Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

Karty SD i microSD o różnych klasach szybkości

Przewodnik po klasach szybkości kart SD i microSD

Organizacja SD Association określiła sposób standaryzacji parametrów szybkości dla kart pamięci. Są one znane jako klasy szybkości i odnoszą się do bezwzględnej minimalnej stałej szybkości zapisu zarówno dla kart SD, jak i microSD. Występują trzy rodzaje klas szybkości:

 • Klasa szybkości
 • Klasa szybkości UHS
 • Klasa szybkości wideo
Klasa szybkościKlasa szybkości UHSKlasa szybkości wideo
Oznaczenie „Klasa szybkości”:  Oznaczenie „Klasa szybkości UHS”:   Oznaczenie „Klasa szybkości wideo”:  

Liczby z okrągłym symbolem „C”, symbolem „U” lub symbolem „V” obok lub wokół liczby oznaczają klasy szybkości karty pamięci. Producenci używają tych symboli do wskazania typu klasy szybkości i jej kategorii na karcie pamięci. Mają one pomóc użytkownikom w wyborze odpowiedniej karty pamięci (pod względem szybkości) do ich urządzeń.

Klasa szybkości

Na samym początku wprowadzono pierwotną klasę szybkości (Speed Class), oznaczoną symbolem „C”. W ramach tej klasy występują cztery kategorie:

 • C2 (klasa 2): min. szybkość zapisu 2 MB/s
 • C4 (klasa 4): min. szybkość zapisu 4 MB/s
 • C6 (klasa 6): min. szybkość zapisu 6 MB/s
 • C10 (klasa 10): min. szybkość zapisu 10 MB/s

Minimalna szybkość zapisu sekwencyjnegoKlasa szybkościOdpowiedni format wideo
Klasa szybkości Klasa szybkości
UHS
Klasa szybkości wideo (nowa) Wideo 8K Wideo 4K Wideo Full HD /
HD
Wideo
standardowe
Wymagana prędkość może różnić się w zależności od urządzenia nagrywającego/odtwarzającego – nawet w przypadku takiego samego formatu.
90 MB/s
60 MB/s
30 MB/s
10 MB/s
6 MB/s
4 MB/s
2 MB/s

C2 to „najwolniejsza” klasa szybkości, podczas gdy C10 to standard w branży. Ze względu na parametry nowszych urządzeń, wymagających nowszych klas szybkości, które definiują wyższe parametry szybkości i wydajności, prawie nikt nie używa obecnie klas 2-6. C10 jest zwykle minimalną wymaganą klasą szybkości w przypadku większości produkowanych obecnie urządzeń, zaś karty pamięci tej klasy są obecnie najczęściej sprzedawane na rynku.

Klasa szybkości UHS

Następną wyższą klasą szybkości jest klasa UHS (Ultra-High Speed), która nosi oznaczenie „U”. W ramach klasy UHS występują dwie kategorie:

 • U1 (klasa szybkości UHS 1): min. szybkość zapisu 10 MB/s
 • U3 (klasa szybkości UHS 3): min. szybkość zapisu 30 MB/s

Klasa szybkości UHS jest obecnie częściej stosowana niż pierwotna klasa (Speed Class) i wiele wysokiej klasy aparatów fotograficznych wymaga do działania takich funkcji, jak nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości, karty pamięci o klasie szybkości co najmniej U3. Klasa szybkości UHS odnosi się głównie do minimalnej stałej szybkości zapisu przy nagrywaniu filmów i stworzono ją na potrzeby urządzeń umożliwiających rejestrowanie materiałów w rozdzielczości 4K, które wymagają większych szybkości zapisu. Przyjmuje się zasadę, że aparaty z funkcją nagrywania filmów w rozdzielczości 4K zwykle wymagają karty pamięci SD co najmniej klasy U3.

Karty pamięci klasy U1 i U3 są bardziej zaawansowane technicznie niż te klasy Speed Class, ponieważ wykorzystują jeden z dwóch interfejsów magistrali UHS:

 • UHS-I: teoretyczna maksymalna szybkość przesyłania danych do 104 MB/s
 • UHS-II: teoretyczna maksymalna szybkość przesyłania danych do 312 MB/s

Karty pamięci klasy U1 i U3 mogą wykorzystywać interfejs magistrali UHS-I, ale nie są zgodne z interfejsem magistrali UHS-II.

nterfejsy magistrali UHS wskazują teoretyczne maksymalne szybkości odczytu i zapisu (w przeciwieństwie do stałych szybkości zapisu wskazywanych przez pierwotne klasy szybkości). Interfejsy magistrali UHS są oznaczone rzymskimi symbolami „I” lub „II” umieszczonymi z przodu karty. Szybkości magistrali odnoszą się do teoretycznej szybkości przesyłania danych samego interfejsu, podczas gdy karta pamięci SD klasy U3 ma własną stałą szybkość zapisu na poziomie 30 MB/s. Na przykład karta pamięci klasy UHS-I U3 gwarantuje szybkość zapisu wynoszącą 30 MB/s, ale może potencjalnie zapewnić szybkości odczytu i zapisu do 104 MB/s, jeśli będzie używana w urządzeniu obsługującym interfejs magistrali UHS-I.

Karta zgodna z interfejsem magistrali UHS-II ma potencjalną szybkość odczytu i zapisu do 312 MB/s. Interfejsy magistrali UHS są wstecznie kompatybilne, można więc używać karty UHS-II w urządzeniu obsługującym interfejs UHS-I, jednak bez korzyści związanych z szybkością interfejsu UHS-II, ponieważ karta automatycznie dostosuje się do niższych parametrów interfejsu UHS-I. Zarówno karta, jak i interfejs magistrali muszą być w pełni kompatybilne, aby zapewniać korzyści związane z szybkością.

Klasa szybkości wideo

Najnowszą klasę szybkości wideo (Video Speed Class) stworzono, aby umożliwić obsługę wyższej rozdzielczości wideo i takich funkcji nagrywania, jak rejestrowanie wielu strumieni wideo, obrazu z kamer 360°, treści VR i filmów w rozdzielczości 4K lub 8K. Zwykle karty tej klasy są oznaczone symbolem „V”. Klasa szybkości wideo ma pięć kategorii:

 • V6 (klasa szybkości wideo 6): min. szybkość zapisu 6 MB/s
 • V10 (klasa szybkości wideo 10): min. szybkość zapisu 10 MB/s
 • V30 (klasa szybkości wideo 30): min. szybkość zapisu 30 MB/s
 • V60 (klasa szybkości wideo 60): min. szybkość zapisu 60 MB/s
 • V90 (klasa szybkości wideo 90): min. szybkość zapisu 90 MB/s

Klasa szybkości wideo jest wyjątkowa, ponieważ może wykorzystywać zarówno interfejs magistrali UHS-I, jak i UHS-II. Karty pamięci o klasie szybkości od V6 do V90 mogą korzystać z interfejsu magistrali UHS-II, jednak interfejs magistrali UHS-I może obsługiwać tylko karty pamięci o klasie szybkości od V6 do V30.

Karty oznaczone klasą szybkości wideo zapewniają najwyższe dostępne szybkości i są idealne do nagrywania filmów w rozdzielczości Ultra HD, wysokiej jakości materiałów wideo, a także jednoczesnego rejestrowania wielu plików w dronach i kamerach 360°. Obsługują one format HD do rozdzielczości 8K w dronach, kamerach 360°, kamerach sportowych i kamerach VR.

Aby znaleźć najlepszą kartę pamięci dla danego urządzenia, należy wybrać nośnik o takiej samej lub wyższej klasie szybkości niż ta wymagana przez producenta urządzenia. Na przykład jeśli urządzenie wymaga karty pamięci klasy 4, można użyć karty o klasie szybkości 4, 6 lub 10. Jeśli urządzenie wymaga karty pamięci klasy UHS 1, odpowiednia będzie karta o klasie szybkości UHS 1 lub 3. Ta sama zasada dotyczy również klasy szybkości wideo. Należy jednak pamiętać, że jeśli wybrana zostanie karta o wyższej klasie szybkości niż wymagana dla urządzenia, nie zostaną w pełni wykorzystane jej możliwości, ponieważ urządzenie będzie obsługiwać tylko niższą klasę szybkości.

#KingstonIsWithYou

Powiązane artykuły