การคำนวณค่าจำนวนการเขียนข้อมูลไดร์ฟต่อวัน (DWPD)

จำนวนการเขียนข้อมูลไดร์ฟต่อวัน (DWPD) อาศัย TBW ของไดร์ฟเพื่อคำนวณจำนวนครั้งที่ที่สามารถเขียนข้อมูลตามจำนวนความจุของผู้ใช้สำหรับไดร์ฟต่อวันตลอดระยะเวลาการรับประกัน (หรือตามจำนวนปีที่กำหนด) พิจารณาตามรูปแบบการทำงานของ JEDEC ที่ใช้สำหรับคำนวณ TBW1

จำนวนการเขียนนข้อมูลไดร์ฟต่อวัน =

TBW ของ SSD เป็น TB * 1000


365 วัน * จำนวนปี * ความจุสำหรับผู้ใช้ SSD เป็น GB

 

สำหรับ 1.8TB DC400 SSD ที่รับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข 5 ปี การคำนวณจะเป็นดังนี้

การเขียนข้อมูลไดร์ฟต่อวัน =

1432TB * 1000


365 วัน * 5 * 1800GB

 

= 0.43 หรือ 43% ของความจุไดร์ฟต่อวัน (774GB)

 

Kingston SSDs