Ми помітили, що ви зараз відвідуєте сайт у Великій Британії. Бажаєте відвідати наш основний сайт?

Жінка й чоловік дивляться на планшет.

Оцінка сховищ для потреб вашого підприємства

Оцінка ІТ-підрозділами сховищ — це важливий процес, який може розкрити всю сутність цифрової інфраструктури компанії. Невдалі за своєю архітектурою сховища можуть суттєво знизити продуктивність підрозділу та призвести до серйозних збоїв у роботі або навіть до невозвратної втрати даних. Проте розумне рішення, прийняте з урахуванням відповідних факторів, може забезпечити організації масштабоване спільне сховище, яке відповідатиме рівню продуктивності та надійності запропонованої системи.

В особливо великих масштабах підтримка ІТ-архітектури може бути схожою на підтримку працездатності старого автомобіля. Це дорогий і ресурсоємний процес, якщо у вас немає часу або грошей на пошук кращої альтернативи. IT-фахівцям, що працюють із застарілим і неефективним обладнанням, доводиться прикладати багато зусиль, щоб не відставати від передових практик і підтримувати ініціативи, пов’язані з перетворенням даних.

Вибір відповідного сховища

Рука людини в діловому костюмі натискає на віртуальний екран, щоб вибрати систему керування документами, опції передавання та завантаження даних, параметри безпеки, налаштування тощо

Під час розробки нового рішення насамперед важливо розібратись із високорівневою архітектурою й системним дизайном запропонованого рішення, а також розпізнати можливі вузькі місця в усьому стеку. Це допоможе архітекторам сховищ вибрати та спроєктувати відповідне рішення для зберігання даних. Ми хочемо виділити декілька ключових питань, які повинні задати собі архітектори сховищ, щоб прийняти обґрунтоване рішення:

 • Для чого призначено рішення для зберігання даних?
 • Чи знадобиться йому доступ до блокового, файлового або об’єктного сховища?
 • Яке типове робоче навантаження?
 • Які вимоги до кількості операцій обміну даними за секунду, пропускної здатності та затримки?
 • Яка необхідна доступність? (99,9%, 99,99%, 99,999%?)
 • Чи потрібно створювати резервні копії даних? Як часто слід це робити?
 • Чи потрібно дублювати дані?
 • Які вимоги до аварійного відновлення за критеріями цільового часу відновлення (RTO) та цільової точки відновлення (RPO)?
 • Які вимоги до зберігання даних?
 • Наскільки змінюються дані щодня, щотижня, щомісяця, щороку?
 • Яке очікуване збільшення обсягу даних за рік?

Вимоги до корпоративних даних

Розуміння вимог до блоків, файлів і об’єктів

Під час освоєння нових програм важливо визначити тип даних, щоб прийняти обґрунтоване рішення про використання блокового, файлового або об’єктного сховища.

Блокове сховище найчастіше використовується в середовищах DAS і SAN. Якщо це DAS, увесь том RAID або фізичний диск надається операційній системі як чистий, неформатований простір. Якщо це SAN, увесь LUN (що складається з декількох фізичних дисків), наданий з дискового масиву, передається в операційну систему через високошвидкісну мережу та відображається як чистий, неформатований простір. Базові рівні такого чистого тому складаються з менших екстентів або секторів, які обробляються операційною системою, а потім базова підсистема сховища зіставляє ці логічні блоки з конкретними фізичними блоками на конкретному диску (дисках). Блокове сховище є швидким і надійним рішенням, яке ідеально підходить для зберігання даних, що постійно змінюються, як-от реляційні бази даних, бази даних для онлайнової обробки транзакцій (OLTP), сервери електронної пошти або інфраструктура віртуальних робочих столів, де потрібна висока пропускна здатність і низька затримка.

Об’єктне сховище зберігає дані (і пов’язані з ними метадані) в контейнерах з унікальними ідентифікаторами, без папок або підкаталогів, з якими асоціюється файлове сховище. Воно використовує концепцію сховищ типу ключ-значення, де кожен ключ вказує на конкретне «значення» або частину даних і витягається через API.

Таке сховище застосовується переважно для обробки великих обсягів неструктурованих даних, наприклад листів електронної пошти, резервних зображень, записів відеоспостереження, або для керування даними, машинного навчання та аналізу даних у системах Інтернету речей. Об’єктне сховище ідеально підходить для роботи з величезними обсягами даних і може дуже швидко масштабуватися відповідно до програмних потреб, але водночас воно повільно витягає дані, що робить його неефективним для обробки баз даних або здійснення високопродуктивних обчислень. Типовими прикладами об’єктного сховища є Amazon S3, об’єктне сховище Google Cloud або сховище Azure Blob.

Файлове сховище зберігає дані у файлах, які розміщуються в папках і підкаталогах, і спільно використовується в мережі за допомогою SMB (Windows) або NFS (Linux). Таке сховище призначено для централізованого зберігання файлів (наприклад, відеозаписів, зображень або документів), але має обмежену масштабованість, оскільки обсяг даних продовжує зростати. Воно не дуже підходить для обробки величезних обсягів неструктурованих даних або даних, що постійно змінюються, як бази даних для онлайнової обробки транзакцій.

Сидячи за ноутбуком, працівник за допомогою стилуса керує віртуальним дисплеєм і вибирає варіанти підписання електронного документа

Отже, успішні компанії стикаються з потребою в створенні високопродуктивних обчислювальних систем (HPC). Вони використовують локальні бази даних і служби даних для здійснення транзакційних обчислень, а потім забезпечують інтеграцію з хмарними об’єктними сховищами для зберігання великих обсягів неструктурованих даних. Завдяки цьому можна виконувати транзакції, які вимагають високої пропускної здатності та великої кількості операцій обміну даними за секунду, у швидких блокових і файлових сховищах локальних центрів даних і в повільніших хмарних об’єктних сховищах для зберігання великої кількості неструктурованих даних.

Для обробки великого обсягу даних потрібне сховище на основі типу даних, які має проаналізувати ваша компанія. Наприклад, для обробки й аналізу неструктурованих локальних або хмарних даних компаніям потрібна файлова платформа для гібридної інфраструктури зберігання даних, яка зможе здійснювати аналіз і аналітичні огляди в режимі реального часу.

Тестування продуктивності сховища

Головною складовою оцінки сховищ є їх тестування та перевірка. Тестування має багато переваг. Підвищення продуктивності програм, оптимізація витрат на сховища та зменшення ризиків — усе це результати, які можна перевірити за допомогою належних інструментів. Проте невеликим або недостатньо фінансованим ІТ-підрозділам іноді важко це зробити, оскільки DIY-інструменти або умовно-безплатні програми не дають змоги провести ретельне тестування, необхідне для відтворення реального виробничого середовища компанії.

Тестування може застосовуватись для отримання відповіді на будь-яке з перелічених питань або одразу на всі питання:

 • Наскільки можна підвищити продуктивність програм завдяки впровадженню нових технологій/продуктів для зберігання даних?
 • Чи можу я дозволити собі підвищення продуктивності?
 • Чи здатні нові технології знизити ціну за гігабайт без надмірного впливу на продуктивність?
 • Як вибрати оптимальну технологію/продукт/конфігурацію, які відповідатимуть робочим навантаженням моїх програм?
 • Для яких робочих навантажень найбільше підходять нові архітектури/продукти?
 • Які допустимі межі продуктивності потенційних нових конфігурацій?
 • Чого чекати від носіїв інформації після досягнення допустимих меж продуктивності?

Якщо ви вибираєте масштабоване корпоративне сховище, обов’язково зверніть увагу на те, як воно працює з даними й програмами.

Підтримка рішень для зберігання даних

Яким би ідеальним не був продукт, його може зіпсувати відсутність служби підтримки, яка допомагає компанії впоратися з будь-якими проблемами, що виникають в процесі його використання. І навпаки, якість продукту може вийти на абсолютно новий рівень завдяки величезним зусиллям співробітників служби технічної підтримки. Можливо, ухвалюючи рішення про потенційну зміну сховища, варто враховувати наявні професійні відносини з чинним постачальником сховищ для вашого підприємства. Крім того, на ваш вибір мають вплинути будь-які угоди про рівень обслуговування (SLA), наприклад виконання ключових показників ефективності, зокрема показників затримки, пропускної здатності або кількості операцій обміну даними за секунду під час конкретних робочих навантажень. Якщо ваш постачальник має надійну репутацію в галузі (наприклад, він зазвичай перевищує стандартні галузеві показники), ви можете повірити йому на слово, коли він пропонує велику кількість операцій обміну даними за секунду, високу пропускну здатність і низьку затримку для кожної платформи.

Ще один критерій, про який слід пам’ятати, — це вартість будь-яких рішень для зберігання даних, які ви розглядаєте. Необхідно враховувати не лише вартість придбання, але й вартість обслуговування та загальну вартість володіння (TCO).

#KingstonIsWithYou

Спросите специалиста по SSD

Спросите специалиста по Серверные SSD

Kingston может предложить независимое мнение и советы о том, какие преимущества твердотельные накопители корпоративного класса принесут вашей конкретной среде хранения, и какие твердотельные накопители наиболее подходят для ваших рабочих нагрузок, требующих баланса высокого числа операций произвольного чтения и записи в секунду (IOPS).

Спросите специалиста

Пов’язані публікації