Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Yêu cầu Bảo hành đổi hàng (RMA)

Thông tin liên lạc của bạn
Sản phẩm Kingston của bạn
Vui lòng chọn mã sản phẩm dựa trên dung lượng sản phẩm Flash của bạn. Mã sản phẩm cũng có thể khác nhau dựa trên một thiết kế cụ thể (vd: DT109B/16GB và DT109K/16GB).
Thông tin đúng để điền vào trường này là số lượng sản phẩm bộ nhớ thực sự mà bạn đang gặp vấn đề.

Nếu sản phẩm có nhiều bộ phận bên trong (vd: một USB với nắp và dây đeo riêng biệt), đây được coi là một sản phẩm duy nhất và bạn cần nhập "1" vào trường này.
Hầu hết các sản phẩm bộ nhớ đều có chứa một số phiên bản. Số này được sử dụng để giúp xác định sản phẩm của bạn. Vui lòng xem hình minh họa dưới đây để tìm số phiên bản trên sản phẩm bộ nhớ Kingston của bạn.


Số phiên bảnSố Thứ tự Công việc


Nếu bạn gặp khó khăn khi tìm số phiên bản, hãy tìm số có định dạng như sau:
    Ví dụ về số phiên bản: 9911111-111.A11LF


Xin lưu ý, (99) và/hoặc (LF) có thể không xuất hiện.
Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề mà bạn đang gặp phải và cách khắc phục mà bạn đã thử.
Đây là tên nhà sản xuất máy tính, bo mạch chủ hoặc các thiết bị khác mà bạn đang sử dụng cùng với sản phẩm của Kingston (vd: Apple, Asus, Samsung, Toshiba, vv...). Thông tin này không nói đến bản thân Kingston.
Đây là model của máy tính, bo mạch chủ hoặc các thiết bị khác của bạn (vd: iPhone 5, Sabertooth Z87, Galaxy S4, Satellite S55-A5352, vv...).
Địa chỉ giao hàng
Standard replacement:
Customer returns the defective product to Kingston before the replacement part is shipped. Subject to availability, the replacement part will be shipped to the customer on the following business day of the product being received. All requests are processed within 2 business days.
Đính kèm bằng chứng mua hàng
Cần có tài liệu thể hiện nơi và ngày mua hàng để nhận được sản phẩm thay thế theo chế độ bảo hành.
Vui lòng sửa thông tin được làm nổi bật ở trên.