Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

Inżynier i technik omawiający modernizację w serwerowni

Więcej za mniej: dlaczego tak ważna jest modernizacja w obecnej sytuacji gospodarczej?

#KingstonCognate przedstawia Roba Maya

Zdjęcie Roba Maya

Rob May jest założycielem i dyrektorem zarządzającym firmy ramsac. Wraz z zespołem ponad 100 konsultantów od przeszło 30 lat świadczy usługi i zapewnia wsparcie w dziedzinie IT i cyberbezpieczeństwa.

Rob jest brytyjskim ambasadorem ds. bezpieczeństwa cybernetycznego z ramienia organizacji Institute of Directors i zajmuje 5. miejsce w światowym rankingu liderów i najbardziej wpływowych osób w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jest także członkiem rady doradczej The Cyber Resilience Center for the South East i współpracuje z sektorem przemysłowym, środowiskiem akademickim oraz organami ścigania. Jest także autorem publikacji, liderem opinii i cenionym międzynarodowym prelegentem.

W tym roku wiele organizacji stanie w obliczu planowania wymiany dużej części sprzętu komputerowego, który zakupiły podczas lockdownu. Okres ten, związany z pandemią Covid, miał istotny wpływ na zakupy sprzętu, ponieważ ogromny popyt i jednoczesne braki w zaopatrzeniu sprawiły, że wielu użytkowników było zmuszonych kupić sprzęt o niższej lub wyższej niż wymagana specyfikacji. Ma to obecnie wpływ na kolejne decyzje. W wielu przypadkach nowy sprzęt jest odpowiedni (z wielu względów, które tu omówimy), jednak równie często okazuje się (o czym także piszemy), że rozsądnym rozwiązaniem byłaby jego modernizacja.

Moim zdaniem od wielu lat liderem branży w dziedzinie modernizacji jest firma Kingston Technology. Niedawno uczestniczyłem w jednym ze zorganizowanych przez nią wydarzeń, które było poświęcone temu zagadnieniu. Podczas spotkania padło wiele pytań, na które udzielę w tym artykule odpowiedzi, aby pomóc czytelnikom wyrobić sobie opinię na ten temat.

Czy po masowych zakupach serwerów, komputerów i laptopów w 2020 r. przyszedł w organizacjach czas na ich modernizację?

Biorąc pod uwagę rosnące koszty życia i prowadzenia działalności, jednym z rozwiązań jest kompleksowa modernizacja. Trudno jest uzasadnić zakup nowego sprzętu przed wygaśnięciem aktualnych umów na pomoc techniczną i usługi serwisowe. Dodanie pamięci Kingston pozwala przyspieszyć przetwarzanie, co wpływa na skrócenie czasu wczytywania oraz poprawę wydajności i efektywności.

Patrząc obiektywnie, w wielu przypadkach odpowiedź brzmi „tak”, jednak istotna jest ocena potrzeb organizacji i użytkowników dotyczących wydajności. Jakich używa się aplikacji i czy działałyby one lepiej na zmodernizowanym sprzęcie? Starszy sprzęt prawdopodobnie nie jest już objęty obsługą serwisową producentów, co staje się pewnym wyzwaniem. Tymczasem dzięki modernizacji organizacje mogą ograniczyć do minimum przestoje i zmaksymalizować niezawodność sprzętu.

Wszystko zależy od organizacji i jej potrzeb w kontekście budżetu i żywotności rozwiązań. Posiadany sprzęt może utrudniać wydajną pracę, a modernizacja jest sposobem na rozwiązanie tego problemu. Biorąc pod uwagę ewolucję cyberzagrożeń, nowszy sprzęt może także zwiększyć bezpieczeństwo, co przemawia za modernizacją. Modernizacja sprzętu pozwala organizacjom na zaplanowanie przyszłego rozwoju i zapewnienie skalowalności bez dodatkowych inwestycji.

Szybkie rozprzestrzenianie się wirusa Covid, wprowadzony w marcu 2020 r. lockdown oraz ciągła potrzeba izolacji i kwarantanny spowodowały, że wiele organizacji musiało szybko przejść z modelu pracy stacjonarnej w tryb pracy mobilnej i zdalnej. Często wiązało się to z wyposażeniem użytkowników w niespełniający standardów sprzęt, który mógłby działać lepiej z większą ilością pamięci DRAM lub szybszymi dyskami SSD.

Bardzo ważne jest, aby organizacje na bieżąco określały swoje potrzeby technologiczne i planowały regularne modernizacje infrastruktury. Regularna ocena pomaga określić obszary wymagające poprawy i wykorzystać nowe technologie, aby zwiększyć efektywność działania i wydajność firmy oraz potrzebne wsparcie techniczne, a także określić jej wymagania w zakresie zabezpieczeń.

Modernizacja i wprowadzanie poprawek są często bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa. Należy jednak równoważyć koszty. Istniejące systemy mogą negatywnie wpływać na wydajność i efektywność, a także stwarzać zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Za modernizacją mogą również przemawiać nowe potrzeby obliczeniowe, związane np. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji lub komunikacją w czasie rzeczywistym z tysiącami punktów końcowych infrastruktury 5G.

Jakie więc czynniki skłaniają firmy do modernizacji istniejącej infrastruktury IT?

Firmy coraz sprawniej nadążają za rozwojem technologii i wymogami bezpieczeństwa. Ewolucja systemów operacyjnych i zakończenie okresu wsparcia dla niektórych ich wersji powoduje konieczność zmian. Po pośpiesznym przejściu na model pracy zdalnej podczas pandemii firmy zyskały szansę na przeanalizowanie błędów i ocenę długoterminowych potrzeb, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych aplikacji i systemów. Regulacje i zmieniające się standardy bezpieczeństwa wpływają na potrzebę zwiększenia potencjału cybernetycznego i poprawy wydajności infrastruktury IT.

Inne czynniki, które motywują organizacje do modernizacji istniejącej infrastruktury IT, to:

 • Poprawa wydajności
 • Poprawa komfortu pracy użytkowników
 • Starzenie się technologii
 • Rozwój firmy
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
 • Wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze
 • Oszczędności i optymalizacja kosztów
 • Sprawność działania
 • Transformacja cyfrowa

W jaki sposób modernizacja otworzyła organizacjom oczy na aspekt wydłużenia żywotności urządzeń?

Organizacje w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, jaki wpływ na środowisko ma wymiana całych systemów, dlatego w razie potrzeby decydują się na modernizację tylko niektórych komponentów, takich jak pamięć DRAM czy dyski SSD. Zapewnienie długiej żywotności wymaga długofalowego planowania, którego prawdopodobnie zabrakło przy pośpiesznym przejściu na model pracy zdalnej podczas pandemii. Wydłużając żywotność urządzeń dzięki modernizacji zamiast wymiany całych systemów, firmy mogą potencjalnie wydłużyć cykl odświeżania technologii o 3 do 5 lat.

Dotychczas wiele z nich było skłonnych regularnie wymieniać sprzęt, taki jak komputery, serwery, smartfony i inne urządzenia techniczne. Modernizacja pomaga wielu organizacjom uzyskać większą wartość i wydłużyć żywotność istniejącej infrastruktury. Dzięki ulepszeniom sprzętu i oprogramowania wiele elementów infrastruktury, nawet tych starszych, może obsługiwać bardziej zaawansowane funkcje.

W ciągu ostatnich trzech lat organizacje musiały zmierzyć się z ogromnym wzrostem kosztów, początkowo związanym z lockdownem, następnie z kryzysem energetycznym, a obecnie – z utrzymującymi się wysokimi cenami wielu towarów. Modernizacja ma także tę zaletę, że pozwala wykorzystać istniejące systemy i zaoszczędzić na wydatkach.

Czy modernizując istniejący sprzęt, firmy będą w stanie poradzić sobie z rozwojem nowych i dojrzewających technologii?

Ręka instalująca dysk SSD Kingston DC600M w szafie serwerowej

To zależy od konkretnego zastosowania. Jeżeli przychody firmy nie zależą od transformacji technologicznej – z pewnością tak. Jednak wraz z rozwojem technologii Internetu rzeczy (IoT) i innych innowacji organizacje powinny rozważyć inwestycję w nowy sprzęt lub skalowalne rozwiązania oparte na chmurze. Ponadto w miarę jak organizacje wdrażają nowe technologie i skalują swoją działalność, muszą dysponować sprzętem, który w razie potrzeby poradzi sobie z większymi obciążeniami i wolumenami danych.

Ostatecznie chodzi o zachowanie równowagi i maksymalne wykorzystanie możliwości infrastruktury i aplikacji. Modernizując sprzęt, organizacje mogą wykorzystać nowe technologie, uwolnić swój pełen potencjał i zachować konkurencyjność w cyfrowym świecie.

Niektórzy uważają, że warto przeprowadzać modernizację tylko wtedy, gdy obejmuje ona wiele elementów (pamięć, procesor i pamięć masowa), aby była opłacalna ze względu na nakłady pracy. W przeciwnym razie bardziej korzystna może być wymiana całego urządzenia. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie modernizacji znajduje się organizacja.

Zmodernizowana infrastruktura wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak przetwarzanie w chmurze, wirtualizacja i konteneryzacja, może obsługiwać nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, automatyzacja, przetwarzanie brzegowe itp. Modernizacja pozwala także na integrację z nowymi platformami danych w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Technologia rozwija się w niespotykanym dotąd tempie. Zgodność zawsze pozostanie kwestią sporną, jednak możliwość zwiększenia wydajności dzięki takim rozwiązaniom, jak dyski SSD NVMe, niesie wiele korzyści dla optymalizacji architektury.

Warto pamiętać, że modernizacja czasem nie wystarcza i może być konieczne zastosowanie nowych technologii, ponieważ nie wszystko da się uruchomić na starszych platformach. Przestarzały system operacyjny stanowi ogromne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, a stare dyski serwerowe z ruchomymi częściami i nieaktualne oprogramowanie muszą kiedyś w końcu odejść do lamusa.

A co z platformami nowej generacji? Czy organizacje powinny wdrażać je już dziś?

W ramach długofalowej strategii muszą przede wszystkim określić wyzwania związane z zapewnieniem zgodności i integracji istniejącego sprzętu z platformami nowej generacji, aby mieć pewność, że nie zakłóci to bieżącej działalności. Konkurencja stymuluje rozwój firmy, a wzrost przychodów może wpłynąć na zwiększenie jej udziału w rynku.

Platformy nowej generacji odgrywają istotną rolę w rozwoju technologii i praktyk biznesowych. Projektuje się je z myślą o wykorzystaniu postępu technologicznego i takich rozwiązań, jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, przetwarzanie w chmurze czy Internet rzeczy.

W niektórych organizacjach natychmiastowa wymiana starych systemów może być niewykonalna ze względu na ograniczenia budżetowe lub inne priorytety. W takim przypadku odpowiednie jest podejście polegające na stopniowej modernizacji, obejmującej:

 1. Wymianę komponentów kluczowych dla bezpieczeństwa, zgodności z przepisami lub wydajności
 2. Stopniową migrację na nowe platformy, poczynając od wybranych systemów lub funkcji
 3. Modernizację z wykorzystaniem technologii, które zapewnią zgodność z istniejącymi systemami
 4. Opracowanie 3-5-letniego planu działania w celu całkowitego odnowienia infrastruktury i oprogramowania

Organizacje muszą nieustannie spoglądać w przyszłość, aby wiedzieć, co je czeka, i odpowiednio się do tego przygotować. Obecnie znacznie częściej korzystamy z komunikacji wideo, która wymaga większych zasobów mocy obliczeniowej, pamięci i środków łączności. Nieuniknione jest także coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Jak firma Kingston może pomóc organizacjom, które modernizują swoją infrastrukturę?

Firma Kingston Technology wspiera organizacje, które chcą zmodernizować swoją infrastrukturę. Oferując wysoce wydajne rozwiązania pamięci i pamięci masowej, pomaga zmaksymalizować wydajność istniejącego sprzętu i wydłużyć żywotność urządzeń. Poprzez doradztwo i partnerskie relacje pomaga także znaleźć najlepsze rozwiązania.

Wszystkie plany modernizacji lub strategie zabezpieczenia na przyszłość muszą uwzględniać kwestię bezpieczeństwa. Biorąc to pod uwagę, czasem trzeba zweryfikować wcześniejsze zakupy i poprawić ewentualne błędy. Firma Kingston ma bogate doświadczenie w dziedzinie rozwiązań pamięci i zawsze może służyć organizacjom swoją wiedzą, aby pomóc im określić potrzeby związane z modernizacją.

Kingston pomaga w modernizacji, dostarczając wysokowydajne, wysokiej jakości i niezawodne komponenty, takie jak dyski SSD i moduły pamięci DRAM do komputerów i serwerów. Rozwiązania pamięci dla centrów danych i do serwerów. Kingston służy także doradztwem w wyborze najlepszej konfiguracji i architektury w celu zabezpieczenia infrastruktury na przyszłość.

Produkty Kingston zawsze były moim pierwszym wyborem na potrzeby modernizacji. Obsługa sprzedażowa i późniejsze wsparcie techniczne są na najwyższym poziomie! Ceny są przystępne, wydajność rozwiązań doskonała, a ludzie niezwykle mili.

Potrzeba równowagi: modernizacja infrastruktury technologicznej w zmieniającym się środowisku biznesowym

Po zakończeniu pandemii działamy w środowisku biznesowym w warunkach ciągle zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Postęp technologiczny i potrzeba zapewnienia produktywności stymulują transformację cyfrową, stąd nieuchronna konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej.

Ważne jest, aby zachować równowagę między kosztami a korzyściami płynącymi z modernizacji. Wprowadzenie ulepszeń sprzętu i oprogramowania może przełożyć się na poprawę wydajności, bezpieczeństwa i produktywności firmy. Jednak modernizacja nie zawsze jest ostatecznym rozwiązaniem, choć w wielu przypadkach pozwala na skuteczne wydłużenie żywotności istniejącej infrastruktury, optymalizację wydajności i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Często można zmodernizować istniejącą infrastrukturę, aby nadążyć za postępem technologicznym, jednak w niektórych przypadkach bardziej korzystne jest wdrożenie nowszych systemów i technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze czy sztuczna inteligencja.

Dlatego tak ważna jest ocena aktualnych możliwości technologicznych i przyszłych potrzeb organizacji, aby odpowiednio zrównoważyć działania związane z modernizacją i wymianą systemów.

#KingstonIsWithYou

Widok z góry laptopa na ciemnym biurku z ilustracją linii obwodu drukowanego

Zapytaj eksperta

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, należy poznać wymagania danego projektu i systemu. Skorzystaj ze wskazówek ekspertów firmy Kingston.

Zapytaj eksperta

Powiązane artykuły