IronKey Vault Privacy 50
มีการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล
IKVP50
ซื้อ

Kingston IronKey Vault Privacy 50 Series ไดรฟ์ USB แบบเข้ารหัส XTS-AES 256 บิตและได้มาตรฐาน FIPS 197 เพื่อการปกป้องข้อมูล

ซีรีส์ Kingston IronKey™ Vault Privacy 50 เป็นไดรฟ์ USB Type-A และ Type-C®1 ระดับพรีเมียมที่ให้การรักษาความปลอดภัยสำหรับธุรกิจด้วยการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ AES 256 บิตที่ผ่านการรับรอง FIPS 197 ในโหมด XTS รวมถึงการป้องกันการโจมตีแบบ BadUSB ด้วยเฟิร์มแวร์ลายเซ็นดิจิทัลและต่อต้านการโจมตีด้วยรหัสผ่านแบบ Brute Force ซีรีส์ ด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัสภายใต้การควบคุมทางกายภาพของผู้ใช้ ซีรีส์ VP50 จึงเหนือกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตและบริการคลาวด์ในการปกป้องข้อมูล

Vault Privacy 50 รองรับตัวเลือกหลายรหัสผ่าน (ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ และการกู้คืนข้อมูลแบบใช้ครั้งเดียว) ด้วยโหมดรหัสผ่านแบบซับซ้อนหรือแบบข้อความ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการกู้คืนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหากลืมรหัสผ่าน โหมดซับซ้อนดั้งเดิมอนุญาตให้ใช้รหัสผ่านได้ตั้งแต่ 6-16 อักขระโดยใช้ชุดอักขระ 3 ใน 4 ชุด โหมดข้อความรหัสผ่านใหม่อนุญาตให้ใช้ PIN ที่เป็นตัวเลข ประโยค รายการคำ หรือแม้แต่เนื้อเพลงที่มีความยาวตั้งแต่ 10 ถึง 64 อักขระ ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานรหัสผ่านผู้ใช้และการกู้คืนข้อมูลแบบใช้ครั้งเดียว หรือรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้เพื่อกู้คืนการเข้าถึงข้อมูล เพื่อช่วยในการป้อนรหัสผ่าน คุณสามารถเปิดใช้งานสัญลักษณ์ "ตา" เพื่อเปิดเผยรหัสผ่านที่พิมพ์เข้าไป ซึ่งจะช่วยลดการพิมพ์ผิดที่นำไปสู่ความพยายามเข้าสู่ระบบที่ล้มเหลว การป้องกันการโจมตีแบบ Brute Force จะล็อกรหัสผ่านของผู้ใช้หรือรหัสผ่านกู้คืนข้อมูลแบบใช้ครั้งเดียวเมื่อป้อนรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง 10 ครั้งติดต่อกัน และจะลบการเข้ารหัสไดรฟ์หากใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบผิดติดต่อกัน 10 ครั้ง

เพื่อป้องกันมัลแวร์ที่อาจเกิดขึ้นบนระบบที่ไม่น่าเชื่อถือ ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้สามารถตั้งค่าโหมดอ่านอย่างเดียวเพื่อป้องกันการเขียนไดรฟ์ นอกจากนี้ คีย์บอร์ดเสมือนในตัวยังช่วยป้องกันรหัสผ่านจากคีย์ล็อกเกอร์หรือระบบบันทึกหน้าจอด้วย

ผ่านการรับรอง FIPS 197 และเป็นไปตาม TAA องค์กรสามารถปรับแต่งและกำหนดค่าไดรฟ์ซีรีส์ VP50 ที่มีรหัสผลิตภัณฑ์ (Product ID - PID) สำหรับการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ Endpoint Management มาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านไอทีและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรโดยใช้ Customization Program ของ Kingston ได้

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถใช้บทบาทผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการไดรฟ์ในเครื่องได้ เช่น ใช้ผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดค่าหรือรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านกู้คืนข้อมูลแบบใช้ครั้งเดียวให้พนักงานได้ กู้คืนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบนไดรฟ์ที่ล็อกไว้ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

 • ได้มาตรฐาน FIPS 197 พร้อมการเข้ารหัส XTS-AES 256 บิต
 • การป้องกันการโจมตีแบบ Brute Force และ BadUSB
 • ตัวเลือกแบบหลายรหัสผ่านพร้อมโหมดรหัสผ่านแบบซับซ้อนหรือแบบข้อความ
 • โหมดข้อความรหัสผ่านใหม่
 • การตั้งค่าโหมดอ่านอย่างเดียว (ป้องกันการเขียน) แบบคู่
 • จัดการไดรฟ์ในเครื่องสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ถามผู้เชี่ยวชาญ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติเด่น

ไดรฟ์ USB แบบเข้ารหัสฮาร์ดแวร์เพื่อปกป้องข้อมูล

ไดรฟ์ USB แบบเข้ารหัสฮาร์ดแวร์เพื่อปกป้องข้อมูล

ปกป้องข้อมูลสำคัญด้วยการเข้ารหัส XTS-AES 256 บิตที่ได้มาตรฐาน FIPS 197 ป้องกันการโจมตีแบบ BadUSB และแบบ Brute Force

ตัวเลือกหลายรหัสผ่านสำหรับการกู้คืนข้อมูล

ตัวเลือกหลายรหัสผ่านสำหรับการกู้คืนข้อมูล

เปิดใช้งานรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้และการกู้คืนข้อมูลแบบใช้ครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้และสร้างรหัสผ่านกู้คืนข้อมูลแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อกู้คืนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้ การป้องกันการโจมตีแบบ Brute Force จะล็อกรหัสผ่านของผู้ใช้หรือรหัสผ่านกู้คืนข้อมูลแบบใช้ครั้งเดียวเมื่อป้อนรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง 10 ครั้งติดต่อกัน และจะลบการเข้ารหัสไดรฟ์หากใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบผิดติดต่อกัน 10 ครั้ง

โหมดข้อความรหัสผ่านใหม่

โหมดข้อความรหัสผ่านใหม่

เลือกระหว่างโหมดรหัสผ่านแบบซับซ้อนหรือแบบข้อความ ข้อความรหัสผ่านอาจเป็น PIN ที่เป็นตัวเลข ประโยคที่มีอักขระเว้นวรรค รายการคำ หรือแม้แต่เนื้อเพลงที่มีความยาวตั้งแต่ 10 ถึง 64 อักขระ

การตั้งค่าโหมดอ่านอย่างเดียว (ป้องกันการเขียน) แบบคู่

การตั้งค่าโหมดอ่านอย่างเดียว (ป้องกันการเขียน) แบบคู่

หลีกเลี่ยงการโจมตีจากมัลแวร์ด้วยโหมดบังคับอ่านอย่างเดียวที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้ หรือโหมดอ่านอย่างเดียวตามเซสชันที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้

จัดการไดรฟ์ในเครื่องสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

จัดการไดรฟ์ในเครื่องสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ใช้บทบาทผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการรหัสผ่านผู้ใช้และการกู้คืนข้อมูลแบบใช้ครั้งเดียวของพนักงานได้จากในเครื่อง กู้คืนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบนไดรฟ์ที่ล็อกไว้ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมในด้านการรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติเพิ่มเติมในด้านการรักษาความปลอดภัย

ลดความพยายามในการเข้าสู่ระบบที่ล้มเหลวและความยุ่งยากโดยการเปิดใช้งานปุ่ม "ตา" เพื่อดูรหัสผ่านที่พิมพ์ลงไป ใช้แป้นพิมพ์เสมือนเพื่อป้องกันการป้อนรหัสผ่านจากคีย์ล็อกเกอร์และระบบบันทึกหน้าจอ

  ความจุ
  คลาสความเร็ว
  หัวต่อ

    รายละเอียดทางเทคนิค

    อินเตอร์เฟซ USB 3.2 Gen 1
    ความจุ2: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
    หัวต่อ Type-A, Type-C
    ความเร็ว3: USB 3.2 Gen 1
    8GB – 128GB: อ่าน 250MB/s เขียน 180MB/s
    256GB: อ่าน 230MB/s เขียน 150MB/s

    USB 2.0
    8GB – 256GB: อ่าน 30MB/s เขียน 20MB/s
    ขนาด 77.9 มม. x 21.9 มม. x 12.0 มม.
    กันน้ำ4 สูงสุด 4 ฟุต ได้มาตรฐาน IEC 60529 IPX8
    อุณหภูมิในการใช้งาน 0°C ถึง 60°C
    อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20°C ถึง 85°C
    การรองรับการทำงาน USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1
    การรับประกัน/บริการ รับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข 5 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี
    ใช้งานได้กับ Type-A
    Windows® 11, 10, macOS® 10.15.x – 13.x

    Type-C
    Windows 10, 8.1, 8, macOS (v. 10.14.x – 11.x)
    ทำไมถึงต้องเป็น Kingston IronKey™

    ทำไมถึงต้องเป็น Kingston IronKey™

    ด้วยความน่าเชื่อถือและการยอมรับที่มีในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ Kingston Technology คุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยเต็มที่เมื่อได้รับการปกป้องโดย Kingston IronKey

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

    บทความที่เกี่ยวข้อง