Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

Szafa serwerowa z niebieską poświatą

Kluczowa rola centrów danych w czasach pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła świat, w tym globalne operacje i protokoły biznesowe. Organizacje na całym świecie dostosowują się do zaistniałej sytuacji, aby pomóc w walce z koronawirusem, a na niektórych z nich spoczęła duża odpowiedzialność. Zwłaszcza centra danych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości „działania świata”, gdy wszystko inne zostało wstrzymane.

Przy ponad 107 milionach przypadków zachorowań na całym świecie koronawirus nie tylko zakłóca codzienne życie, ale także zmienia oblicze biznesu. Wraz z bezprecedensowym wzrostem wykorzystania i zapotrzebowania na dostępność internetu, a także jeszcze większymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych i zarządzania nimi, centra danych odczuwają globalne zmiany na skalę większą niż kiedykolwiek dotąd. Niewątpliwie rola centrów danych znacząco wzrosła.

Wygenerowany komputerowo obraz kuli ziemskiej nałożony na panoramę miasta

Globalny wzrost aktywności w internecie

W związku ze zmniejszeniem się aktywności ludzi w sferze publicznej na całym świecie odnotowano wzrost ruchu w internecie. Wiele organizacji zachęca do pracy w domu i ogranicza liczbę pracowników w biurze, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Jeśli jest to możliwe, nawet kluczowych pracowników zachęca się do pracy stacjonarnej. W efekcie miliony ludzi pozostają w domu, przeglądając media społecznościowe, korzystając z usług wideokonferencji online, aby utrzymywać kontakt z innymi, a także – na niespotykaną dotąd skalę – korzystając z usług streamingowych. Wzrost ruchu internetowego spowodował zwiększenie znaczenia centrów danych w zaspokajaniu tych rosnących wymagań i zarządzaniu nimi.

Badania przeprowadzone przez Cloudfare wykazały, że w większości dużych miast na świecie wykorzystanie internetu wzrosło o ponad 25%. W efekcie centra danych musiały zwiększyć swoją zdolność do obsługi dodatkowego obciążenia sieci. Udało się im zachować elastyczność w obliczu nagłego wzrostu zapotrzebowania i zależności od internetu, w miarę jak świat dostosowywał się do konieczności zachowywania dystansu społecznego.

Bez dostępu do danych i centrów danych firmy, szkoły i szpitale nie mogłyby działać, a społeczności nie byłyby w stanie monitorować, leczyć i zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Ponieważ użytkownicy wciąż szukają w internecie praktycznie wszystkiego – informacji, zakupów, rozrywki – centra danych muszą zapewniać szybkie i stabilne połączenia.

Obsługa nowego oprogramowania i infrastruktury biznesowej

Zwiększa się nie tylko ruch internetowy, ale także wykorzystanie oprogramowania do pracy zespołowej w firmach. Ponieważ coraz więcej firm dostosowuje się do pracy zdalnej, nastąpił wzrost liczby usług przechowywania danych w chmurze oraz usług telekonferencyjnych. Centra danych biorą pod uwagę ten wzrost, a niektóre nawet pomagają firmom w zaspokojeniu ich zapotrzebowania na dostęp do danych.

Aplikacje i oprogramowanie do pracy zespołowej, takie jak Microsoft Teams czy Zoom, odnotowały ogromny wzrost liczby pobrań – sięgający 90% w porównaniu ze średnią liczbą pobrań tygodniowo w okresie przed pandemią COVID-19. W odpowiedzi na wymagania biznesowe i potrzeby firm tacy dostawcy, jak Microsoft, Google i Zoom, oferują niektóre ze swoich usług bezpłatnie.

Platformy i oprogramowanie do pracy zespołowej od lat stymulują rozwój usług w chmurze, które stają się ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Przetwarzanie i przechowywanie danych w chmurze umożliwia wymianę danych, gdy organizacje uruchamiają aplikacje do codziennego użytku, korzystając z wielu różnych platform. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu centrów usług w chmurze.

Pandemia pokazała, jak ogromne znaczenie ma łączność sieciowa, a plany awaryjne przedsiębiorstw dotyczące pracy zdalnej nie są już potencjalnym rozwiązaniem, lecz koniecznością. W miarę rozwoju firm centra danych będą nadal się rozwijać i dostosowywać, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi łączności sieciowej. Przyszłe trendy wskazują na większe wykorzystanie możliwości chmury, ponieważ firmy zmieniają swoje modele, aby uwzględnić w nich bardziej elastyczne możliwości pracy zdalnej.

Usługi dla służb ratunkowych

Sektor opieki zdrowotnej odgrywa kluczową rolę w walce z pandemią i jest odpowiedzialny za sprawne działanie służb ratunkowych, które wymagają szybkiej i niezawodnej komunikacji. Wzrost liczby urządzeń w sektorze medycznym, które korzystają z łączności sieciowej, powoduje także większe obciążenie pracą specjalistów IT w ochronie zdrowia.

Ze względu na ogromną ilość danych, którymi obecnie zarządzają pracownicy opieki zdrowotnej, są one przenoszone do chmury lub sieci brzegowych, które wymagają dostosowania przez centra danych. Niektóre centra danych i ich firmy macierzyste pracują nad udoskonaleniem funkcji przechowywania i udostępniania tych danych.

Niektóre firmy o globalnym zasięgu oferują personelowi medycznemu możliwość bezpłatnego testowania zaawansowanych usług internetowych, takich jak usługi telekomunikacyjne oparte na chmurze. Dzięki takiemu oprogramowaniu do wideokonferencji, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do realizacji usług tłumaczeniowych w czasie rzeczywistym, lekarze z całego świata mogą udostępniać informacje o wirusie, w tym o objawach i metodach leczenia.

Bez centrów danych służby ratunkowe opieki medycznej nie byłyby w stanie pełnić podstawowych funkcji, które umożliwiają na całym świecie walkę z pandemią.

Kobieta wskazująca na ekran laptopa, na którym widoczny jest pożar i grafika kłódki pośrodku, symbolizująca pracę związaną z bezpieczeństwem danych

Bezpieczeństwo danych w pracy zdalnej

Centra danych nie tylko odpowiadają za utrzymanie globalnego rozwoju internetu, ale także za zarządzanie potencjalnymi czynnikami ryzyka i zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem ruchu internetowego rośnie ryzyko i poziom zagrożenia, dlatego w obliczu coraz większego wykorzystania internetu centra danych muszą skupić się na cyberbezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo oprogramowania powinno być obecnie głównym celem firm, które wdrażają nowe funkcje pracy zdalnej. Ataki hakerskie, złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie szpiegujące to zagrożenia mogące wykorzystać luki w zabezpieczeniach centrów danych i zagrozić działalności firm i kluczowych branż, takich jak ochrona zdrowia. Narzędzie do zarządzania informacjami o bezpieczeństwie i zdarzeniami pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym bezpieczeństwa centrum danych. Przed wdrożeniem aplikacji centra danych mogą skanować je pod kątem luk w zabezpieczeniach, a następnie udostępniać wskaźniki i rozwiązania, aby zaradzić zagrożeniom.

Wraz z rozwojem przetwarzania w chmurze widoczność danych i zarządzanie nimi są niezbędnymi środkami ochronnymi, ponieważ w strumieniu danych może kryć się złośliwe oprogramowanie, które pozostanie niezauważone przy braku dbałości o cyberbezpieczeństwo.

Przyszłe trendy w branży centrów danych

Zarządzanie danymi jest dziś możliwe dzięki rozwojowi przetwarzania w chmurze i kluczowej roli centrów danych w światowej infrastrukturze danych. W miarę jak organizacje uruchamiają aplikacje do codziennego użytku i rozbudowują swoją infrastrukturę, aby umożliwić pracę zdalną, przetwarzanie w chmurze staje się coraz ważniejsze, a globalna społeczność internetowa musi polegać na wydajności kluczowych rozwiązań w zakresie pamięci i przechowywania danych. Pozwoli to efektywnie zarządzać trendem przyrostu ilości danych przy jednoczesnym zachowaniu łączności sieciowej.

#KingstonIsWithYou

promo solutions server memory

Powiązane artykuły