เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

เมฆบนท้องฟ้าด้านหลังห้องเซิร์ฟเวอร์พร้อมรหัสไบนารี่ด้านบน

Kingston ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับศูนย์ข้อมูลได้ถึง 60% ได้อย่างไร

ความท้าทาย

ภาพดิจิตอลลอยเหนือห้องเซิร์ฟเวอร์ 3 มิติ

Hostmein ต้องการระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของตนเพื่อจัดบริการที่ดีที่สุดในขณะที่ยังคงความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ บริษัทต้องการอัพเกรดสื่อบันทึกข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของตนจาก HDD เป็น SSD สำหรับศูนย์ข้อมูลเพื่อให้มีการเชื่อมต่อกับสื่อบันทึกข้อมูลโดยตรงและมีการเรียกใช้แอพพลิเคชั่นจัดเก็บข้อมูลแบบจัดการผ่านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจาก HDD/SSD จะไม่สามารถนำออกไปได้หากไม่ถูกทำลายเสียก่อน ซึ่งผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ไม่มีจัดบริการนี้หากมีการจัดซื้ออะไหล่เปลี่ยนแทน

แนวทางออก

Kingston นำเสนอบริการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคเต็มรูปแบบและมีโซลูชันที่สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้ผ่านทางบริการ Ask an Expert ของเรา Kingston จะจัดส่งข้อมูลรับรองแนวคิดในการออกแบบสำหรับ DC500 SSD เพื่อให้สามารถใช้ทดสอบได้กับโครงสร้างพื้นฐานของผู้ใช้ DC500 SSD จาก Kingston สามารถใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ Dell และ HP ที่ใช้งานในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ความร่วมมือกับ Kingston ทำให้ Hostmein สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้าของตน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน Hostmein สามารถลด TCO ของเซิร์ฟเวอร์โดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูลลงได้ถึง 60% โดยการเปลี่ยนจาก HDD แบบความเร็วสูงมาเป็น Kingston DC500 SSD ซึ่งให้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยในเวลาเดียวกัน มาดูกันว่าทำไม Hostmein ถึงเลือกให้ Kingston ดูแล SLA สำหรับลูกค้าของตนด้วยสื่อบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้

ถามผู้เชี่ยวชาญ

 ถามผู้เชี่ยวชาญระบบ SSD

การวางแผนระบบการทำงานที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน IT ของคุณ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston เสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง