วิศวกรกำลังสวม PPE ขณะทำงานอยู่ที่ไซต์ก่อสร้าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของพันธมิตรผ่าน Kingston IronKey ได้อย่างไร

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคุณคือพื้นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงาน

มีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ทำให้ภาคพลังงานมีความสุ่มเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทำให้บริษัทด้านพลังงานเป็นเป้าหมายที่หอมหวาน ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคพบปัญหาการคุกคามมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโครงสร้างการทำงานที่กระจายตัวของตนเองและในความสัมพันธ์กับพันธมิตรห่วงโซ่อุปทานของตน อุตสาหกรรมพลังงานก็เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีการคุกคามทางไซเบอร์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และข้อมูลสำคัญทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การละเมิดเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อหน่วยงานต่าง ๆ เช่นทำให้เสียภาพลักษณ์ เสียชื่อเสียง ส่งผลกระทบด้านการเงินและทำให้ IP ตกอยู่ในมือคู่แข่ง นี่ยังไม่รวมความผิดตามข้อบังคับอย่าง GDPR และค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิด สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ การกำกับดูแลให้ส่วนการทำงานต่าง ๆ มีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ถือเป็นเรื่องสำคัญ

ความท้าทาย

พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานมีการประเมินระบบรักษาความปลอดภัยด้าน IT สำหรับอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ ของตน แนวทางในปัจจุบันเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลและใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ตนเองนำมาเสียบใช้ในเครือข่ายได้ ความเสี่ยงของหน่วยงานจากแนวทางการจัดการอุปกรณ์ปลายทางเช่นนี้สูงมากและทำให้ต้องมีมาตรการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากมาลแวร์หรือการบันทึกทรัพย์สินทางปัญญาในอุปกรณ์จัดเก็บส่วนบุคคล หรือข้อมูลถูกลบจากหน่วยงาน ข้อมูลสูญหายและ/หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งซึ่งจะส่งผลเสียต่อหน่วยงานในภาพรวม นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาประเภทของข้อมูลที่พนักงานจะต้องสืบค้นผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา

โดยมีการลงความเห็นว่าพนักงานในสำนักงานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสามารถเลือกใช้ SharePoint หรือเครื่องมือแชร์ข้อมูลระบบคลาวด์ที่ใกล้เคียงกันเพื่อบันทึกและแชร์ข้อมูลซึ่งจะครอบคลุมแรงงานอยู่ที่ประมาณ 60% แรงงาน 40% ที่เหลือที่ทำงานภาคสนามจะต้องสามารถสืบค้นข้อมูลบริษัทได้ภายนอกเครือข่าย Wi-Fi ขณะปฏิบัติงาน เช่น บนแท่นขุดเจาะน้ำมัน บุคลากรเหล่านี้ต้องการอุปกรณ์เข้ารหัสแบบพกพาที่ใช้งานได้ง่าย และจะต้องมีการกำกับดูแลให้ระบบการทำงานใหม่ที่นำมาใช้สามารถรับรองและจัดการผ่านซอฟต์แวร์จากการอุปกรณ์ปลายทางของตน พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานยังต้องมีการกำหนดนโยบายเพื่อไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตกับเครือข่ายของตนและสามารถปฏิเสธอุปกรณ์เหล่านี้ผ่านระบบจัดการอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้

กลุ่มงานเครื่องจักรในอุตสาหกรรมพลังงานถือเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะและมีการแข่งขันสูงมาก ผู้เกี่ยวข้องทราบดีว่าสิ่งสำคัญคือการเปิดตัวแผนการจัดการอุปกรณ์ปลายทางใหม่นี้ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงที่ทรัพย์สินทางปัญญาจะสูญหาย เช่น การจดสิทธิบัตรการออกแบบเครื่องจักร

แนวทางออก

IronKey VP50 วางอยู่บนโต๊ะในแนวตั้ง

เพื่อสนับสนุนพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานตามความคาดหวัง เราจึงขอเสนอบริการ Ask an Expert ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ระหว่างการติดต่อในครั้งแรก เราจะพิจารณาก่อนว่าหน่วยงานมีความต้องการอะไรเกี่ยวกับแผนการจัดการอุปกรณ์ปลายทางของตน หลังจากการพูดคุย/ติดต่อ เราจะให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถดูแล Active Directory ใช้งานในปัจจุบันร่วมกับ USB ที่เข้ารหัสในงานภาคสนามและกับกลุ่มวิศวกร แนวทางนี้จะช่วยให้มีส่วนผสมที่ลงตัวด้านการรักษาความปลอดภัย โครงสร้างรองรับและค่าใช้จ่ายในการทำงานที่เหมาะกับธุรกิจ

เนื่องจากเงื่อนไขหลักของลูกค้าคือการจัดหาไดร์ฟ USB เข้ารหัสที่ได้รับการรับรองให้แก่พนักงาน ซึ่งเราทำได้โดยการใช้ แผนการปรับแต่งของเราเพื่อกำหนด PID (ID ผลิตภัณฑ์) เฉพาะสำหรับหน่วยงาน PID กำหนดเองช่วยให้หน่วยงานสามารถรับรอง PID ใช้งานกับซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ปลายทาง โดยเฉพาะไดร์ฟ USB เข้ารหัส Kingston IronKey ที่จัดซื้อสำหรับหน่วยงานเท่านั้นที่จะทำงานได้ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการควบคุมการใช้งานไดร์ฟภายในหน่วยงาน และความสามารถในการตรวจสอบไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่มีการดาวน์โหลด และยังหมายถึงการควบคุมตัวบุคคลที่ใช้ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ปลายทางเพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่อ่อนไหวของหน่วยงาน

ไดร์ฟ USB IronKey Vault Privacy 50 ที่เข้ารหัสทำให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเลือกใช้ไดร์ฟ USB แบบปลอดภัยสำหรับธุรกิจที่ใช้งานง่ายและมีราคาย่อมเยาสำหรับข้อมูลที่อ่อนไหวที่มีการเคลื่อนย้ายผ่านการเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ 256 บิตในโหมด XTS

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ยืดหยุ่นและความอุ่นใจมากขึ้น IronKey VP50 ยังรองรับการใช้รหัสผ่านหลายชุด (Admin, User และ One-Time Recovery) ร่วมกับโหมด Complex หรือ Passphrase วิธีนี้ช่วยให้สามารถกู้ไดร์ฟสำหรับสืบค้นข้อมูลได้หากมีการลืมรหัสผ่านบางตัว โหมด Complex แบบเดิมจะรองรับรหัสผ่านความยาว 6-16 ตัวอักษรโดยใช้ชุดอักขระ 3 จาก 4 ชุด โหมด Passphrase แบบใหม่ยังรองรับการใช้ PIN ตัวเลข วลี ชุดคำหรือเนื้อเพลิงที่มีความยาว 10 - 64 ตัวอักษร ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานรหัสผ่านผู้ใช้หรือเพื่อกู้การใช้งานแบบใช้ครั้งเดียวหรือรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อีกครั้ง ระบบป้องกันการโจมตีแบบ Brute Force จะล็อคแยกรหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านกู้ใช้งานแบบใช้ครั้งเดียวเมื่อมีการกรอกรหัสผิดพลาด 10 ครั้งต่อเนื่อง และจะมีการลบโครงสร้างการเข้ารหัสลับของไดร์ฟหากมีการกรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบไม่ถูกต้อง 10 ครั้งต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมพลังงานเฉพาะทางเลือกใช้ไดร์ฟ USB เข้ารหัส Kingston IronKey VP50 กว่า 300 ชุดจากทางไกลผ่านเมลเพื่อเข้าถึงพนักงานภาคสนามของตนในกว่า 30 ประเทศและสามารถควบคุมการใช้งานได้ 100% และได้ผลการตอบรับที่ดีมากเรื่องความสะดวกในการใช้งาน

ผลที่เกิดขึ้นคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานรายนี้สามารถดูแลนโยบายการจัดการอุปกรณ์ปลายทางของตนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยการบล็อคแฟลชไดร์ฟ USB ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่อ่อนไหวในไดร์ฟเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์อย่างปลอดภัย การเปิดตัวในครั้งนี้ทำให้มั่นใจว่าหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้

#KingstonIsWithYou #KingstonIronKey

ถามผู้เชี่ยวชาญ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง