เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

คำว่าปัจจัยเสี่ยงและข้อดีบนตราชั่งวัดความยุติธรรม

แฟลชไดรฟ์ USB แบบเข้ารหัส: ประหยัดกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

คุณอาจพบว่าในการแจ้งข่าวสารของเราหลาย ๆ ครั้งมีการกล่าวถึงความสำคัญของการใช้ไดรฟ์ USB แบบเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ไดรฟ์ USB ที่สูญหายเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการรั่วไหลของข้อมูล ข้อมูลที่รั่วไหลอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของคุณและกระทบต่อบัญชีธนาคารของคุณเอง

แม้ว่าเราจะกล่าวถึงประเด็นนี้ไปแล้วหลายครั้ง แต่เรายังไม่เคยพูดถึงค่าใช้จ่ายจากการเข้ารหัสเชิงป้องกันโดยเทียบกับค่าใช้จ่ายที่อาจต้องเสียไปกับการจ้างทนายความหลังจากที่เกิดปัญหา ต่อไปนี้เป็นข้อมูลบางส่วนที่ควรพิจารณา

เมื่อดูจากปริมาณข้อมูลที่ไดรฟ์ USB สามารถจัดเก็บได้แล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไดรฟ์สูญหายหรือถูกขโมยนั้นอาจกระทบกับบริษัทอย่างรุนแรง ผลกระทบที่ร้ายแรงจากการที่แฮคเกอร์สามารถเจาะข้อมูลในไดรฟ์ อาจนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งนำไปสู่จุดอื่น ๆ ที่ยิ่งจะทำให้ความเสียหายรุนแรงขึ้น

ไดรฟ์ USB ที่มีการเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์ถือเป็นทางเลือกที่ไม่ยุ่งยาก ตรงไปตรงมา และยอดเยี่ยมที่สุด โดยไดรฟ์มีราคาจำหน่ายระหว่าง $40 - $600 ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหากำไรและหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน

แม้แต่ไดรฟ์รุ่นแพง ๆ ก็ยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างทนายความหากข้อมูลของคุณถูกแฮ็กและทำให้คุณต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย

จำเลยและทนายนั่งอยู่ที่โต๊ะดูหงุดหงิดมาก

ข้อมูลจาก lawyers.com* ระบุว่าคดีแพ่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายทนาย (แยกหรือรวมกัน) ดังต่อไปนี้

  • ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง
  • ค่าธรรมเนียมคงที่
  • ค่าดำเนินการต่อเนื่อง
  • ค่าธรรมเนียมเฉพาะกิจ

โดยในเว็บไซต์ระบุว่า ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงถือเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่พบได้มากที่สุด ในวิธีการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทนายความจะได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงสำหรับการทำงานกับกรณีปัญหาของคุณ ใบเรียกเก็บเงินสุดโหดนี้อาจมีมูลค่ามากขึ้นหรือลดลงได้ตามลักษณะของการละเมิดข้อมูล การละเมิดดังกล่าวนั้นเป็นไปในลักษณะที่ชัดเจนที่ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินคดีนาน หรือเป็นกรณีที่ซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและรายงานเพิ่มเติม อีกทั้งมีบุคคลอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง หากเกิดกรณีหลังนี้ขึ้น จำนวนชั่วโมงให้บริการก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ค่าตอบแทนรายชั่วโมงของทนายความจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและพื้นที่ให้บริการ เช่น ทนายความในเมืองเล็ก ๆ อาจเรียกเก็บค่าจ้างที่ $100-$200 ต่อชั่วโมง ในขณะที่ทนายความในเมืองใหญ่อาจเรียกเก็บค่าจ้างมากถึง $200-$400 ต่อชั่วโมง ทนายความที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายดิจิตอล กฎหมายระหว่างประเทศ HIPAA มักมีค่าใช้จ่ายสูงยิ่งกว่านี้

เมื่อพูดถึงอาชีพอย่างทนายความ อัตราค่าจ้างแบบรายชั่วโมงที่ถูกนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่ดีเสมอไป แม้ว่าทนายความที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงสูงกว่า แต่พวกเขาก็จะสามารถจัดการปัญหาของคุณได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเงินโดยรวมให้กับคุณได้มากกว่าเช่นกัน นอกจากนี้ ทนายความที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายดิจิตอล การละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือประเด็นเฉพาะด้านอื่น ๆ จะสามารถประเมินผลทางคดีและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีได้ดียิ่งกว่าด้วย

ข้อมูลจาก lawyers.com ระบุไว้ว่า แม้จะเป็นคดีที่ไม่ซับซ้อน แต่ทนายความก็มักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ด้วยอยู่ดี หากทนายความเรียกค่าธรรมเนียมคงที่ คุณจะต้องสอบถามให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายครอบคลุมอะไรบ้าง เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี
แฟลชไดรฟ์ Ironkey USB จาก Kingston

ไม่ว่าค่าธรรมเนียมคงที่จะกำหนดไว้ที่เท่าไร อย่างไรเสียก็จะแพงกว่าค่าไดรฟ์ USB แบบเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์หลายตัวอย่างแน่นอน ทั้ง ๆ ที่ไดรฟ์เหล่านี้ก็สามารถป้องกันบริษัทจากการถูกแฮ็กได้ แม้ว่าคุณจะยอมจ่ายและสามารถหาทนายที่รู้จัก เช่น ญาติที่เพิ่งจบมาใหม่ ๆ มาได้ แต่ค่าบริการก็คงจะไม่ถูกอย่างแน่นอน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยวิธีการเข้ารหัสเชิงฮาร์ดแวร์หรือแบบไม่อาศัยซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้สิทธิบัตรนั้นถือเป็นวิธีป้องกันปัญหาข้อมูลสูญหายที่ดีที่สุด ไดรฟ์ USB ที่มีให้เลือกใช้มากมายสำหรับการใช้งานแบบต่าง ๆ จึงมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย (ซึ่งก็แทบจะไม่มีข้อเสียเลย) สำหรับบริษัทในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดอันเหมาะสมสำหรับการป้องกันปัญหาแต่เนิ่น ๆ บริษัทของคุณสามารถกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้แต่เนิ่น ๆ แทนที่จะต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่เจ็บช้ำ

ค่าใช้จ่ายสำหรับคดีที่เกิดขึ้นกับบริษัทของคุณจากข้อมูลรั่วไหลอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวเงิน แต่ยังอาจรวมไปถึงชื่อเสียงที่เสียหายที่ไม่สามารถกู้คืนได้

ไอคอน Ask an Expert ของ Kingston บนชิปเซ็ตของแผงวงจร

ถามผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง