Biểu đồ Lưu trữ

Dung lượng
Lưu trữ
1
Hình ảnhQuay Video2Cách Sử dụng Bộ nhớ
8MP12MP18MP24MP24
Mbps
(phút)
48 Mbps (phút)720p
30fps (phút)
1080p
30fps (phút)
4K
30fps (phút)
HD .MKV
Phim
Nhạc
.MP3
Nén
Phim .MP4
Game trên PCCác bản sao lưu
4GB 1500 1000 667 500 20 10 22 15 8 X 1038 3 X X
8GB 3000 2000 1333 1,000 40 20 44 30 16 X 2076 7 X X
16GB 6000 4000 2667 2,000 80 40 88 61 33 1 4151 14 X X
32GB 12000 8000 5333 4,000 160 80 176 122 66 2 8302 28 1 1
64GB 24000 16000 10667 8,000 320 160 260 244 132 5 16605 56 3 2
128GB 48000 32000 21333 16,000 640 320 352 488 264 10 33209 112 6 4
256GB 96000 64000 42667 32,000 1280 640 704 976 528 21 66418 224 12 9
512GB 192000 128000 85334 64,000 2560 1280 1408 1952 1056 42 132836 448 24 17
1TB 384000 256000 170668 128000 5120 2560 2816 3904 2112 83 265672 896 48 32
2TB 768000 512000 341336 256000 10240 5120 5632 7808 4224 166 531344 1792 96 64

Một phần dung lượng được ghi trên thiết bị lưu trữ Flash được dùng để định dạng và cho các chức năng khác và do đó không khả dụng để lưu trữ dữ liệu. Như vậy, dung lượng khả dụng thực tế để lưu trữ dữ liệu nhỏ hơn dung lượng được ghi trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại https://media.kingston.com/pdfs/FlashMemGuide.pdf