ไดรฟ์ USB รุ่น Kingston IronKey S1000

การใช้และส่งเสริมการใช้งานแฟลชไดรฟ์ USB แบบเข้ารหัสในหน่วยงานของคุณ

คำแนะนำเพื่อช่วยให้หน่วยงานของคุณเลือกเก็บข้อมูลลับอย่างปลอดภัยภายใต้ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เช่น EU’s GDPR และ New York’s NYDFS.

จัดทำแผนงานสำหรับ USB แบบเข้ารหัส: ปกป้องและปฏิบัติตาม

 • เวลาที่ดีที่สุดในการจัดทำแผนงานสำหรับ USB แบบเข้ารหัสคือก่อนถึงเวลาที่จำเป็นต้องพิสูจน์ความจำเป็นของการใช้อุปกรณ์นี้ - นำเสนอแฟลชไดรฟ์ USB แบบเข้ารหัสและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนงานด้านความปลอดภัยโดยรวมสำหรับหน่วยงานของคุณ
 • กำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับ USB เข้ารหัสหรือไดรฟ์ต่อพ่วงโดยใช้ตราประจำตัวของพนักงานและ/หรือโน้ตบุ๊กของบริษัทเพื่อรองรับการทำงานภายใต้นโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานในการทำงาน
 • จัดทำแผนสำรองไว้สำหรับการกู้ข้อมูลไดรฟ์ที่สูญหาย

หากคุณไม่มีแผนเตรียมไว้สำหรับ USB แบบเข้ารหัสหรือไดรฟ์ต่อพ่วงหรือแนวทางการใช้งานที่เกี่ยวข้อง คุณจะไม่สามารถต่อยอดประเด็นนำเสนอและหน่วยงานของคุณอาจอยู่ในความเสี่ยง และอาจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ ปัญหาข้อมูลสูญหายหรือถูกละเมิดทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับบริษัทต่าง ๆ เนื่องจากวิธีการของผู้ไม่ประสงค์ดีมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในปี 2021 พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากการละเมิดข้อมูลทั่วโลกอยู่ที่ 4.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 10% จากในปี 2020 หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ง่าย ๆ โดยการกำหนดแผนงานที่เชื่อถือได้ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันภัยคุกคาม BadUSB โดยเลือกใช้เฉพาะไดรฟ์ USB หรือไดรฟ์ต่อพ่วงแบบเข้ารหัส

พิจารณาแฟลชไดรฟ์ USB ที่ดีที่สุดสำหรับหน่วยงานของคุณ

Kingston IronKey IKVP50 ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊ก

Select the correct USB Flash drive to fit your organization’s needs. Recommended actions would be to:

 • พิจารณาความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของ USB หรือไดร์ฟต่อพ่วงโดยการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การเข้ารหัส AES 256, FIPS 197 หรือ FIPS 140-2 Level 3 Kingston มีทั้งรุ่นปรับแต่งพิเศษสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการเฉพาะ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ ที่ลงตัวตามความต้องการขององค์กรทั้งในด้านค่าใช้จ่าย ความปลอดภัยและผลผลิต มั่นใจได้กับความปลอดภัยของข้อมูลในราคามที่เหมาะสม หากคุณไม่ต้องใช้ระบบเข้ารหัสหรือเคสระดับหน่วยงานด้านความมั่นคง ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อพิจารณาว่าจะต้องขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหารหรือไม่

หากปราศจากการศึกษาข้อมูลที่เหมาะสม แผนงานของคุณอาจมีอุปสรรคมากมายในการผลักดันและสร้างความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานในเบื้องต้นและพิจารณาแฟลชไดรฟ์ USB หรือไดรฟ์ต่อพ่วงแบบเข้ารหัสราคาประหยัดที่ใช้งานได้ง่ายแบบต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยหน่วยงานของคุณและผู้ใช้ปลายทางในการเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาต่าง ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่าย

ฝึกอบรมและให้ข้อมูล

แฟลชไดรฟ์ USB เข้ารหัส Kingston IronKey IKVP50 Encrypted

กำหนดแผนงานฝึกอบรมเพื่อให้ข้อมูลแก่พนักงานเกี่ยวกับแฟลชไดรฟ์ USB และไดรฟ์ต่อพ่วงที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับ Bring Your Own Device (BYOD)

 • แนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับกรณีละเมิดความปลอดภัยที่เกิดขึ้นและผลกระทบอื่น ๆ เมื่อใช้ USB และไดรฟ์ต่อพ่วงแบบไม่เข้ารหัส
 • ให้ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแผนงานความปลอดภัยของข้อมูลผ่านไดรฟ์ของคุณ พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันทุกคนควรผ่านการฝึกอบรมโดยบริษัท และได้รับการฝึกอบรมทบทวนเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานนโยบายการทำงาน
 • จัดทำแผนงานแลกเปลี่ยน ให้พนักงานแลกเปลี่ยน USB ส่วนตัวหรือที่ใช้เพื่อติดต่อธุรกิจหรือเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งได้มาระหว่างงานเทรดโชว์ ฯลฯ เป็นไดรฟ์ USB และไดรฟ์ต่อพ่วงที่บริษัทให้การรับรอง

หากคุณไม่ฝึกอบรมหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ปลายทางที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง บุคคลเหล่านี้ก็จะไม่มีกระบวนการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ดีพอและอาจทำให้เกิดการเจาะข้อมูลขึ้นได้ และส่งผลให้คุณถูกเจาะข้อมูลได้ง่าย ๆ การศึกษาข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยของไดรฟ์ USB โดย Ponemon พบว่า 72% ของพนักงานเลือกใช้แฟลชไดรฟ์ฟรีจากงานประชุม เทรดโชว์ การประชุมทางธุรกิจ ฯลฯ แม้แต่ในหน่วยงานที่จัดหา USB แบบมีการรับรอง’ ก็ตาม

กำหนดและผลักดันนโยบาย

กำหนดนโยบายเพื่อให้มีการใช้สื่อบันทึกข้อมูลพกพาอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งแฟลชไดรฟ์ USB เริ่มจาก:

 • พิจารณาบุคคลและกลุ่มงานต่าง ๆ ที่ต้องการสืบค้นและ/หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่อ่อนไหวหรือข้อมูลลับในไดรฟ์ USB และไดรฟ์ต่อพ่วงแบบเข้ารหัส และกำหนดนโยบายเพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 • จัดทำเอกสารนโยบายให้แก่ฝ่าย IT และผู้ใช้ปลายทาง
 • การกำหนดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมและลงนามรับรองข้อตกลงหลังรับการฝึกอบรมถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความเข้าใช้เกี่ยวกับนโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง และผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หากคุณไม่มีนโยบายที่เหมาะสมเป็นแนวทาง การใช้ไดรฟ์ USB และไดรฟ์ต่อพ่วงอาจส่งผลต่อแผนงานควบคุมความปลอดภัยข้อมูลของคุณ การกำหนดนโยบายถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง ผลการศึกษาจาก Ponemon พบว่าเกือบ 50% ของหน่วยงานต่าง ๆ ระบุว่าตนเองทำอุปกรณ์ที่มีข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลลับสูญหายในช่วง 24 เดือนก่อนหน้าที่จะตอบแบบสำรวจ

จัดหาไดรฟ์ USB และไดรฟ์ต่อพ่วงที่บริษัทให้การรับรอง

แฟลชไดร์ฟ Kingston IronKey S1000 USB

แฟลชไดรฟ์ที่ผ่านการรับรองจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ แฟลชไดร์ฟที่ผ่านการรับรองจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ระบบเข้ารหัสระดับฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วโดยใช้ Advanced Encryption Standard (AES) 256 บิตในโหมด XTS ระบบความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์ช่วยเพิ่มความสะดวกด้านการพกพา และยังมีการเข้ารหัสที่ปลอดภัยเหนือกว่าระบบการทำงานผ่านซอฟต์แวร์ ระบบการทำงานเชิงซอฟต์แวร์เป็น “การเข้ารหัสแบบยกเลิกได้” - โดยการฟอร์แมตไดรฟ์ USB หรือไดรฟ์ต่อพ่วงเพื่อให้ใช้เป็นไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลทั่วไปที่สามารถถูกเจาะข้อมูลได้ง่าย ๆ หลังจากยกเลิกการเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว การเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์เป็นระบบการทำงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้ควรมีการเข้ารหัส 100% และไม่มีส่วนใด ๆ เลยที่ไม่ได้เข้ารหัส
 • การตรวจรับรองด้วยรหัสผ่านระดับฮาร์ดแวร์ที่เป็นการจำกัดจำนวนครั้งที่กรอกรหัสผ่านผิดพลาดจะทำงานโดยการล็อคอุปกรณ์เมื่อมีการพยายามกรอกรหัสผ่านถึงจำนวนสูงสุดที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าระบบป้องกัน Brute Force ไดรฟ์เข้ารหัสเชิงซอฟต์แวร์ไม่มีระบบการป้องกันดังกล่าว และอาจถูกโจมตีโดยซอฟต์แวร์เดารหัสผ่านได้
 • มาตรฐาน FIPS ที่เทียบเท่ากับหรือเหนือกว่าเงื่อนไขที่กำหนดในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือบริษัทของคุณ (FIPS 197 และ/หรือ FIPS 140-2 Level 3) FIPS 197 คือหลักประกันว่าจะมีการเข้ารหัสระดับ AES 256 บิตในโหมด XTS ในขณะที่ FIPS 140-2 Level 3 จะเพิ่มการป้องกันการเจาะระบบไปอีกขั้น อย่าพึ่งพาระบบการทำงานผ่านฮาร์ดแวร์ที่ไม่มีการรับรองมาตรฐาน FIPS 197

หากคุณไม่กำหนดและปรับใช้นโยบายสำหรับไดร์ฟ USB เข้ารหัสเพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้ พนักงานอาจต้องหาช่องทางอื่น ๆ เพื่อหลบเลี่ยงระบบความปลอดภัยเหล่านี้เอง

เข้ารหัสข้อมูลลับ

Kingston IronKey IKVP80ES Encrypted SSD ต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ก

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับความปลอดภัย ควรมีการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านอีเมลหรือบันทึกไปยังอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่อพ่วง

สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลลับหรือข้อมูลที่อ่อนไหวในการดำเนินธุรกิจ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน สุขภาพ ข้อมูลภาครัฐ ฯลฯ การเข้ารหัสถือเป็นแนวทางการปกป้องข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะช่วยในการป้องกันไม่ให้ต้องรับโทษและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายเนื่องจากข้อมูลสูญหายหลังจากมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับใหม่

 หากคุณไม่เข้ารหัสข้อมูลก่อนบันทึกไว้ในไดรฟ์ USB หรือไดรฟ์ต่อพ่วงแฮคเกอร์อาจลัดโปรแกรมป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์หรือระบบควบคุมอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้มีความสุ่มเสี่ยง แฟลชไดรฟ์ USB เข้ารหัส Kingston IronKey™ S1000ติดตั้ง Cryptochip ในตัวเพื่อให้การป้องกันจากฮาร์ดแวร์ในระดับสุดยอด security.

Kingston IronKey Vault Privacy 80ES คือ SSD ต่อพ่วงพร้อมฟังก์ชั่นเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ตลอดเวลาที่ได้มาตรฐาน FIPS 197 ไดรฟ์มีจอสัมผัสแบบใหม่สำหรับกรอก PIN หรือรหัสผ่านความยาวสูงสุด 64 ตัวอักษร โดยถือเป็นไดรฟ์ความจุสูงที่มีระบบการเข้ารหัสที่เชื่อถือได้

ไดรฟ์เข้ารหัส Kingston IronKey มีระดับการป้องกันข้อมูลที่สูงเป็นพิเศษและถูกเลือกใช้โดยผู้ใช้ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งองค์กรขนาดใหญ่ หรือแม้แต่หน่วยงานรัฐมานานนับทศวรรษ ไดรฟ์ Kingston IronKey เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกด้านการปกป้องข้อมูล

 • สื่อบันทึกข้อมูล USB แบบเข้ารหัสที่รองรับการทำงาน 100%
 • ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์
 • ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

#KingstonIsWithYou #KingstonIronKey

ถามผู้เชี่ยวชาญ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง