เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

support category server memory
หน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์

หน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ - การสนับสนุน

คำถามที่พบบ่อย

ความเร็วหน่วยความจำในเซิร์ฟเวอร์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ CPU จำนวนแรงค์หน่วยความจำที่ติดตั้งและแรงดันไฟฟ้า

CPU ของคุณอาจสามารถรองรับหน่วยความจำที่ความเร็วระดับหนึง ไม่ว่าคุณจะติดตั้งหน่วยความจำระดับใดไว้ก็ตาม เช่น คุณอาจติดตั้งหน่วยความจำ 1600MT/s แต่ CPU รองรับเพียง 1333MT/s

แรงค์ของหน่วยความจำจะส่งผลต่อความเร็วยิ่งคุณติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม เช่น หากคุณมีเครื่องที่ใช้หน่วยความจำแบบสามช่องสัญญาณ การติดตั้งหน่วยความจำ 3 แถวหนึ่งชุด อาจทำงานได้ที่ 1333MT/s หากหน่วยความจำเป็นแบบแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ และเมื่อทำการติดตั้งหน่วยความจำชุดที่สอง ความเร็วจะลดลงเหลือ 1066MT/s หากหน่วยความจำชุดแรกเป็นแบบสี่แถว อาจทำงานได้ที่ 1066MT/s และลดลงเหลือ 800MT/s เมื่อติดตั้งหน่วยความจำชุดที่สอง หน่วยความจำแบบสี่แถวจะถูกใช้เนื่องจากมีความจุมากกว่า บางระบบสามารถใช้งานร่วมกับ load-reduced DIMM (LRDIMM) หน่วยความจำเหล่านี้รองรับความจุได้มากกว่าที่ความเร็วสูงกว่า

หากคุณติดตั้ง DIMM แรงดันไฟต่ำ การทำงานอาจมีความเร็วช้ากว่า DIMM แรงดันไฟมาตรฐานรุ่นเดียวกัน เช่น คุณสามารถติดตั้งหน่วยความจำ 1.5V สองชุดที่ความเร็ว 1333MT/s แต่หากใช้หน่วยความจำ 1.35V หน่วยความจำจะทำงานที่ 1066MT/s

ดูรายละเอียดจากคู่มือเครื่องหรือเมนบอร์ดเพื่อพิจารณาเงื่อนไขโครงร่างหน่วยความจำเฉพาะ

KTM-060415-SVR-01

FAQ: KTM-060415-SVR-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

หน่วยความจำสามารถผลิตได้หลายรูปแบบเพื่อให้รองรับฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพิ่มเติม
ฟังก์ชั่นเหล่านี้ต้องอาศัยส่วนประกอบเพิ่มเติม

ฟังก์ชั่นเหล่านี้ต้องอาศัยส่วนประกอบเพิ่มเติม หน่วยความจำลงทะเบียนจะมีทะเบียนข้อมูลหรือบัฟเฟอร์อยู่ในหน่วยความจำทำให้ข้อมูลเคลื่อนตัวได้ดีกว่าและทำให้ทำงานได้มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถปรับเพิ่มหน่วยความจำได้มากขึ้น (สามารถติดตั้ง RAM ได้มากขึ้น) ด้วยเหตุนี้หน่วยความจำแบบลงทะเบียนจึงมักถูกใช้กับเซิร์ฟเวอร์ DIMM ลงทะเบียนบางตัวมาพร้อมกับระบบพาริตี้ ซึ่งใช้เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม เมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์จะต้องรองรับพาริตี้เพื่อให้ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้สามารถใช้หน่วยความจำลงทะเบียนแบบพาริตี้ได้กับเครื่องหลายเครื่องที่รองรับหน่วยความจำลงทะเบียนแบบปกติ
เพียงแต่จะไม่สามารถใช้ระบบพาริตี้ได้เท่านั้น
หน่วยความจำลงทะเบียนจะมีระบบ ECC ร่วมด้วย แต่ ECC บางส่วนเท่านั้นที่มีการลงทะเบียนไว้

หน่วยความจำที่บัฟเฟอร์อย่างสมบูรณ์แบบสามารถรองรับฟังก์ชั่นของส่วนควบคุมหน่วยความจำ (ชิปที่ควบคุมการส่งต่อข้อมูลของ RAM) และติดตั้งฟังก์ชั่นเหล่านี้ไว้ในหน่วยความจำ ทำให้สามารถปรับแต่งขนาดหน่วยความจำได้มากยิ่งขึ้น หน่วยความจำบัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่รองรับหน่วยความจำลงทะเบียน หน่วยความบัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบมีระบบ ECC ร่วมด้วย แต่ ECC บางส่วนเท่านั้นที่บัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบ

หน่วยความจำที่ไม่มีบัฟเฟอร์เป็นหน่วยความจำที่ไม่ได้ติดตั้งบัฟเฟอร์หรือทะเบียนข้อมูลไว้ โดยถือเป็นหน่วยความจำที่ใช้กันมากที่สุดในเครื่องเดสก์ทอปและโน้ตบุ๊ก คุณไม่สามารถใช้หน่วยความจำลงทะเบียนหรือหน่วยความจำบัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบกับคอมพิวเตอร์ที่รองรับเฉพาะหน่วยความจำแบบไม่มีบัฟเฟอร์

หน่วยความจำ ECC (Error Correcting Code) ติดตั้งชิปหน่วยความจำเสริมที่ช่วยให้เมนบอร์ดสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดบิตข้อมูลได้ ซึ่งทำให้การทำงานมีเสถียรภาพ และสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ หน่วยความจำลงทะเบียนและแบบบัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบทั้งหมดรองรับระบบ ECC ทั้งนี้ยังมีหน่วยความจำแบบไม่มีบัฟเฟอร์ระบบ ECC เช่นกันซึ่งมักใช้กับคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชั่นระดับสูง ในบางกรณีคุณสามารถใช้หน่วยความจำ ECC แบบไม่มีบัฟเฟอร์กับคอมพิวเตอร์ที่รองรับหน่วยความจำแบบไม่มีบัฟเฟอร์ แต่จะไม่สามารถรองรับระบบ ECC ได้ คุณสมบัตินี้ของหน่วยความจำจะถูกละเว้น

FAQ: KTM-012711-GEN-03

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่ได้ RAM ลงทะเบียนและแบบที่ไม่มีบัฟเฟอร์ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ RAM ที่ลงทะเบียนและแบบที่ไม่มีบัฟเฟอร์ใช้เทคโนโลยีต่างกัน การติดตั้งหน่วยความจำไม่ถูกต้องหรือติดตั้งหน่วยความจำที่เทคโนโลยีต่างกันอาจทำให้เมนบอร์ดและ/หรือหน่วยความจำเสียหาย

FAQ: KTM-021011-GEN-15

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ชิ้นส่วนที่จำหน่ายเป็นชุด (สังเกตจากรหัส "K2" หรือ "K3" ในเลขชิ้นส่วน เช่น - KVR400X64C3AK2/2G) เป็นแพคเกจสำหรับเมนบอร์ดแบบสองหรือสามช่องสัญญาณ แม้ว่าเทคโนโลยีสองและสามช่องทางจะติดตั้งสำเร็จที่เมนบอร์ด (ด้านในชิปเซ็ต) แต่จะต้องติดตั้งหน่วยความจำเป็นคู่หรือสามแถวในโหมดสองหรือสามช่องสัญญาณเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้อง หน่วยความจำที่เหมือนกันจะทำงานได้ดีที่สุด เนื่องจากเมนบอร์ดสามารถเรียกค้นข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดได้เสมือนเป็นหน่วยความจำตัวเดียวกันแต่มีแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้น Kingston แนะนำให้ใช้หน่วยความจำที่จำหน่ายเป็นชุดสำหรับเมนบอร์ดที่รองรับเทคโนโลยีสองหรือสามช่องสัญญาณ

FAQ: KTM-020911-GEN-19

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

rank ของหน่วยความจำกำหนดเป็นพื้นที่หรือบล็อคขนาด 64 บิต (72 บิตสำหรับ ECC) โดยอาศัยชิป DRAM บน DIMM ทั้งหมดหรือบางส่วน ECC DIMM rank เดี่ยว (x4 หรือ x8) ใช้ชิป DRAM ที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อจัดทำบล็อคขนาด 72 บิตหนึ่งชุด ชิปทั้งหมดจะถูกสั่งการโดยสัญญาณจากชิปหนึ่งตัวจากชิปเซ็ตที่ควบคุมหน่วยความจำ ECC DIMM rank คู่จะจัดทำบล็อค 72 บิตขึ้นมาสองชุดจากชิป DRAM สองชุดที่ DIMM โดยต้องอาศัยสัญญาณจากชิปสองส่วน สัญญาณจากชิปจะแปรผันเพื่อไม่ให้ชิป DRAM ทั้งสองชุดใช้บัสหน่วยความจำพร้อมกัน

FAQ: KTM-021011-KVR-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ElectroStatic Discharge, ESD คือการถ่ายประจำของประจุไฟฟ้าสถิตสะสมทั่วไป ESD เป็นปัญหาที่จะต้องใส่ใจเนื่องจากเป็นสิ่งที่อาจทำความเสียหายหรือทำลายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ได้ เหมือนกับการถูเท้าบนพรมแล้วเตะโลหะเข้า ESD อาจเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าถูกช็อต และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ภายในคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

วิธีป้องกัน ESD
วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน ESD คือใช้สายคล้องข้อมือป้องกัน ESD หรือพรมหรือโต๊ะกราวด์ เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ เราจึงได้จัดทำคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยในการลดปัญหาโอกาสการเกิด ESD ให้มากที่สุด

  • การยืน - แนะนำให้ยืนตลอดเวลาระหว่างดำเนินการกับคอมพิวเตอร์ การนั่งบนเก้าอี้มีโอกาสทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้มากกว่า
  • สายต่อ - นำสายต่อต่าง ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์ (สายไฟ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ)
  • เสื้อผ้า - อย่าสวมเสื้อผ้าที่นำไฟฟ้ามาก เช่น เสื้อขนสัตว์
  • เครื่องประดับ - เพื่อลด ESD และป้องกันปัญหาอื่น ๆ แนะนำให้นำเครื่องประดับออก
  • สภาพอากาศ - ฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด ESD พยายามอย่าดำเนินการใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ในช่วงฝนฟ้าคะนอง ยกเว้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ในสภาพอากาศแห้ง อากาศก็อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทุกครั้งที่มีการไหลของกระแสอากาศ (ลม เครื่องปรับอากาศ พัดลม) ที่พัดผ่านพื้นผิวที่มีฉนวน ความชื้นสูงไม่ควรทำให้ประมาท ระมัดระวังปัญหาการสึกกร่อนกับส่วนต่อเชื่อมและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าต่าง ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESD และการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้จากไซต์ต่อไปนี้

ESD Association
https://www.esda.org

FAQ: KTC-Gen-ESD

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่ได้ RAM ลงทะเบียนและแบบที่ไม่มีบัฟเฟอร์ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ RAM ที่ลงทะเบียนและแบบที่ไม่มีบัฟเฟอร์ใช้เทคโนโลยีต่างกัน การติดตั้งหน่วยความจำไม่ถูกต้องหรือติดตั้งหน่วยความจำที่เทคโนโลยีต่างกันอาจทำให้เมนบอร์ดและ/หรือหน่วยความจำเสียหาย

FAQ: KTM-021011-GEN-15

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

หน่วยความจำสามารถผลิตได้หลายรูปแบบเพื่อให้รองรับฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพิ่มเติม
ฟังก์ชั่นเหล่านี้ต้องอาศัยส่วนประกอบเพิ่มเติม

ฟังก์ชั่นเหล่านี้ต้องอาศัยส่วนประกอบเพิ่มเติม หน่วยความจำลงทะเบียนจะมีทะเบียนข้อมูลหรือบัฟเฟอร์อยู่ในหน่วยความจำทำให้ข้อมูลเคลื่อนตัวได้ดีกว่าและทำให้ทำงานได้มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถปรับเพิ่มหน่วยความจำได้มากขึ้น (สามารถติดตั้ง RAM ได้มากขึ้น) ด้วยเหตุนี้หน่วยความจำแบบลงทะเบียนจึงมักถูกใช้กับเซิร์ฟเวอร์ DIMM ลงทะเบียนบางตัวมาพร้อมกับระบบพาริตี้ ซึ่งใช้เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม เมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์จะต้องรองรับพาริตี้เพื่อให้ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้สามารถใช้หน่วยความจำลงทะเบียนแบบพาริตี้ได้กับเครื่องหลายเครื่องที่รองรับหน่วยความจำลงทะเบียนแบบปกติ
เพียงแต่จะไม่สามารถใช้ระบบพาริตี้ได้เท่านั้น
หน่วยความจำลงทะเบียนจะมีระบบ ECC ร่วมด้วย แต่ ECC บางส่วนเท่านั้นที่มีการลงทะเบียนไว้

หน่วยความจำที่บัฟเฟอร์อย่างสมบูรณ์แบบสามารถรองรับฟังก์ชั่นของส่วนควบคุมหน่วยความจำ (ชิปที่ควบคุมการส่งต่อข้อมูลของ RAM) และติดตั้งฟังก์ชั่นเหล่านี้ไว้ในหน่วยความจำ ทำให้สามารถปรับแต่งขนาดหน่วยความจำได้มากยิ่งขึ้น หน่วยความจำบัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่รองรับหน่วยความจำลงทะเบียน หน่วยความบัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบมีระบบ ECC ร่วมด้วย แต่ ECC บางส่วนเท่านั้นที่บัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบ

หน่วยความจำที่ไม่มีบัฟเฟอร์เป็นหน่วยความจำที่ไม่ได้ติดตั้งบัฟเฟอร์หรือทะเบียนข้อมูลไว้ โดยถือเป็นหน่วยความจำที่ใช้กันมากที่สุดในเครื่องเดสก์ทอปและโน้ตบุ๊ก คุณไม่สามารถใช้หน่วยความจำลงทะเบียนหรือหน่วยความจำบัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบกับคอมพิวเตอร์ที่รองรับเฉพาะหน่วยความจำแบบไม่มีบัฟเฟอร์

หน่วยความจำ ECC (Error Correcting Code) ติดตั้งชิปหน่วยความจำเสริมที่ช่วยให้เมนบอร์ดสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดบิตข้อมูลได้ ซึ่งทำให้การทำงานมีเสถียรภาพ และสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ หน่วยความจำลงทะเบียนและแบบบัฟเฟอร์สมบูรณ์แบบทั้งหมดรองรับระบบ ECC ทั้งนี้ยังมีหน่วยความจำแบบไม่มีบัฟเฟอร์ระบบ ECC เช่นกันซึ่งมักใช้กับคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชั่นระดับสูง ในบางกรณีคุณสามารถใช้หน่วยความจำ ECC แบบไม่มีบัฟเฟอร์กับคอมพิวเตอร์ที่รองรับหน่วยความจำแบบไม่มีบัฟเฟอร์ แต่จะไม่สามารถรองรับระบบ ECC ได้ คุณสมบัตินี้ของหน่วยความจำจะถูกละเว้น

FAQ: KTM-012711-GEN-03

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ชิ้นส่วนที่จำหน่ายเป็นชุด (สังเกตจากรหัส "K2" หรือ "K3" ในเลขชิ้นส่วน เช่น - KVR400X64C3AK2/2G) เป็นแพคเกจสำหรับเมนบอร์ดแบบสองหรือสามช่องสัญญาณ แม้ว่าเทคโนโลยีสองและสามช่องทางจะติดตั้งสำเร็จที่เมนบอร์ด (ด้านในชิปเซ็ต) แต่จะต้องติดตั้งหน่วยความจำเป็นคู่หรือสามแถวในโหมดสองหรือสามช่องสัญญาณเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้อง หน่วยความจำที่เหมือนกันจะทำงานได้ดีที่สุด เนื่องจากเมนบอร์ดสามารถเรียกค้นข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดได้เสมือนเป็นหน่วยความจำตัวเดียวกันแต่มีแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้น Kingston แนะนำให้ใช้หน่วยความจำที่จำหน่ายเป็นชุดสำหรับเมนบอร์ดที่รองรับเทคโนโลยีสองหรือสามช่องสัญญาณ

FAQ: KTM-020911-GEN-19

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

rank ของหน่วยความจำกำหนดเป็นพื้นที่หรือบล็อคขนาด 64 บิต (72 บิตสำหรับ ECC) โดยอาศัยชิป DRAM บน DIMM ทั้งหมดหรือบางส่วน ECC DIMM rank เดี่ยว (x4 หรือ x8) ใช้ชิป DRAM ที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อจัดทำบล็อคขนาด 72 บิตหนึ่งชุด ชิปทั้งหมดจะถูกสั่งการโดยสัญญาณจากชิปหนึ่งตัวจากชิปเซ็ตที่ควบคุมหน่วยความจำ ECC DIMM rank คู่จะจัดทำบล็อค 72 บิตขึ้นมาสองชุดจากชิป DRAM สองชุดที่ DIMM โดยต้องอาศัยสัญญาณจากชิปสองส่วน สัญญาณจากชิปจะแปรผันเพื่อไม่ให้ชิป DRAM ทั้งสองชุดใช้บัสหน่วยความจำพร้อมกัน

FAQ: KTM-021011-KVR-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ElectroStatic Discharge, ESD คือการถ่ายประจำของประจุไฟฟ้าสถิตสะสมทั่วไป ESD เป็นปัญหาที่จะต้องใส่ใจเนื่องจากเป็นสิ่งที่อาจทำความเสียหายหรือทำลายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ได้ เหมือนกับการถูเท้าบนพรมแล้วเตะโลหะเข้า ESD อาจเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าถูกช็อต และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ภายในคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

วิธีป้องกัน ESD
วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน ESD คือใช้สายคล้องข้อมือป้องกัน ESD หรือพรมหรือโต๊ะกราวด์ เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ เราจึงได้จัดทำคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยในการลดปัญหาโอกาสการเกิด ESD ให้มากที่สุด

  • การยืน - แนะนำให้ยืนตลอดเวลาระหว่างดำเนินการกับคอมพิวเตอร์ การนั่งบนเก้าอี้มีโอกาสทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้มากกว่า
  • สายต่อ - นำสายต่อต่าง ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์ (สายไฟ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ)
  • เสื้อผ้า - อย่าสวมเสื้อผ้าที่นำไฟฟ้ามาก เช่น เสื้อขนสัตว์
  • เครื่องประดับ - เพื่อลด ESD และป้องกันปัญหาอื่น ๆ แนะนำให้นำเครื่องประดับออก
  • สภาพอากาศ - ฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด ESD พยายามอย่าดำเนินการใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ในช่วงฝนฟ้าคะนอง ยกเว้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ในสภาพอากาศแห้ง อากาศก็อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตทุกครั้งที่มีการไหลของกระแสอากาศ (ลม เครื่องปรับอากาศ พัดลม) ที่พัดผ่านพื้นผิวที่มีฉนวน ความชื้นสูงไม่ควรทำให้ประมาท ระมัดระวังปัญหาการสึกกร่อนกับส่วนต่อเชื่อมและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าต่าง ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESD และการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้จากไซต์ต่อไปนี้

ESD Association
https://www.esda.org

FAQ: KTC-Gen-ESD

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ความเร็วหน่วยความจำในเซิร์ฟเวอร์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ CPU จำนวนแรงค์หน่วยความจำที่ติดตั้งและแรงดันไฟฟ้า

CPU ของคุณอาจสามารถรองรับหน่วยความจำที่ความเร็วระดับหนึง ไม่ว่าคุณจะติดตั้งหน่วยความจำระดับใดไว้ก็ตาม เช่น คุณอาจติดตั้งหน่วยความจำ 1600MT/s แต่ CPU รองรับเพียง 1333MT/s

แรงค์ของหน่วยความจำจะส่งผลต่อความเร็วยิ่งคุณติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม เช่น หากคุณมีเครื่องที่ใช้หน่วยความจำแบบสามช่องสัญญาณ การติดตั้งหน่วยความจำ 3 แถวหนึ่งชุด อาจทำงานได้ที่ 1333MT/s หากหน่วยความจำเป็นแบบแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ และเมื่อทำการติดตั้งหน่วยความจำชุดที่สอง ความเร็วจะลดลงเหลือ 1066MT/s หากหน่วยความจำชุดแรกเป็นแบบสี่แถว อาจทำงานได้ที่ 1066MT/s และลดลงเหลือ 800MT/s เมื่อติดตั้งหน่วยความจำชุดที่สอง หน่วยความจำแบบสี่แถวจะถูกใช้เนื่องจากมีความจุมากกว่า บางระบบสามารถใช้งานร่วมกับ load-reduced DIMM (LRDIMM) หน่วยความจำเหล่านี้รองรับความจุได้มากกว่าที่ความเร็วสูงกว่า

หากคุณติดตั้ง DIMM แรงดันไฟต่ำ การทำงานอาจมีความเร็วช้ากว่า DIMM แรงดันไฟมาตรฐานรุ่นเดียวกัน เช่น คุณสามารถติดตั้งหน่วยความจำ 1.5V สองชุดที่ความเร็ว 1333MT/s แต่หากใช้หน่วยความจำ 1.35V หน่วยความจำจะทำงานที่ 1066MT/s

ดูรายละเอียดจากคู่มือเครื่องหรือเมนบอร์ดเพื่อพิจารณาเงื่อนไขโครงร่างหน่วยความจำเฉพาะ

KTM-060415-SVR-01

FAQ: KTM-060415-SVR-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Still Need Assistance?