟล์ชุดที่สามที่ประสิทธิภาพต่ำกว่าโพรไฟล์ 2

FAQ: KTM-030615-HYX-10

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

หน่วยความจำ Kingston FURY/HyperX ส่วนใหญ่ใช้โพรไฟล์ XMP/EXPO สำหรับโอเวอร์คล็อก โมดูลเหล่านี้จัดส่งจากโรงงานภายใต้ค่ามาตรฐานของ JEDEC เครื่องบางเครื่องไม่รองรับความเร็วและค่าหน่วงเวลาในการโอเวอร์คล็อกเมื่อมีการติดตั้งในครั้งแรก เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับความพึงพอใจสูงสุด Kingston จึงได้ปรับโมดูลให้เป็นค่ามาตรฐานของ JEDEC เพื่อให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการโอเวอร์คล็อกผ่านโพรไฟล์ XMP/EXPO ในกรณีที่เครื่องรองรับ จากนั้นจะสามารถเปิดใช้งานโพรไฟล์ XMP/EXPO ได้ภายใน BIOS ของเครื่อง

โมดูล Plug-N-Play (PnP) ในไลน์ผลิตภัณฑ์ FURY Beast และ Impact จัดส่งมาจากโรงงานโดยมีการตั้งโปรแกรมความเร็วและค่าหน่วงเวลาโอเวอร์คล็อกเริ่มต้นไว้ให้เป็นตามที่โฆษณา หากเครื่องไม่สามารถทำงานที่ระดับค่า PnP ที่โอเวอร์คล็อกดังกล่าว เครื่องจะปรับค่าเริ่มต้นเป็นค่ามาตรฐานของ JEDEC นอกจากนี้ FURY Beast และ Impact ที่ใช้ระบบ PnP ในการโอเวอร์คล็อกยังมาพร้อมกับโพรไฟล์ XMP ที่จะปรับความเร็วและค่าหน่วงเวลาให้ได้ตามที่โฆษณาไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อบังคับให้เครื่องโอเวอร์คล็อกหน่วยความจำหากไม่สามารถโอเวอร์คล็อกได้อัตโนมัติ

FAQ: KTM-030615-HYX-03

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

RGB DIMM ของ Kingston FURY/HyperX มาจากโรงงานพร้อมรูปแบบเอฟเฟกต์แบบไล่ระดับ Rainbow เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งสามารถใช้งานได้กับเมนบอร์ด DDR4/DDR5 ทุกชนิด ปรับสีหรือรูปแบบเอฟเฟกต์โดยดาวน์โหลด FURY CTRL ได้ที่นี่ หรือใช้แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ปรับ RGB ของเมนบอร์ด Kingston จับมือกับ ASUS, ASRock, Gigabyte และ MSI เพื่อพัฒนาให้สามารถเปลี่ยนสีและรูปแบบเอฟเฟกต์ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นปรับ RGB ของผู้ผลิต กรุณาตรวจสอบการรองรับการทำงานของเมนบอร์ดของคุณกับหน่วยความจำ Kingston FURY/HyperX RGB เนื่องจากเมนบอร์ดหรือชิปเซ็ตบางรุ่นเท่านั้นที่รองรับการปรับแต่งเอฟเฟกต์ RGB (และอาจมีให้เลือกจำกัด) กรุณาติดต่อผู้ผลิตเมนบอร์ดเพื่อสอบถามประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ปรับเอฟเฟกต์ RGB

FAQ: KTM-060818-HYX-11

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen AM4 จะบอกล้างค่า Plug N Play ของหน่วยความจำ Kingston FURY Beast และ Impact ส่งผลให้เกิดการทำงานโดยมีความเร็วและช่วงเวลาที่ต่ำกว่าเมื่อนำมาใช้งานในทันที เปิดใช้ความเร็วตามที่โฆษณาไว้โดยเลือกโพรไฟล์ 1 จาก BIOS การเลือกโพรไฟล์ดังกล่าวจะเป็นการบังคับใช้ความเร็วและช่วงเวลาของ Plug N Play โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen บางตัวเท่านั้นที่รองรับความเร็วทุกระดับ ตรวจสอบรายการความเร็วโอเวอร์คล็อกที่ผ่านการทดสอบได้จากผู้ผลิตเมนบอร์ด

FAQ: KTM-060818-HYX-12

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เมนบอร์ดบางรุ่นเท่านั้นที่รองรับความเร็วของ DDR4 ระดับ 4000MT/s ขึ้นไป โดยปกติจะจำกัดเฉพาะการติดตั้งแบบสองหรือสี่แถวและติดตั้งหน่วยความจำตามโครงร่างนี้เพียงชุดเดียว (K2 หรือ K4 หนึ่งชุด) ซึ่งจะนับเป็นหนึ่ง Dimm ต่อช่องสัญญาณ (1DPC) ขอแนะนำให้ตรวจสอบชื่อผู้ผลิตเมนบอร์ดจากรายชื่อผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง (QVL) สำหรับหน่วยความจำ เพื่อตรวจสอบยืนยันชุด Predator DDR4 ประสิทธิภาพสูงที่รองรับ รวมทั้งโครงร่างการทำงาน/ซ็อคเก็ตติดตั้งที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยความจำที่ได้รับการรับรองโดย Intel XMP ที่นี่ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องแบบไหนที่รองรับ Predator DDR4

เนื่องจากชุดควบคุมหน่วยความจำอยู่ภายในตัวโปรเซสเซอร์ Intel การเลือกใช้ระบบระบายความร้อนคุณภาพสูงสำหรับ CPU และเคสที่เชื่อถือได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มความเสถียร เราขอแนะนำโปรเซสเซอร์ Intel ซีรีส์ X หรือ K ด้วยเช่นกัน ดูรายชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ที่นี่

FAQ: KTM-060818-HYX-13

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณจะต้องติดตั้ง Kingston FURY CTRL เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ทำงานขัดแย้งกับ FURY CTRL กรุณาปิดการทำงานหรือบังคับหยุดการทำงานของซอฟต์แวร์ควบคุม RGB ตัวอื่นที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง หมายเหตุ: ชิปเซ็ตบางรุ่นไม่รองรับ FURY CTRL เช่น Intel X99 และ Intel C621

FAQ: La mia memoria RGB Kingston FURY/HyperX non funziona correttamente con l'applicazione Kingston FURY CTRL. Perché?

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แอพพลิเคชั่น Kingston FURY CTRL สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ และทำให้คุณสามารถปรับแต่งไฟ RGB RED และรูปแบบเอฟเฟกต์ของโมดูลหน่วยความจำ Kingston FURY/HyperX RGB

FAQ: KT-001001-CTRL-100

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ได้ แอพพลิเคชั่น Kingston FURY CTRL รองรับทั้งหน่วยความจำ Kingston FURY RGB และ HyperX RGB รุ่นเก่า

FAQ: KT-001001-CTRL-101

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ได้ เราได้ทำการตรวจสอบแล้วว่า HyperX NGENUITY สามารถปรับแต่งหน่วยความจำ Kingston FURY RGB ได้ อย่างไรก็ตาม HyperX อาจยกเลิกฟังก์ชั่นการปรับแต่งไฟ RGB ของหน่วยความจำได้ในอนาคต
 ด้วยเหตุนี้ Kingston จึงได้พัฒนา FURY CTRL ขึ้นเพื่อรองรับการปรับแต่ง FURY RGB และยังสามารถใช้เพื่อปรับแต่งหน่วยความจำ HyperX RGB รุ่นก่อนหน้าอีกด้วย
 FURY CRTL มีคุณสมบัติการทำงานใหม่ ๆ ซึ่งไม่มีอยู่ใน NGENUITY

FAQ: KT-001001-CTRL-102

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ทั้งสองอย่างพร้อม ๆ กันได้
 แต่อาจมีการทำงานที่ขัดแย้งกันของซอฟต์แวร์ที่ไม่คาดคิด ทำให้ไฟส่องสว่างไม่ทำงานตามที่ต้องการได้
 ขอแนะนำให้ปิดฟังก์ชั่นควบคุม RGB หน่วยความจำใน HyperX NGENUITY หากคุณใช้ Kingston FURY CTRL เพื่อปรับแต่งไฟส่องสว่างของหน่วยความจำ

FAQ: KT-001001-CTRL-103

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ณ ปัจจุบันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า HyperX จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับ NGENUITY Kingston จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น RGB (เช่น FURY CTRL) ของตนเองขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการรองรับการทำงานหาก HyperX มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับ NGENUITY

FAQ: KT-001001-CTRL-104

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Kingston FURY CTRL สามารถปรับแต่งเอฟเฟกต์ RGB ได้อย่างหลากหลายสำหรับเครื่องของคุณ

Beast/Renegade DDR5 RGB และ Beast Special Edition DDR4 RGB: Rainbow, Prism, Spectrum, Slide, Wind, Static, Lightspeed, Rain, Firework, Breath และ Dynamic หากติดตั้งโมดูลสี่ตัว รูปแบบเอฟเฟกต์จะมีให้เลือกใช้เพิ่มเติม ดังนี้ Teleport, Flame, Voltage, Countdown และ Rhythm

Beast/Renegade/HyperX DDR4 RGB: Bounce, Breathing, Rainbow, Comet, Blink, Solid, Heart Beat, Cycle

นอกจากนี้ FURY CTRL ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ ๆ ที่ไม่มีอยู่ใน NGENUITY เช่น ฟังก์ชั่นปรับแต่ง LED เฉพาะดวงพร้อมเอฟเฟกต์ระบบไฟแบบต่าง ๆ หรือการปรับทิศทางของเอฟเฟกต์ (เฉพาะบางรูปแบบ) FURY CTRL มาพร้อมกับโหมดประหยัดพลังงานที่จะสามารถหรี่ไฟลง 10% และโพรไฟล์ XMP/EXPO ที่สามารถเลือกใช้ได้สำหรับโมดูล DDR5

FAQ: KT-001001-CTRL-105

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เทคโนโลยี IR Sync ภายใต้สิทธิบัตรของ Kingston เป็นคุณสมบัติการทำงานเชิงฮาร์ดแวร์สำหรับหน่วยความจำของเรา ซึ่งทำงานเป็นอิสระจากซอฟต์แวร์ปรับแต่ง RGB (Kingston, HyperX หรือแอพพลิเคชั่น RGB แบรนด์อื่น ๆ)

FAQ: KT-001001-CTRL-106

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่ใช่ Kingston FURY CTRL สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่จากเว็บไซต์ของ Kingston

FAQ: KT-001001-CTRL-107

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Kingston FURY CTRL v2.0+ รองรับซ็อคเก็ต DDR4 และ DDR5 แบบสองหรือสี่แถวใหม่ล่าสุดกับเมนบอร์ด Intel และ AMD จาก ASRock, ASUS, Gigabyte และ MSI รองรับการทำงานกับเมนบอร์ด HEDT (High-End Desktop) แบบสี่และแปดซ็อคเก็ต เช่น AMD TRX40 และ Intel X299 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้แนะนำให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตเมนบอร์ดว่ารองรับการปรับแต่ง RGB สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณใช้หรือไม่

FAQ: KT-001001-CTRL-108

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ได้ เราได้ทำการตรวจสอบแล้วว่า Kingston FURY Beast RGB และ FURY Renegade RGB สามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ควบคุม RGB ของ ASRock, ASUS, Gigabyte และ MSI อาจมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานที่ซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตเมนบอร์ดรองรับ

FAQ: KT-001001-CTRL-109

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Kingston FURY CTRL v2.0+ รองรับการใช้งาน 18 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน สเปน (ละตินอเมริกา) โปแลนด์ จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย โปรตุเกส ตุรกี ไทย เวียดนาม อังกฤษเบลิซครีโอล และบาฮาซ่าอินโดนีเซีย อาจรองรับภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

FAQ: KT-001001-CTRL-110

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

จาก Windows คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้นเปิด "Control Panel" ขึ้นมา ใช้มุมมอง classic สำหรับ Vista และ 7 จากนั้นเปิด "System" ขึ้นมา คุณจะพบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง RAM ที่ติดตั้ง

จาก MacOS เลือก "About This Mac" หรือ "About This Computer" จากเมนู Apple ที่มุมด้านซ้ายบนของเดสก์ทอป ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำ Mac ทั้งหมดของคุณ (หน่วยความจำภายในรวมทั้ง DIMM หรือ SIMM ที่ติดตั้ง)

จาก Linux เปิดหน้าต่างขึ้นมา จากนั้นกรอกคำสั่งต่อไปนี้ cat /proc/meminfo

ข้อมูล RAM ทั้งหมดและรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยความจำจะปรากฏขึ้นมา

FAQ: KTM-012711-GEN-06

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าติดตั้งหน่วยความจำถูกประเภทกับโน้ตบุ๊ก ดูระบบค้นหาหน่วยความจำของ Kingston ได้ที่ www.kingston.com เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หลังจากพบว่าเป็นหน่วยความจำที่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ก่อนติดตั้งหน่วยความจำ ให้ปิดเครื่อง จากนั้นนำแบตเตอรี่ออกและถอดสายไฟ ใส่หน่วยความจำเข้าไปในสล็อตใหม่ และกดลงเพื่อล็อคให้เข้าที่ ใส่แบตเตอรี่ใหม่ ต่อสายไฟและทำการบู๊ตเครื่อง หากยังไม่ได้ผล ให้ลองใส่หน่วยความจำในสล็อตอื่นที่มี
  2. หากใส่หน่วยความจำที่แนะนำได้ถูกต้อง และ PC ยังไม่ยอมบู๊ตหรือไม่พบหน่วยความจำ อาจต้องดาวน์โหลด BIOS ล่าสุดจากเว็บไซต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

Kingston ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแฟลช BIOS ใหม่ การแฟลช BIOS เป็นคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ลูกค้าที่แฟลช BIOS จะต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง คำแนะนำในการอัพเกรด BIOS สามารถสอบถามได้จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิต BIOS จากภายนอก ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ Kingston

FAQ: KTM-012711-GEN-12

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าติดตั้งหน่วยความจำถูกประเภทกับเดสก์ทอป ดูระบบค้นหาหน่วยความจำของ Kingston ได้ที่ www.kingston.com เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หลังจากพบว่าเป็นหน่วยความจำที่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์
  2. ใส่หน่วยความจำขนาดใหญ่ที่สุดเข้าไปใหม่ในสล็อตแรก ตามด้วยขนาดเล็กกว่าในลำดับถัดมา เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งหน่วยความจำได้ถูกต้อง ให้สังเกตร่องบากของหน่วยความจำกับคีย์ที่สล็อตหน่วยความจำ จากนั้นกดหน่วยความจำลงในสล็อตจนกระทั่งแถบด้านข้างล็อคหน่วยความจำเข้าที่
  3. ต่อสายต่อต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง อาจต่อขั้วต่อไฟบางส่วนไม่ถูกต้องกับเมนบอร์ดหรือสายไฟหลุดจากฮาร์ดไดร์ฟโดยไม่ได้ตั้งใจ
  4. หากใส่หน่วยความจำที่แนะนำได้ถูกต้อง และ PC ยังไม่ยอมบู๊ตหรือไม่พบหน่วยความจำ อาจต้องดาวน์โหลด BIOS ล่าสุดจากเว็บไซต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ: Kingston ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแฟลช BIOS ใหม่ การแฟลช BIOS เป็นคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ลูกค้าที่แฟลช BIOS จะต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง คำแนะนำในการอัพเกรด BIOS สามารถสอบถามได้จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิต BIOS จากภายนอก ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ Kingston

FAQ: KTM-012711-GEN-13

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มอาจไม่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์เสมอไป แต่จะทำให้สามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือประมวลผลได้มากขึ้นพร้อมกัน หรือรองรับโปรแกรมที่ใช้หน่วยความจำสูงได้ดีขึ้น ประสิทธิภาพอาจเพิ่มขึ้นหากหน่วยความจำเดิมที่ติดตั้งเกือบไม่พอสำหรับโปรแกรมและการประมวลของคอมพิวเตอร์

FAQ: KTM-012711-GEN-07

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดฝาครอบออก หมายเหตุ: หน่วยความจำความจุที่สูงกว่าจะต้องติดตั้งในสล็อต 1 ตามด้วยหน่วยความจำความจุที่ต่ำกว่าในสล็อต 2 เรียงตามลำดับ ดูรหัสสล็อตได้จากคู่มือสำหรับเมนบอร์ด

ถอดหน่วยความจำตามภาพ 1 กดแถบล็อค (1) ออกด้านนอก จากนั้นหน่วยความจำจะดันขึ้นมาจากช่องเสียบ (2) นำออกจากสล็อต

ติดตั้งหน่วยความจำใหม่ได้ตามภาพ 2 ดันแถบล็อค (1) ที่ปลายช่องเสียบหน่วยความจำออกไปด้านนอก ให้ร่องบากของหน่วยความจำตรงกับคีย์ที่ช่องเสียบหน่วยความจำ (2) จากนั้นดันหน่วยความจำลงให้สุดที่ช่องเสียบเพื่อให้ล็อคหน่วยความจำ (3) เข้าที่ หากติดตั้งหน่วยความจำได้ถูกต้องและเครื่องยังไม่เห็นหน่วยความจำ โดยที่เป็นหน่วยความจำถูกประเภทกับเครื่อง ให้ตรวจสอบว่า BIOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่จากเว็บไซต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ก่อนถอด/ติดตั้งหน่วยความจำในโน้ตบุ๊ก ให้ปิดเครื่องและนำแบตเตอรี่ออก รวมทั้งปลดสายไฟ ดันหน่วยความจำให้แน่นเพื่อให้หน้าสัมผัสเข้าที่พอดี (ดันหน่วยความจำให้แน่น) กับช่องเสียบก่อนล็อคเข้าที่ (ดูภาพด้านล่าง) หลังจากติดตั้งหน่วยความจำแล้ว ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่ และต่อสายไฟ อย่าใช้ไฟจากแบตเตอรี่ หากติดตั้งหน่วยความจำได้ถูกต้องและเครื่องยังไม่เห็นหน่วยความจำ โดยที่เป็นหน่วยความจำถูกประเภทกับเครื่อง ให้ตรวจสอบว่า BIOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่จากเว็บไซต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

BIOS - ระบบสัญญาณขาเข้า/ขาออกเบื้องต้นเป็นระบบที่ติดตั้งมาพร้อมกับเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ BIOS ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสตาร์ทเครื่องและการคืนค่าระบบฮาร์ดแวร์ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ในชิป ROM ซึ่งสามารถอัพเดตได้โดยการ "แฟลช" BIOS การอัพเกรด BIOS อาจสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ รองรับ CPU ใหม่ ฮาร์ดแวร์ใหม่ รวมทั้งหน่วยความจำ ฯลฯ โดยปกติสามารถอัพเดต BIOS ได้จากเว็บไซต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

*หมายเหตุ: Kingston ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแฟลช BIOS ใหม่ การแฟลช BIOS เป็นเพียงคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ลูกค้าที่แฟลช BIOS จะต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง คำแนะนำในการอัพเกรด BIOS สามารถสอบถามได้จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิต BIOS จากภายนอก ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ Kingston

FAQ: KTM-012711-GEN-18

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ชิ้นส่วนที่จำหน่ายเป็นชุด (สังเกตจากรหัส "K2" หรือ "K3" ในเลขชิ้นส่วน เช่น - KVR400X64C3AK2/2G) เป็นแพคเกจสำหรับเมนบอร์ดแบบสองหรือสามช่องสัญญาณ แม้ว่าเทคโนโลยีสองและสามช่องทางจะติดตั้งสำเร็จที่เมนบอร์ด (ด้านในชิปเซ็ต) แต่จะต้องติดตั้งหน่วยความจำเป็นคู่หรือสามแถวในโหมดสองหรือสามช่องสัญญาณเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้อง หน่วยความจำที่เหมือนกันจะทำงานได้ดีที่สุด เนื่องจากเมนบอร์ดสามารถเรียกค้นข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดได้เสมือนเป็นหน่วยความจำตัวเดียวกันแต่มีแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้น Kingston แนะนำให้ใช้หน่วยความจำที่จำหน่ายเป็นชุดสำหรับเมนบอร์ดที่รองรับเทคโนโลยีสองหรือสามช่องสัญญาณ

FAQ: KTM-020911-GEN-19

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ในบางครั้ง BIOS หรือโปรแกรมวินิจฉัยอาจแจ้งความถี่บัสของหน่วยความจำให้ทราบ ซึ่งจะเท่ากับครึ่งเดียวของความถี่ของหน่วยความจำ DDR ตามชื่อ DDR (Double Data Rate) อัตรารองรับข้อมูลจะเป็นสองเท่าของบัสหน่วยความจำ ดังนั้นหากเห็นความเร็วบัสหน่วยความจำเท่ากับ 800MT/s ในกรณีที่ติดตั้งหน่วยความจำ DDR3-1600 แสดงว่า RAM ทำงานได้เต็มความเร็วที่ถูกต้อง

FAQ: KTM-071015-GEN-20

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ElectroStatic Discharge, ESD คือการถ่ายประจำของประจุไฟฟ้าสถิตสะสมทั่วไป ESD เป็นปัญหาที่จะต้องใส่ใจเนื่องจากเป็นสิ่งที่อาจทำความเสียหายหรือทำลายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ได้ เหมือนกับการถูเท้าบนพรมแล้วเตะโลหะเข้า ESD อาจเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าถูกช็อต และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ภายในคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

วิธีป้องกัน ESD
วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน ESD คือใช้สายคล้องข้อมือป้องกัน ESD หรือพรมหรือโต๊ะกราวด์ เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ เราจึงได้จัดทำคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยในการลดปัญหาโอกาสการเกิด ESD ให้มากที่สุด
การยืน - แนะนำให้ยืนตลอดเวลาระหว่างดำเนินการกับคอมพิวเตอร์ การนั่งบนเก้าอี้มีโอกาสทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้มากกว่า
สายต่อ - นำสายต่อต่าง ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์ (สายไฟ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ)
เสื้อผ้า - อย่าสวมเสื้อผ้าที่นำไฟฟ้ามาก เช่น เสื้อขนสัตว์
เครื่องประดับ - เพื่อลด ESD และป้องกันปัญหาอื่น ๆ แนะนำให้นำเครื่องประดับออก
สภาพอากาศ - ฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด ESD พยายามอย่าดำเนินการใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ในช่วงฝนฟ้าคะนอง ยกเว้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ในสภาพอากาศแห้ง อากาศก็อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทุกครั้งที่มีการไหลของกระแสอากาศ (ลม เครื่องปรับอากาศ พัดลม) ที่พัดผ่านพื้นผิวที่มีฉนวน ความชื้นสูงไม่ควรทำให้ประมาท ระมัดระวังปัญหาการสึกกร่อนกับส่วนต่อเชื่อมและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าต่าง ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESD และการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้จากไซต์ต่อไปนี้

ESD Association
http://www.esda.org/aboutESD.html

FAQ: ESD-SSD-001

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Still Need Assistance?