Przykład niedawnego naruszenia bezpieczeństwa danych przenoszonych na nieszyfrowanej pamięci USB