Jak obliczyć liczbę zapisów dysku dziennie

W tym celu należy wykorzystać parametr TBW dysku w celu obliczenia liczby operacji polegających na całkowitym zapisaniu dostępnej dla użytkownika pojemności dysku dziennie w okresie gwarancji (lub podczas innego okresu obejmującego wiele lat) na podstawie obciążenia zdefiniowanego przez komitet JEDEC wykorzystanego do określenia parametru TBW1.

Liczba zapisów dysku dziennie =

TBW dysku SSD w TB * 1000


365 dni * liczba lat * dostępna dla użytkownika pojemność dysku SSD w GB

 

W przypadku dysku SSD DC400 o pojemności 1,8 TB objętego 5-letnią ograniczoną gwarancją obliczenie wygląda następująco:

Liczba zapisów dysku dziennie =

1432 TB * 1000


365 dni * 5 * 1800 GB

 

= 0,43 lub 43% pojemności dysku dziennie (czyli 774 GB)