เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

ตู้เซิร์ฟเวอร์เรืองแสงสีน้ำเงิน

บทบาทที่สำคัญของศูนย์ข้อมูลระหว่างสถานการณ์ COVID-19

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลก รวมไปถึงการประกอบธุรกิจและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการดูแลตนเอง องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกต่างร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหาทางต่อสู้กับปัญหาโคโรน่าไวรัส และสิ่งนี้นำไปสู่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ๆ มากมาย ศูนย์ข้อมูลเองก็มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นและชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ทุกสิ่งแทบจะหยุดชะงักเช่นนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 107 ล้านคนทั่วโลกจากโคโรน่าไวรัสไม่เพียงแต่กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน แต่ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจต่าง ๆ ด้วย การใช้งานอินเทอร์และความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีมากขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลทำให้ศูนย์ข้อมูลต้องรับหน้าที่ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ต้องสงสัยเลยว่า บทบาทของศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ

รูปโลกในสถานการณ์ CGI ซ้อนอยู่บนภาพเมือง

การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

จำนวนคนที่ออกไปในที่สาธารณะน้อยลงทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางที่มีการจราจรคับคั่งมากขึ้น หน่วยงานหลายแห่งสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน และมีการจำกัดจำนวนบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แม้แต่พนักงานที่เป็นกำลังสำคัญก็ได้รับคำแนะนำให้อยู่ภายในอาคารเท่าที่เป็นไปได้ สถานการณ์เช่นนี้ทำให้คนนับล้านต้องติดอยู่กับบ้าน หลายคนเลือกเข้าโซเชียลมีเดีย ประชุมสายวิดีโอออนไลน์ หรือใช้งานบริการสตรีมมิ่งต่าง ๆ ในระดับที่สูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จำนวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ศูนย์ข้อมูลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองและจัดการความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านี้

ผลการวิจัยโดย Cloudfare พบว่าปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ในเหมืองใหญ่ทั่วโลกจากมาตรการล็อคดาวน์ ศูนย์ข้อมูลจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายที่สูงกว่าเดิม ศูนย์ข้อมูลยังสามารถทำงานได้อย่างฉับไวแม้ว่าจะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

หากปราศจากข้อมูลและศูนย์ข้อมูล ธุรกิจ สถานศึกษาและสถานพยาบาลต่าง ๆ ก็อาจไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ และผู้คนก็จะไม่สามารถติดตามความเป็นไป ให้การดูแลหรือหาทางป้องกัน COVID-19 ได้ ผู้คนเริ่มหันมาใช้อินเทอร์เน็ตกันเกือบทั้งหมดเพื่อสืบค้นข้อมูล ซื้อสินค้าหรือเสพสื่อบันเทิง ศูนย์ข้อมูลจึงต้องกำกับดูแลให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อจะเป็นไปอย่างเสถียรและรวดเร็วเพียงพอ

การสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่

ไม่เพียงแต่ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เพิ่มมากขึ้น แต่การใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อประสานการทำงานของส่วนธุรกิจก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ในขณะที่ธุรกิจจำนวนมากเริ่มหันไปทำงานจากทางไกล การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์และบริการประชุมสายทางโทรศัพท์จึงขยายตัวตามไปด้วย ศูนย์ข้อมูลต้องรับภาระในการดูแลจัดการบัญชีผู้ใช้จำนวนมากขึ้น และหลาย ๆ แห่งยังรับหน้าที่ดูแลจัดการความต้องการด้านข้อมูลของผู้ประกอบการ

แอพพลิเคชั่นเพื่อประสานการทำงานและซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Teams และ Zoom ถูกดาวน์โหลดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มากถึง 90% จากค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์เดิมก่อนสถานการณ์ COVID-19 เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ บริษัทอย่าง Microsoft, Google และ Zoom จึงจัดบริการฟรีต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

ระบบประสานการทำงานและซอฟต์แวร์เหล่านี้ทำให้การใช้งานคลาวด์เพิ่มสูงขึ้นล้ำหน้าเป็นเวลาหลายปี และบริการเหล่านี้เริ่มกลายเป็นความจำเป็นในระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ระบบประมวลผลคลาวด์และสื่อบันทึกข้อมูลคลาวด์ทำให้การเชื่อมต่อเกิดขึ้นได้สำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องเรียกใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการทำงานประจำวันผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ผ่านศูนย์ข้อมูลคลาวด์

สถานการณ์แพร่ระบาดทำให้การเชื่อมต่อกลายเป็นสิ่งจำเป็น และองค์กรต่าง ๆ จะต้องกำหนดแผนสำรองเพื่อการทำงานจากระยะไกลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้น และศูนย์ข้อมูลเองก็จะต้องเพิ่มหรือปรับขีดความสามารถเพื่อรองรับความต้องการด้านการเชื่อมต่อเหล่านี้ เทรนด์ในอนาคตคาดว่าจะมีการพึ่งพาระบบคลาวด์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมรองรับการทำงานจากระยะไกล

การเปิดใช้บริการฉุกเฉิน

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพคือกลุ่มผู้ประกอบการแถวหน้าที่มีบทบาทในการต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาด และต้องดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยระบบการสื่อสารที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นในด้านการแพทย์ยังทำให้เกิดภาระต่อบุคลากรด้าน IT ในอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ

เนื่องจากมีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมากที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพจะต้องจัดการ ข้อมูลจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปยังคลาวด์หรือเครือข่าย edge ที่ศูนย์ข้อมูลจะต้องพร้อมรองรับ ศูนย์ข้อมูลบางแห่งและบริษัทแม่มีแผนงานในการเสริมขีดความสามารถด้านการจัดเก็บและการเข้าถึงของข้อมูลเหล่านี้เป็นพิเศษ

บริษัทบางแห่งมีจัดบริการฟรีทางเว็บสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ระบบสื่อสารผ่านคลาวด์ ซอฟต์แวร์ประชุมสายวิดีโอที่ใช้ AI เพื่อจัดบริการแปลแบบเรียลไทม์ทำให้แพทย์ทั่วโลกสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส อาการและแนวทางการรักษาต่าง ๆ

หากปราศจากศูนย์ข้อมูล บริการฉุกเฉินในกลุ่มการดูแลสุขภาพก็จะไม่สามารถรองรับหน้าที่ที่สำคัญเหล่านี้เพื่อช่วยในการจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดทั่วโลก

หญิงสาวชี้ไปที่หน้าจอโน้ตบุ๊กและมีเปลวไฟพุ่งออกมา พร้อมรูปกุญแจตรงกลางเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการทำงานระยะไกล

ศูนย์ข้อมูลไม่เพียงแต่ต้องดูแลปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก แต่ยังต้องจัดการความเสี่ยงและภัยคุกคามต่าง ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นด้วย นอกเหนือจากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น ก็คือความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เพิ่มเป็นเงาตามตัว ด้วยเหตุนี้ศูนย์ข้อมูลจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยจากปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการขยายตัว

ความเปราะบางของซอฟต์แวร์ควรเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญในเวลานี้ เนื่องจากต้องเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานจากระยะไกล การแฮ็ค มาลแวร์และสปายแวร์ล้วนเป็นภัยคุกคามและจุดอ่อนด้านความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการทงำานของธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น การดูแลสุขภาพ ข้อมูลด้านความปลอดภัยและเครื่องมือจัดการสถานการณ์จะต้องสามารถแสดงรายละเอียดด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์: ก่อนเรียกใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ศูนย์ข้อมูลสามารถสแกนข้อมูลเหล่านี้เพื่อหาช่องโหว่ และจัดหาโครงสร้างหรือระบบรองรับเพื่อแก้ไขความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่มี

จำนวนการประมวลผลผ่านคลาวด์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้โครงสร้างการตรวจสอบและจัดการเป็นมาตรการป้องกันที่จำเป็น เนื่องจากอาจมีมาลแวร์แฝงอยู่ในการสื่อสารโดยไม่มีคนสังเกตและกระทบต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

เทรนด์ในอนาคตสำหรับศูนย์ข้อมูล

การจัดการข้อมูลสามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันก็เนื่องจากระบบประมวลผลคลาวด์ที่มีการเติบโต และบทบาทที่สำคัญของศูนย์ข้อมูลในโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของโลก หน่วยงานต่าง ๆ มีการเรียกใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการทำงานมากมาย และยังมีการขยายโครงสร้างรองรับการทำงานระยะไกล ระบบประมวลผลคลาวด์จึงมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อง ๆ และผู้ใช้ออนไลน์ก็จะต้องอาศัยหน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้โลกนี้สามารถก้าวทันกับการเติบโตของปริมาณข้อมูลที่ต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อรองรับจำนวนการเชื่อมต่อที่เพิ่มมากขึ้น

#KingstonIsWithYou

promo solutions server memory

หน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์
DRAM สำหรับศูนย์ข้อมูล

เพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง