ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงาน การใช้ไซต์นี้จะถือว่าคุณให้ความยินยอมตามนี้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาศึกษานโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราฉบับอัพเดตล่าสุด
การคำนวณค่าจำนวนการเขียนข้อมูลไดร์ฟต่อวัน (DWPD)

จำนวนการเขียนข้อมูลไดร์ฟต่อวัน (DWPD) อาศัย TBW ของไดร์ฟเพื่อคำนวณจำนวนครั้งที่ที่สามารถเขียนข้อมูลตามจำนวนความจุของผู้ใช้สำหรับไดร์ฟต่อวันตลอดระยะเวลาการรับประกัน (หรือตามจำนวนปีที่กำหนด) พิจารณาตามรูปแบบการทำงานของ JEDEC ที่ใช้สำหรับคำนวณ TBW [1]

จำนวนการเขียนนข้อมูลไดร์ฟต่อวัน =

TBW ของ SSD เป็น TB * 1000


365 วัน * จำนวนปี * ความจุสำหรับผู้ใช้ SSD เป็น GB

สำหรับ 1.8TB DC400 SSD ที่รับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข 5 ปี การคำนวณจะเป็นดังนี้

การเขียนข้อมูลไดร์ฟต่อวัน =

1432TB * 1000


365 วัน * 5 * 1800GB

= 0.43 หรือ 43% ของความจุไดร์ฟต่อวัน (774GB)

ข้อมูลอ้างอิง

  1. JESD219: Solid-State Drive (SSD) Endurance Workloads, JEDEC Committee (http://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd219a). การทำงานของไคลเอนต์และรูปแบบการใช้งานในองค์กรเหล่านี้เป็นการทำงานมาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ SSD และเพื่อคำนวณ TBW ที่ SSD ของตนรองรับ รูปแบบการทำงานของคุณอาจแตกต่างกันไป และ TBW อาจสูงหรือต่ำกว่าสำหรับการใช้งานของคุณเนื่องจาก WAF จากแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้งาน

        Back To Top