คู่มือขั้นสูงสำหรับหน่วยความจำและที่เก็บข้อมูลของ Windows Server 2016

การปรับปรุงด้านหน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูลใน Windows Server 2016

ในขณะที่ศูนย์ข้อมูลมีการพัฒนามากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เกิดขึ้นตามมาเพื่อให้บุคลากรด้าน IT ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพึ่งพาแต่ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว

เช่น ระบบเสมือนจริงสามารถช่วยลดภาระฮาร์ดแวร์ลงได้อย่างมาก ทำให้ผู้ดูแลระบบ Windows® สามารถควบคุมการทำงานและมีความยืดหยุ่นในการกำกับดูแลไฮเปอร์ไวเซอร์ระดับซอฟต์แวร์ ระบบเสมือนจริงที่ใช้ขีดความสามารถด้านการประมวลผลและหน่วยความจำที่มีอยู่เดิม ทำให้ความหนาแน่นของส่วนประกอบและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตได้อย่างมาก

สู่เทรนด์คอนเวอร์เจนซ์

ในช่วงหลังนี้ระบบ IT เริ่มปรับตัวเข้าสู่ยุคคอนเวอร์เจนซ์โดยการบูรณาการ¬ส่วนการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายและทรัพยากรการประมวลผลเข้าด้วยกันในศูนย์ข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์ จากเดิมที่ส่วนประกอบเหล่านี้จะถูกแยกจากกัน ทำให้การทำงานประสานกันดียิ่งขึ้น ปัจจุบันส่วนประกอบเหล่านี้มีการทำงานประสานกันได้เหนือกว่าระบบการทำงานแบบเดิม ๆ ที่แยกส่วนการทำงานกันอย่างชัดเจน

การปรับปรุง Windows Server 2016

Microsoft Windows Server 2016 ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับเทรนด์ดังกล่าว โดยการเปิดตัวคุณสมบัติการทำงาน¬และส่วนการปรับปรุงใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานได้มากกว่าโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่า OS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ช่วยให้ฝ่าย IT สามารถก้าวพ้นขอบเขตของเซิร์ฟเวอร์แยกเฉพาะทางกายภาพที่ใช้แอพพลิเคชั่นแยกจากกันไปสู่ระบบศูนย์ข้อมูลแบบกระจายตัวที่ยืดหยุ่น สามารถรองรับฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติของส่วนการจัดเก็บข้อมูล หน่วยความจำ ส่วนการประมวลผลและทรัพยากรเครือข่าย และยังรองรับการเคลื่อนย้ายงานได้อย่างราบรื่นระหว่างเซิร์ฟเวอร์และพื้นที่การทำงานต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับความต้องการที่มี

Windows Server 2016 มีการปรับปรุงใหม่ ๆ มากมายทั้งในส่วนของระบบเสมือนจริง ระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ความปลอดภัยและระบบการจัดการต่าง ๆ นอกจากนี้ Windows Server 2016 ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ ๆ ได้แก่ Windows Server Container, Nano Server และ Storage Replica OS ดังกล่าวยังมีการปรับปรุงคุณสมบัติการทำงานอื่น ๆ เช่น Storage Spaces Direct, Storage QoS (quality of service) การปรับขนาดรันไทม์หน่วยความจำ เป็นต้น

  • Storage Space Direct ช่วยให้ Windows Server 2016 สามารถทำหน้าที่เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งานสูง โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าระบบการทำงานแบบอาศัยฮาร์ดแวร์อย่างเดียวมาก
  • ในบางกรณี ฝ่าย IT อาจสามารถลดขนาด VHD ลงได้ถึง 93% โดยการเปิดใช้ระบบยกเลิกข้อมูลซ้ำซ้อน1
  • ผู้ดูแลระบบ IT จะสามารถควบคุมส่วนประกอบในการทำงานต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมทั้งการจัดการและระบบอัตโนมัติของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ทำให้การทำงานสะดวกง่ายดายกว่า OS ตัวเก่า

เอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้นำเสนอข้อมูลส่วนการปรับปรุงที่สำคัญ ๆ สำหรับส่วนการจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำของ OS เซิร์ฟเวอร์จาก Microsoft¬ เพื่อรองรับการทำงานที่เหนือกว่า ทำให้ฝ่าย IT สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยอาศัยคุณสมบัติการทำงานที่หลากหลายที่แต่เดิมต้องอาศัยส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เท่านั้น คุณสมบัติการทำงานที่หลากหลายสำหรับทุกคนที่จัดมาสำเร็จใน OS นี้ทำให้บุคลากรด้าน IT สามารถรับผลตอบแทนการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์จากส่วนประกอบที่มีอยู่เดิมได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถกำหนดงบประมาณเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเอกสารทางเทคนิคฉบับเต็ม
ดูข้อมูลกราฟิก

บทความที่เกี่ยวข้อง