Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

Pamięć i przestrzeń dyskowa w systemie Windows Server 2016 – przewodnik specjalistyczny

Udoskonalona obsługa pamięci i przestrzeni dyskowej w systemie Windows Server 2016

Wraz z rozwojem centrów danych powstały technologie, dzięki którym pracownicy IT nie muszą się już tak bardzo koncentrować na podzespołach sprzętowych pozwalających ich firmom świadczyć oferowane usługi.

Na przykład wirtualizacja w dużym stopniu wyodrębniła warstwę sprzętową, udostępniając administratorom systemów Windows® szeroką kontrolę i elastyczność pracy w warstwie programowej hipernadzorcy. Wskutek zastosowania wirtualizacji można lepiej wykorzystać wcześniej nieużywane zasoby obliczeniowe i pamięć. Poprawiła się też znacząco zwartość i efektywność centrów danych.

Dążenie do konwergencji

Od niedawna obserwujemy w branży IT dążenie ku konwergencji pamięci, przestrzeni dyskowej, ¬zasobów sieciowych i obliczeniowych w centrach danych opisanych programowo (ang. software-defined data center, SDDC), w których to centrach ma miejsce ścisła integracja zasadniczo rozdzielnych komponentów. Komponenty te współpracują w o wiele bardziej spójny sposób niż w przypadku modelu tradycyjnego, w którym były one od siebie oddzielone i autonomiczne.

Udoskonalony system Windows Server 2016

Firma Microsoft opracowała system Windows Server 2016, aby wspierać to dążenie poprzez wdrożenie funkcji i udoskonaleń¬ umożliwiających administratorom osiągnąć więcej przy mniejszych nakładach. Najnowszy serwerowy system operacyjny firmy Microsoft ułatwia branży IT odsunięcie modelu opartego na fizycznych serwerach obsługujących wyłącznie określone zadania i przejście do bardziej elastycznej rozproszonej platformy centrum danych, która automatyzuje rozdział zasobów sieciowych, pamięci, przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej i pozwala na swobodne przenoszenie obciążeń między serwerami lub lokalizacjami geograficznymi w zależności od zapotrzebowania.

System Windows Server 2016 udostępnia udoskonalenia w zakresie wirtualizacji, uniezależnienia przestrzeni dyskowej i zasobów sieciowych od warstwy sprzętowej, bezpieczeństwa i zarządzania. Ponadto wraz z systemem Windows Server 2016 wprowadzono nowe funkcje, między innymi Windows Server Containers, Nano Server i Storage Replica. Wyraźnie poprawiono również działanie takich funkcji, jak Storage Spaces Direct, QoS magazynu, zmiana rozmiaru w pamięci środowiska wykonawczego i wielu innych.

  • Dzięki technologii Storage Spaces Direct system Windows Server 2016 udostępnia wydajną obsługę przestrzeni dyskowej przy znacznie niższych kosztach i przy wykorzystaniu sprzętu znajdującego się w posiadaniu organizacji.
  • W pewnych sytuacjach działy IT mogą osiągać do 93% niższy rozmiar wirtualnych dysków twardych przy włączonej deduplikacji.1
  • Administratorzy IT mają lepszą kontrolę nad wszystkimi komponentami środowiska pracy, a zarządzanie całym środowiskiem serwerowym jest dużo łatwiejsze niż we wcześniejszych wersjach systemu operacyjnego, miedzy innymi dzięki wysokiemu zakresowi automatyzacji.

Opracowanie to prezentuje kilka ważnych udoskonaleń wprowadzonych przez Microsoft w serwerowym systemie operacyjnym dotyczących pamięci i przestrzeni dyskowej. Udostępniają one admi¬nistratorom zaawansowane funkcje i pomagają działom IT ograniczać koszty dzięki generującym oszczędności funkcjom dostępnym dotychczas wyłącznie w wyspecjalizowanych podzespołach. Od teraz są one dostępne dla wszystkich użytkowników tego systemu operacyjnego i umożliwiają działom IT osiągnięcie maksymalnego zwrotu z inwestycji w posiadany sprzęt – oraz efektywne finansowanie przyszłych potrzeb.

Przeczytaj pełne opracowanie
Wyświetl infografikę

Powiązane artykuły