เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Kingston DC1500M SSD ด้านหน้ากราฟิกมาตรวัดความเร็วสีน้ำเงินเรืองแสงที่ใช้ระบุถึงความเร็วที่สูงมาก

จัดทำฐานข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้อย่างฉับไวด้วย Kingston DC1500M Enterprise NVMe SSD

DC1500M Enterprise NVMe SSD จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัทของคุณได้อย่างไร

การถือกำเนิดของ NVMe นำไปสู่พัฒนาการด้านประสิทธิภาพในการทำงานของแฟลช NAND อย่างเห็นได้ชัดโดยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ PCIe ศูนย์ข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ๆ หลายประการเพื่อตอบรับกับแบนด์วิธที่เพิ่มมากขึ้นและนวัตกรรมใหม่ ๆ อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรเซสเซอร์ เคส เมนบอร์ด ฯลฯ

NVMe มีบทบาทต่อประสิทธิภาพในการทำงานของแอพพลิเคชั่นอย่างไร เวลาในการตอบสนองในการทำรายการและ throughput ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เวลาในการสำรองฐานข้อมูลจะลดลงหรือไม่ และสิ่งนี้มีผลต่อการทำงานอย่างไร Kingston จัดทำชุดข้อมูลด้านเทคนิคนี้ขึ้นเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เหล่านี้ เราได้พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานทั่ว ๆ ไปสำหรับ OLTP (ตามเงื่อนไขของ TPCC) พร้อมกับนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบจริงต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจาก NVMe ต่อประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน

#KingstonIsWithYou

ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค

ถามผู้เชี่ยวชาญระบบ SSD

 ถามผู้เชี่ยวชาญระบบ SSD

Kingston ขอนำเสนอข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับข้อดีต่าง ๆ ของ Enterprise SSD สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลของคุณ และ SSD ที่เหมาะกับการการทำงานของคุณที่ต้องการความสมดุลระหว่างงานอ่านและเขียนข้อมูลแบบสุ่มในระดับสูงและ IOPS ในระดับที่มีเสถียรภาพเต็มที่

ถามผู้เชี่ยวชาญ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

0 Results

บทความที่เกี่ยวข้อง