Şu anda Birleşik Krallık sitesini ziyaret ettiğinizi fark ettik. Bunun yerine ana sitemizi ziyaret etmek ister misiniz?

Bir veri merkezinde sunucular

Koronavirüs Döneminde Veri Merkezlerine Olan Talep

#KingstonCognate, Prof. Sally Eaves’i sunar

Prof. Sally Eaves’in fotoğrafı

Prof. Sally Eaves, Global Foundation of Cyber Studies and Research’ün Siber Güven Başkanı ve Üst Düzey Politika Danışmanı olarak görev yapmaktadır. “Etik teknoloji açısından bir lider” olarak tanımlanan Sally, Birleşmiş Milletler tarafından verilen Öncü Teknolojiler ve Sosyal Etkiler Ödülü'nün ilk sahibidir. Teknoloji Başkanlığı geçmişine sahip olan ve şu anda Gelişmiş Teknolojiler ve Gelişmekte Olan Teknolojiler Alanında Küresel Stratejik Danışmanlık yapan Sally, ödüllü bir Uluslararası Yazar, MC, Önemli Bir Konuşmacı ve Dijital Dönüşümün (Yapay Zeka, 5G, Bulut, Blockchain, Siber Güvenlik, Yönetişim, IoT, Veri Bilimi) yanı sıra Kültür, Beceriler, DEI, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etkiler alanında bir Düşünce Lideridir.

Yeni teknoloji yetenekleri kuşağını desteklemek için eğitim vermekte ve etkin biçimde mentörlük yapmaktadır. Eğitim ve teknolojide kapsamayı, çeşitliliği ve eşitliği geliştirmek için Aspirational Futures’u kurdu. Son kitabı “Tech For Good” yakında yayımlanacak. Sally, Yapay Zekadan ve 5G’den Sürdürülebilirlik ve ötesine kadar birden fazla disiplinde ilk 10’da yer alan, Onalytica gibi kurumlara öncülük yaparak teknoloji alanındaki küresel etkileriyle tanınmaktadır.

Veri, “evde kalma” sırasında zaruri bir hizmet haline geldi

Bir sunucuya SSD takılıyor

Bu dünya çapında beklenmedik belirsizlik döneminde çalışma, öğrenme ve yaşama şekli, hem hız hem de ölçek açısından değişti. Beklenmedik duruma karşı hazırlık olma, dünya çapında birçok ülkede ‘görünmez’ operasyonları artık 'zaruri hizmetler’ olarak sınıflandırılan veri merkezi endüstrisinin DNA’sında var. Her sektörden tüm büyüklüklerdeki kuruluşlar üzerinde etkiler yaratan Koronavirüs, tüm ekonomilerde iş devamlılığını etkiledi. Değişikliklere ve zorluklara karşı koymak için var olan hizmetleri optimize ederken yeni taleplere ayak uydurmak, veri merkezleri açısından stratejik ve operasyonel bir zorunluluk haline geldi. Talepteki büyük artışı destekleyen iki ana unsur bulunmaktadır. Öncelikle büyük ölçekli operasyonların desteklediği işlem kapasitesi, birçok işletme ve kurum açısından evden çalışmaya doğru kaydı. Dijital altyapı, dünya ekonomisi için hiç bu kadar önemli olmamıştı. Video görüşmeler, tele-sağlık, e-ticaret ve e-öğrenme alanındaki dijital uygulamaların kullanımının yanı sıra evde daha fazla vakit geçirmemizden kaynaklı eğlence ile bağlantılı artış, veri kapasiteleri gereksiniminde ani yükselmeye neden oluyor.

Bir dizüstü bilgisayarla sunucu rafları arasında duran adam

Veri merkezi verimliliği üzerindeki yeni talep, yeni rekorlar kırıyor

Kingston’ın veri merkezi büyümesi ile ilgili yakın zamanda çıkardığı yayım1, 5G, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Sınır Bilişim’in (Edge Computing) gelişmesiyle daha da ön plana çıkan veri konusundaki ‘doymak bilmeyen’ gereksinimlerimizi ortaya koydu. Buna Koronavirüs bağlamında bakarsak 11 Mart 2020’de veri merkezi hizmetleri sağlayıcısı Deutsche Commercial Internet Exchange, 9,1 Terabit/saniyeyi aşan veri aktarımı ile Frankfurt’ta dünya rekoru2 kırdı. Vodafone, İnternet Servis Sağlayıcılar arasında önemli bir kullanım artışının olduğu bazı ülkelerde veri trafiğinde %50 artış olduğunu bildirdi3. Ayrıca BT, iş, eğitim ve yaşam gereksinimlerini desteklemek için ev geniş bant veri limitlerini kaldırdı4. Ancak ‘internet sağlığımızı’ izlediğimizde kesintilerde yukarı yönlü bir eğilim olduğunu görüyor olsak da5 bu durum, yaşanan beklenmedik trafik artışına karşılık gelecek bir seviyede değil. Ayrıca veri merkezi trafiği ve iş yüklerinde mevcut ve gelecekte yaşanacağı tahmin edilen artışa karşın, Uluslararası Enerji Ajansı - IEA tarafından izlenen küresel veri merkezi enerji talebinin azalacağının tahmin edildiğini de dikkate almak önemlidir6. Bunun nedeni hem birleştirme hem de özellikle soğutma sistemlerinde yaşanan verimlilik uygulamalarıdır. Bazı yeni hiper-ölçekli veri merkezlerinin %100 yenilenebilir enerji ile çalışması da bunu desteklemektedir.

Yüksek Performanslı Bilgisayarlar (High Performance Computing), virüse karşı savaşa yardımcı olmak için araştırmaları destekliyor

Bir rafta yeşil LED’lerin yer aldığı sunucu sürücü bölmeleri

İkinci destekleyici unsur, hız ve işlem gücüne olan ihtiyaçtır. İşte HPC (High Performance Computing - Yüksek Performanslı Bilgisayarlar) burada devreye giriyor. Aşı ve tedavi araştırmaları büyük veri setleri oluşturuyor. Araştırma kuruluşları ve ilaç şirketleri, epidemiyoloji ve biyobilişim gibi alanlarda veri simülasyonları ve hesaplamaları yapmak için ilk kez ölçekli olarak HPC sistemleri kullanıyorlar. Bu durum, yeni ilaçların geliştirilmesi sürecinin önemli ölçüde kısaltılmasına yardımcı olabilir.

Koronavirüs Yüksek Performanslı Bilgisayarlar Konsorsiyumu7, teknoloji, devlet ve akademideki liderleri bir araya getiriyor ve yaklaşık 330 petaflop işlem hızı, 775.000 merkezi işlem birimi çekirdeği ve 34.000 grafik işleme birimini kullanıma sunuyor. Virüsü ve olası aşılar için kullanılabilecek tedavi formlarını daha iyi anlama çalışmalarında artık, müthiş bir değer olarak kabul edilebilecek saniyede 330 trilyon kayar nokta işlemi yapılabiliyor. Bu aynı zamanda IBM, Amazon, Microsoft, HPE ve Google gibi katılımcılarla rekabet yerine işbirliğine öncelik verilmesinin harika bir örneğidir.

Genellikle göz önünde olmayan veri merkezleri, daha fazla hız, daha fazla esneklik ve en iyi düzeyde kullanılabilir gereksinimlerini karşılayan, Bulut Bilişim’in (Cloud Computing) ‘dinamoları’ ve internet bağlantısı sağlayıcılarıdır. Operatörler, farklı kullanıcı gruplarının karşı karşıya kalacağı çalışmama ve hizmet kesintileri riskini azaltmak için dayanıklılığı geliştirecek şekilde hızla çalıştılar. Gartner’ın IT alanında çalışmama durumlarının ortalama maliyetinin dakikada 5.600 $ olarak tahmin etmesi dikkate alındığında, bunun IT yönetimi açısından önemli bir bilişim teknolojisi sorunu olması çok doğaldır. Perakende müşterilerinin, dünya çapında tuvalet kağıdına hücum etmesi ile özetlenebilecek yiyecek ve ev eşyaları stoklaması ile aynı şekilde8 veri merkezi müşterileri de hem mevcut durumda hızla artan gereksinimlerini karşılamak hem de işlerinin devamlılığı için koruma sağlamak amacıyla ek kapasite ve bant genişliğini elde etme arayışına girdiler.

“Sanal” sanallığı yönetme

Bir mikroçipin ışıklı çizgilerle yapılmış çiziminin yer aldığı şehir manzarası

Şeffaflık, veri merkezi operatörlerinin yönetmede uyguladıkları kriterleri açıkça paylaşması ve gerektiğinde kritik çalışmaları korumaya almak için yeni bulut hizmetleri kapasitesine öncelik vermesiyle güveni tesis etmek ve güçlendirmek için kritik bir öneme sahiptir9. Aynı zamanda çoğu sağlayıcının kullanım maliyetlerine göre bant genişliğinin askıya alınması gibi kısa vadeli çözümler uygulamaya başlamasıyla mevcut müşteriler için önemli bir destek verildi. Beklenmeyen ve planlı olmayan ağ trafiği ve aktarım taleplerinin ortaya çıktığı birçok KOBİ müşterisi açısından sistem yüklerini ve ağları cezasız olarak var olan her türlü CDR’nin ötesine ve portlarının tüm aktarım kapasitesine kadar artırma olanağı, bu karmaşık dönemde işlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından fark yaratabilir.

Ancak müşterilerin ve iş ortaklarının iş devamlılığını sağlamak aynı zamanda özellikle personel, iş ortağı ve tedarikçilerin korunması açısından olmak üzere veri merkezlerinin kendilerinin de iş devamlılığını gerektiriyor. Bunu desteklemedeki ana alanlardan biri özellikle sağlık, güvenlik ve refah prosedürleri ile İK ve tedarik zinciri sorunları olmak üzere sektörde bilgi paylaşımı seviyesi oldu. Aynı zamanda bu süreçte hükümet ile iki yönlü bir kanal da kullanımdadır. Örneğin Birleşik Krallık’ta önemli politik kararlar verildiğinde veri merkezlerinin de dikkate alınmasını sağlamak için DCMS Veri Altyapısı Dayanıklılığı Ekibi kuruldu.

En önemlisi bu durum enfeksiyon yollarının sınırlandırılması ve saha karantinalarının gerçekliğinin ele alınması anlamına geliyor. Bu, tesislere girişin sınırlandırılmasını ve sosyal mesafe kurallarına uyarken personelin farklı gruplar halinde çalışmaya başlamasını gerektirdi. Aynı zamanda daha çok tesisteki personel sayısının azalması ve hastalık ya da kendini izole etme nedeniyle kilit personellerin var olmaması gibi ilişkili uygunluk durumu sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Risk azaltma için kritik tesis çözümleri özellikle çok önemlidir ve dolayısıyla uzaktan yönetim olanakları hayatidir. Sensör teknolojileri, ‘Smart Hands’10 gibi sorun giderme için destek hizmetleri ve özellikle güç dağıtımı ve sıcaklık olmak üzere önemli performans alanlarında sistem izlemesinin bir araya gelmesi, gerçek zamanlı uzaktan görünürlük seviyelerinin artmasına yol açıyor. Bunlarla birlikte gelişmiş veri analizi seviyeleri için kapasite ve olası olaylar açısından tahmin kapasitesi geliyor. Aslında Koronavirüs, işlem kapasitesi, hız, güvenilirlik ve güç için taleplerin karşılanmasının yanı sıra veri merkezinin ne kadarlık kısmının uzaktan yönetilebileceğini ön plana çıkardı. Ancak bunun da ötesinde iş, eğitim, iletişim ve eğlence alanlarının yanı sıra virüsü daha iyi anlama ve tedavideki müdahaleleri destekleme açısından veri merkezlerinin rolü, bariz biçimde görünür hale geldi.

#KingstonIsWithYou

Bir Uzmana Sorun

Kingston, şu anda kullandığınız ya da kullanmayı planladığınız yapılandırmanın kuruluşunuz için doğru olup olmadığıyla ilgili bağımsız fikirler verebilir.

Kurumlar için SSD

Kurumsal SSD’lerin sizin kendi saklama ortamınıza ne gibi avantajlar getireceği ve hangi SSD’nin, yüksek rastgele okuma-yazma IOPS performansı dengesi gerektiren iş yükleriniz için uygun olduğu ile ilgili önerilerde bulunuyoruz.

Bir SSD Uzmanına Sorun

Sunucu Belleği

Sunucunuzu en iyi performans ve kapasite için yapılandırmanın avantajları hakkında öneriler sunuyoruz. Kingston’ın yapılandırma uzmanları, bellek yükseltme gereksinimlerinizi destekleyecek bilgiye ve kaynaklara sahiptir.

Bir Bellek Uzmanına Sorun

İlgili Ürünler