Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Yêu cầu Bảo hành thay thế - Đại lý

Vui lòng đọc
1. This process is for U.S. Resellers Only. If you're not a reseller, please use the enduser form.

2. Yêu cầu có hóa đơn gốc để được bảo hành thay thế.

'3. Chế độ bảo hành chỉ dành cho việc thay thế sản phẩm lỗi/sửa chữa sản phẩm.

4. Vui lòng xác thực tất cả mọi thông tin trước khi gửi yêu cầu của bạn. Bất cứ sự sai lệch nào cũng có thể trì hoãn quá trình xử lý.

5. Bạn phải lấy số RMA trước khi gửi trả lại sản phẩm của mình. Quá trình phê duyệt RMA thường kéo dài khoảng 1-2 ngày làm việc.

 

Thông tin liên lạc của bạn
Địa chỉ giao hàng
(Các) sản phẩm Kingston của bạn
Vui lòng chọn mã sản phẩm dựa trên dung lượng sản phẩm Flash của bạn. Mã sản phẩm cũng có thể khác nhau dựa trên một thiết kế cụ thể (vd: DT109B/16GB và DT109K/16GB).
Thông tin đúng để điền vào trường này là số lượng sản phẩm bộ nhớ thực sự mà bạn đang gặp vấn đề.

Nếu sản phẩm có nhiều bộ phận bên trong (vd: một USB với nắp và dây đeo riêng biệt), đây được coi là một sản phẩm duy nhất và bạn cần nhập "1" vào trường này.
Hầu hết các sản phẩm bộ nhớ đều có chứa một số phiên bản. Số này được sử dụng để giúp xác định sản phẩm của bạn. Vui lòng xem hình minh họa dưới đây để tìm số phiên bản trên sản phẩm bộ nhớ Kingston của bạn.


Số phiên bảnSố Thứ tự Công việc


Nếu bạn gặp khó khăn khi tìm số phiên bản, hãy tìm số có định dạng như sau:
    Ví dụ về số phiên bản: 9911111-111.A11LF


Xin lưu ý, (99) và/hoặc (LF) có thể không xuất hiện.
Đính kèm bằng chứng mua hàng
Cần có tài liệu thể hiện nơi và ngày mua hàng để nhận được sản phẩm thay thế theo chế độ bảo hành.
Standard replacement:
Customer returns the defective product to Kingston before the replacement part is shipped. Subject to availability, the replacement part will be shipped to the customer on the following business day of the product being received. All requests are processed within 2 business days.
Vui lòng sửa thông tin được làm nổi bật ở trên.