กราฟิกรูปดวงตาระยะใกล้เหนือเลนส์กล้องรักษาความปลอดภัย แผงวงจรและรหัสไบนารี่

ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยของส่วนการทำงานปลายทางที่มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับ Matrix42

การปกป้องข้อมูลคือเงื่อนไขเบื้องต้นที่ธุรกิจ ภาครัฐและบุคคลทั่วไปในปัจจุบันต่างให้ความกังวล

ผู้ชายมองผ่านพื้นที่ว่างไปที่แร็คเซิร์ฟเวอร์

การเจาะข้อมูล การแฮ็คและปัจจัยจากบุคคลคือสิ่งที่เราพบได้เป็นประจำเมื่อเกิดปัญหาหรือความเสี่ยงด้านการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลทั่วโลก ค่าใช้จ่ายจากการถูกเจาะข้อมูลและผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจร้ายแรงจนไม่น่าเชื่อ เงื่อนไขสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และกลยุทธ์ Endpoint DLP ขั้นสูงเพื่อการปกป้องข้อมูลล้วนต้องอาศัยผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำที่พึ่งพาได้

ระบบรักษาความปลอดภัยของส่วนการทำงานปลายทางที่มีประสิทธิภาพ

Kingston และ Matrix42 ร่วมมือกันเพื่อนำเสนอ USB เข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ และทางเลือกในการปรับแต่งการทำงานแบบต่าง ๆ ร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับส่วนการทำงานปลายทางจาก Matrix42 ที่ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยของส่วนการทำงานปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราจะพิจารณาตัวอย่างการใช้งานต่าง ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม และวิธีการแก้ไขข้อจำกัดในกลุ่มการใช้งานเหล่านี้:

  • ภาครัฐ

  • การดูแลสุขภาพ

  • การเงิน

  • ยานยนต์

  • โทรคมนาคม

ไอคอน Ask an Expert ของ Kingston บนชิปเซ็ตของแผงวงจร

ถามผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง