เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

ผู้ชายใส่สูทกำลังกดสัมผัสที่ภาพเวคเตอร์รูปฟันเฟืองที่เชื่อมต่อกันและล้อมรอบด้วยหลอดไฟ

การทดสอบ Enterprise SSD ตอนที่ 2: เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการทดสอบ และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

การเลือก SSD สำหรับองค์กรที่เหมาะสมต้องอาศัยการทดสอบในสภาพการทำงานจริงว่าไดร์ฟเหล่านี้จะทำงานได้ดีแค่ไหนเมื่อเข้าสู่สายการผลิตแล้ว การทดสอบและข้อมูลเปรียบเทียบต่าง ๆ จะทำหน้าที่กดดันไดร์ฟให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ทราบจุดที่เกิดปัญหา รวมถึงระดับความทนทานตามความเป็นจริง และเพื่อประเมินว่าประสิทธิภาพในการทำงานจะเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่

เนื้อหาในตอนที่ I จะพิจารณาเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่จะใช้สำหรับระบบการทดสอบ จากนี้ไปเราจะเจาะลึกเกี่ยวกับการออกแบบและเรียกใช้การทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานขั้นสุดท้ายเพื่อให้เข้าใจความต้องการในการทำงานที่แท้จริงสำหรับองค์กรของคุณ และการปรับใช้ซอฟต์แวร์ระบุเกณฑ์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการออกแบบชุดการทดสอบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

คุณควรทดสอบอะไรบ้าง

คุณจะต้องทราบขีดจำกัดสูงสุดที่อุปกรณ์ของคุณสามารถทำได้ ซึ่งหมายถึงการพิจารณาประสิทธิภาพด้าน I/O ในระยะยาวแทนการพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมได้ในระยะสั้น ขณะทำการทดสอบกับไดร์ฟที่กำหนดเงื่อนไขการทำงานไว้เบื้องต้น ให้ทำการทดสอบให้ได้ระยะเวลามากพอสำหรับประเมินระดับค่าหน่วงเวลาและประสิทธิภาพของ IOPS ที่อาจลดลง ทั้งสำหรับการอ่านและเขียนข้อมูลตามลำดับหรือแบบสุ่ม

ระหว่างการทดสอบที่ยาวนานเหล่านี้ ให้พิจารณาจุดอิ่มตัวของไดร์ฟในภาพรวม, ค่าหน่วงเวลา I/O, ค่าหน่วงเวลาการบู๊ต, ประสิทธิภาพของระบบที่ลดลงตามงานที่เพิ่มขึ้นและแบนด์วิธที่เริ่มติดขัด รวมทั้งให้พิจารณารูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง การเริ่ม หยุดหรือหยุดการทำงานชั่วคราวเพื่อประเมินว่ามีรูปแบบใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่

บริการโฮสต์เว็บและสตรีมมิ่งเป็นส่วนการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นพิเศษและเน้นการอ่านและเขียนข้อมูลแบบเรียงตามลำดับ ดังนั้นอาร์เรย์สื่อบันทึกข้อมูลของคุณจะต้องมีการกำหนดปริมาณสำหรับการอ่านเขียนตามลำดับที่เพียงพอเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน แม้กระนั้นก็ตาม หากคุณมีแอพพลิเคชั่นแบบ R/W เรียงตามลำดับ รูปแบบการทำงานก็อาจเกิดขึ้นแบบสุ่มได้หากคุณมีคลัสเตอร์ของไดร์ฟเป็นจำนวนมาก ดังนั้นให้ทดสอบการอ่านระหว่างคลัสเตอร์เพื่อประเมินว่าเกิดเซคเตอร์ R/W แบบสุ่มอย่างไรและมีรูปแบบการอ่านเป็นอย่างไร

ภาพด้านบนแสดงรถกำลังเคลื่อนไปบนถนนโดยมีเอฟเฟกต์โมชั่นเบลอ พร้อมตัวเลข 1s และ 0s ลอยอยู่ด้านบนเพื่อแสดงกระแสของข้อมูลที่เคลื่อนผ่านเส้นทาง

สำหรับไดร์ฟที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล การทดสอบโดยใช้ Queue Depth ที่สูงกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง Queue Depth หมายถึงจำนวนการสืบค้นในปัจจุบันหรือจำนวน I/O ที่รออยู่ในคิวอุปกรณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การทดสอบนี้เป็นการวัดความสามารถของไดร์ฟในการรองรับ IO ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมักเกิดขึ้นกับแอพพลิเคชั่นแบบรองรับหลายกระบวนงานและระบบเสมือนจริง

โดยรวมแล้ว ไดร์ฟของคุณจะต้องทำงานให้เต็มค่าหน่วงเวลา QoS และเกณฑ์ความสม่ำเสมอในการทำงานสูงสุดโดยยังคงสามารถรักษาเกณฑ์ประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับ PRD (product requirements document) ทั้งหมด รวมทั้งชุดการทดสอบ RAID, vSAN และ OLTP

เป้าหมายคือเพื่อทดสอบไดร์ฟกับงาน R/W/M ที่แปรผันต่อเนื่องนานเพียงพอที่จะทำให้เห็นข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น

การเข้าใจเงื่อนไขเชิงประสิทธิภาพของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบการกำหนดค่าที่จะเป็นไปตามเกณฑ์ Quality of Service (QoS) และ Service Level Objective (SLO) สำหรับการเดินระบบ VDI นอกเหนือจากการทราบส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีเครือข่ายแล้ว การทราบประสิทธิภาพในการทำงานที่แท้จริงของคุณและลักษณะเฉพาะของแอพพลิเคชั่นจะช่วยให้สามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่มีกับ QoS และ SLO ของคุณพร้อม ๆ กับการหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานที่ไม่สามารถทำได้
– Greg Schulz Storage IO Blog

ใช้ซอฟต์แวร์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพที่เหมาะสม

เครื่องหมายคำถามสามมิติส่องสว่างพร้อมเป็นสัญลักษณ์วงจรบนเครื่องหมายดังกล่าว

ส่วนที่ยากที่สุดในการทดสอบไม่ใช่การเลือกซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม แต่เป็นการออกแบบพารามิเตอร์ในการทดสอบ เชื่อหรือไม่ว่าเครื่องมือชี้วัดเชิงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คุณจะพบจากระบบการทดสอบของคุณ แต่อยู่ที่เครือข่ายที่คุณใช้งานในปัจจุบัน ก่อนเริ่มการทดสอบ ให้เดินระบบตรวจสอบผ่านชุดเครื่องมือภายใน OS ของคุณ หากคุณใช้แอพพลิเคชั่นการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง คุณจะต้องพิจารณาให้ได้ว่าแอพดังกล่าวมีเงื่อนไขการทำงานเป็นอย่างไร

I/O จะมีปริมาณการใช้งานสูงสุดเมื่อใด คนส่วนใหญ่มีการเรียกค้นรายงานเมื่อใด คนส่วนใหญ่มีการเขียนข้อมูลพร้อมกันเมื่อใด เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ คุณจะต้องทำการตรวจสอบหรือใช้เครื่องมือใน OS (Windows Performance Monitor, iostat, htop, vcenter performance reports, nmon) เพื่อพิจารณาว่าแอพพลิเคชั่นของคุณมีการใช้ดิสก์ทางกายภาพ, CPUDRAM และเครือข่ายในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างไรเพื่อใฟ้ทราบจุดที่เป็นคอขวด รวมถึงค่าหน่วงเวลาในการอ่านและเขียนข้อมูล

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประเภทของการทำงาน เงื่อนไขด้านแบนด์วิธและกรณีที่ทำให้ระบบเกิดคอขวดขึ้น หลังจากพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพเหล่านี้ได้แล้ว คุณก็จะสามารถออกแบบการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ และเลือกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อชี้วัดผลการทำงาน

คุณอาจได้อ่านบทวิจารณ์จากสื่อยอดนิยมและพบว่าบทวิจารณ์เหล่านี้มักใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบหลัก ๆ สามตัว ได้แก่ Crystal Disk, IOMeter และ ATTO การทดสอบส่วนใหญ่ที่ใช้ชุดเครื่องมือเหล่านี้มักเป็นการทดสอบสำหรับไดร์ฟใช้งานทั่วไปที่ไม่มีการใช้งานที่หนักหน่วงเท่ากับไดร์ฟระดับองค์กร

การทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับองค์กรควรเริ่มต้นจากซอฟต์แวร์อย่าง fio การทดสอบเหล่านี้สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานของคุณได้เต็มที่ และสามารถประเมินประเภท I/O แบบต่าง ๆ รวมทั้งขนาดบล็อคหรือข้อมูล, ความซับซ้อนของ I/O, ไฟล์เป้าหมายและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน นี่ไม่ใช่เครื่องมือเพียงตัวเดียวที่คุณควรใช้ แต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทดสอบที่ครอบคลุมยิ่งกว่าและสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในชุดการทดสอบของคุณ

สิ่งสำคัญในการเลือก SSD สำหรับศูนย์ข้อมูลของคุณคือการระลึกเสมอว่าคุณไม่ได้แค่เลือกไดร์ฟเพียงตัวเดียว แต่คุณอาจต้องเลือกจัดซื้อไดร์ฟเป็นจำนวนมาก อุปกรณ์จึงต้องใช้งานได้ยาวนาน มีความทนทานเหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ และมีการรับประกันและบริการรองรับโดยผู้ผลิต

#KingstonIsWithYou

บทความที่เกี่ยวข้อง